Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Auditul impozitelor pe venituri din salarii

1.NECESITATEA AUDITULUI FISCAL-COMPPONENTĂ A AUDITULUI FINANCIAR
Auditul fiscal este necesar pentru:
• evaluarea dispoziţiilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
• evaluarea ecartului dintre situaţia reală şi dispoziţiile prestabilite.
Definiţia auditului.Prin audit se inţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată ,independentă,în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situaţiilor financiare anuale.
Conform ISO 8402 , auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.
Auditul este un proces complex care constă în reunirea şi evaluarea într-o manieră obiectivă şi sistematică a probelor relative la aserţiuni ce vizează faptele şi evenimentele economice.Scopul său este de a garanta corespondenţa între aceste aserţiuni şi criteriile admise,de a comunica rezultatele acestor investigaţii utilizatorilor interesaţi.Aceste elemente definitorii se aplică atât auditului financiar cât şi auditului operaţional.2.Rolul impozitelor în economia de piaţă

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi / sau averea persoanelor fizice sau juridice,la dispoziţia statului,în vederea constituirii resurselor necesare acoperirii cheltuielilor publice.
Caracteristici ale impozitelor
• Caracter obligatoriu ( achitarea impozitelor trebuie să se facă de către toate persoanele fizice sau juridice care realizează venituri : salarii,profit,rentă,divi-
dende,dobănzi,venituri din alte activităţi)
• Au titlu nerambursabil
• Nu se acordă contraprestaţie din partea statului( plătitorii nu pot solicita un cotraserviciu de valoare egală sau apropiată)
Rolul impozitelor
• Financiar ( constituie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice)
• Economic ( mijloc de intevenţie a statului în economie)
• Social ( prin intermediul impozitelor are loc redistribuirea unei părţi de PIB,
între veniturile diferitelor persoane fizice)
Elementele impozitului
• Subiectul impozitului(contribuabilul,persoana obligată prin lege la plata impozitului )
• Suportatorul impozitelor (persoana care suportă efectiv impozitul)
• Obiectul impunerii (venit,profit,preţul produsului.etc.)
• Sursa impozitului (din ce anume se plăteşte)
• Unitatea de impunere (unitate monetară ;metri pătraţi,etc.)
• Cota impozitului( sume fixe sau cote procentuale)
• Asieta( modul de aşezare a imppozitelor;totalitatea măsurilor care se iau de către organele fiscaleîn legătură cu fiecare subiect impozabil)
• Termenul de plată(data la care trebuie achitat impozitul)
Tehnica impunerii cuprinde următoarele operaţiuni:
• Aşezarea impozitului(stabilirea obiectului impozabil)
• Determinarea sumei impozitului
• Perceperea impozitului
• Urmărirea impozitului
Sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte,principii,metode,procese cu privire la o mulţime de elemente(materie impozabilă,subiecţi fiscali,cote,etc.)între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării,legiferării,aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale,în scopul realizării obiectivelor sistemului.
Materia impozabilă reprezintă venitul realizat,repartizat şi capitalizat.
Actorii sistemului fiscal se pot grupa în trei categori,în funcţie de funcţiile pe care le îndeplinesc:
• actori dotaţi cu putere de decizie ;
• actori insărcinaţi cu administraţia fiscală şi reglementarea litigiilor;
• contribuabilii.
Organele legislative şi executive reprezintă actori de decizie politică în materie fiscală,care se concretizează în dispoziţii ce figurează în legea finanţelor publice sau legea bugetară anuală,respectiv în legile fiscale generale.
Actorii de decizie administrativă în materie fiscală au resposabilitea gestiunii finanţelor publice,fiiind reprezentaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi organele teritoriale subordonate.
Contribuabilii sunt persoanele fizice şi juridice care realizează venituri impozabile .
Sistemul ficaş cuprinde şi elemente moficabile,stabilite de organele de decizie şi legislative(ex.cotele de impunere).
Sitemul fiscal din ţările membre ale Uniunii Europene şi din ţările candidate cuprinde următoarele categorii de prelevări obligatorii:
• impozite d

Mostra/Nascondi contenuto.
3 Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest sudiu avănd în vedere că îmi desfăşor activitatea profersională într- o instituţie publică. Pe de altă parte,consider că majoritatea cetăţenilor ar trebui să aibă,cel puţin cunoştinţele de bază necesare calculării impozitului pe venituri,în special pe venituri de natura salariilor. Progresele realizate în ţara noastră pe linia armonizării contabile cu normele europene şi internaţionale m-au condus la concluzia că există o deschidere din ce în ce mai mare a administraţieicătre cetăţeni,iar aceştia nu vor mai fi priviţi ca simpli contribuabili,ci vor fi coonsideraţi parteneri în coloctarea şi administrarea impozitelor-sursă impotantă a bugetului de stat.

International thesis/dissertation

Facoltà: Contabilitate

Autore: Mariana Buican Contatta »

Composta da 48 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 2476 click dal 21/12/2006.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.