Skip to content

Persuadarea informaţională prin trusturile de presă din România

Informazioni tesi

  Autore: Anamaria Innes Radu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2005
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Ştiinţe ale comunicării
  Corso: Jurnalism
  Relatore: Nagy Cornelia
  Lingua:
  Num. pagine: 61

Prezentul studiu a fost conceput prin îmbinarea a două linii de cercetare: cea a trustului media văzut drept corporaţie şi cea a manipulării (scolastic numită aici persuadare) ca instrument la îndemâna presei. Fenomenul manipulării prin mass- media este tratat de specialiştii în ştiinţele comunicării în ample studii, de care la rându-mi mă voi folosi în prezenta lucrare. Noutatea pe care vreau să o supun atenţiei Dumneavoastră este însă analizarea amplorii, a legitimităţii şi mai ales a efectelor pe care le are acest fenomen când este exploatat de trusturile de presă. Pentru aceasta, m-am folosit de numeroase consideraţii teoretice legate de comunicarea corporativă, filosofia şi sociologia comunicării, tehnici de manipulare, analiza discursului politic şi altele. Dar, am preferat să accentuez partea practică a lucrării de faţă, prin analize preponderent calitative asupra profilului, activităţii şi mai ales tehnicilor (şi rezultatelor acestora) de persuadare, utilizate de trusturile de presă din România.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Aşa numita „perioadă de tranziţie” în care am intrat după căderea regimului totalitar, în absolutamente toate domeniile de activitate, se reflectă în presa românească printr- un volum uriaş de schimbări într-un interval de timp foarte scurt. O analiză asupra fenomenului de tranziţie în presă, realizată de lect. univ. dr. Rodica Pascu 1 , de la Facultatea de Jurnalism a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, subliniază rapiditatea cu care peisajul mediatic românesc postdecembrist s-a „occidentalizat”, adoptând o serie de modificări pe care presa vest-europeană şi americană le-au cunoscut într-o perioadă cu mult mai îndelungată. Relaţia de interdependenţă dintre societate şi media duce, prin contagiune, la distingerea a patru categorii de „regimuri de presă”: autoritarist, liberal, al responsabilităţii sociale şi totalitarist sau socialist 2 . Statutul rolurilor presei româneşti este încă în curs de clarificare, această sarcină fiind asumată atât de jurnalişti cât şi de analişti şi teoreticieni ai sistemului mediatic, fiind general acceptat faptul că trecerea de la modelul totalitarist de presă la unul liberal nu se poate realiza la fel de brusc ca schimbarea regimului politic. Astfel, în cazul mass- media româneşti, tranziţia ridică încă multe probleme critice, cum ar fi dependenţa de puterea politică, presiunile economice la care sunt supuse, necesitatea formării profesioniste a jurnaliştilor sau aspectele legislative privind obţinerea şi utilizarea informaţiilor de interes public 3 . Explozia de pe piaţa media, la care am asistat chiar în primii ani de după Revoluţie, urmată de dezvoltarea trusturilor de presă sunt, de asemenea, expresii ale tranziţiei în mass-media din România. Apariţia trusturilor de presă, incluzând agenţii de ştiri, televiziuni, publicaţii (la care mă voi referi în continuare pe larg, în prezenta lucrare) este un fenomen denumit de specialişti 4 „conglomerare” şi caracterizat drept „creşterea progresivă a marilor corporaţii care cuprind un mare număr de firme din mass-media, ce creează o mare varietate de produse mediatice în diferite instituţii media” 5 . Pe piaţa media din 1 Rodica Pascu, Presa din România: Tranziţie sau schimbare?, în Schimbări în Europa, Schimbări în mass-media (coordonator Ilie Rad), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004. 2 Ibidem, p. 61. 3 Ibidem, p. 62. 4 Joseph Turow, Industria divertismentului din perspectiva comunicării de masă, în Introducere în teoria media (coordonator Doru Pop), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 5 Rodica Pascu, Presa din România: Tranziţie sau schimbare?, în Schimbări în Europa, Schimbări în mass-media (coordonator Ilie Rad), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 62-63.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

concurenta
corneliu vadim tudor
dan voiculescu
dezinformare
goebbels
grup de interese
imixtiune
independenta
influenta politica
informare publica
ion iliescu
manipulare
mineriada
politica editoriala
propaganda
sorin ovidiu vântu
tabloid
trust de presa

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi