Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Tehnica simularii. Aplicatii in biologie

Micul dic]ionar enciclopedic din 1972 define[te ?informatica? sau ?cibernetica sistemelor de calcul? drept ?[tiin]a care se ocupa cu studiul prelucr\rii informa]iei cu ajutorul sistemelor automate de calcul?.
In defini]ia data de Academia Franceza ?informatica? este ?[tiin]a trat\rii ra]ionale, prin ma[ini automate, a informa]iei, considerata ca suport al cuno[tin]elor umane, precum [i a comunic\rilor în domeniu ? tehnic, economic [i social?.
Informatica se ocup\ [i de configurarea sau alc\tuirea unui ansamblu de echipamente [i mijloace tehnice, cum ar fi: calculatoarele electronice, microprocesoare, linii de comunica]ii, terminale, traductoare [i elemente de execu]ie etc., capabile sa asigure realizarea func]iilor de memorarea, prelucrarea, transmiterea [i redarea datelor [i informa]iilor intr-o forma accesibila omului, capabila sa ac]ioneze asupra proceselor [i obiectelor din realitatea materiala, prin instrumente tehnice adecvate, în raport cu cerin]ele unui domeniu de activitate concret.
La rândul ei, informatizarea este procesul de introducere a informaticii în diferite domenii de activitate. Ea presupune aplicarea unitara a metodelor, tehnicilor [i tehnologiilor specifice informaticii la cerin]ele domeniului respectiv.

Mostra/Nascondi contenuto.
Tehnica simul\rii. Aplica]ii `n biologie 3 INTRODUCERE Micul dic]ionar enciclopedic din 1972 define[te “informatica” sau “cibernetica sistemelor de calcul” drept “[tiin]a care se ocupa cu studiul prelucr\rii informa]iei cu ajutorul sistemelor automate de calcul”. In defini]ia data de Academia Franceza “informatica” este “[tiin]a trat\rii ra]ionale, prin ma[ini automate, a informa]iei, considerata ca suport al cuno[tin]elor umane, precum [i a comunic\rilor în domeniu – tehnic, economic [i social”. Informatica se ocup\ [i de configurarea sau alc\tuirea unui ansamblu de echipamente [i mijloace tehnice, cum ar fi: calculatoarele electronice, microprocesoare, linii de comunica]ii, terminale, traductoare [i elemente de execu]ie etc., capabile sa asigure realizarea func]iilor de memorarea, prelucrarea, transmiterea [i redarea datelor [i informa]iilor intr-o forma accesibila omului, capabila sa ac]ioneze asupra proceselor [i obiectelor din realitatea materiala, prin instrumente tehnice adecvate, în raport cu cerin]ele unui domeniu de activitate concret. La rândul ei, informatizarea este procesul de introducere a informaticii în diferite domenii de activitate. Ea presupune aplicarea unitara a metodelor, tehnicilor [i tehnologiilor specifice informaticii la cerin]ele domeniului respectiv.

International thesis/dissertation

Facoltà: Matematică

Autore: Dan Tataru Contatta »

Composta da 88 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 140 click dal 05/01/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.