Skip to content

Auditul impozitelor pe venituri din salarii

Informazioni tesi

  Autore: Mariana Buican
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Academia de Studii Economice, Bucureşti
  Facoltà: Contabilitate
  Corso: Audit financiar-contabil si cosiliere
  Relatore: Morariu Ana
  Lingua:
  Num. pagine: 48

1.NECESITATEA AUDITULUI FISCAL-COMPPONENTĂ A AUDITULUI FINANCIAR
Auditul fiscal este necesar pentru:
• evaluarea dispoziţiilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
• evaluarea ecartului dintre situaţia reală şi dispoziţiile prestabilite.
Definiţia auditului.Prin audit se inţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată ,independentă,în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situaţiilor financiare anuale.
Conform ISO 8402 , auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.
Auditul este un proces complex care constă în reunirea şi evaluarea într-o manieră obiectivă şi sistematică a probelor relative la aserţiuni ce vizează faptele şi evenimentele economice.Scopul său este de a garanta corespondenţa între aceste aserţiuni şi criteriile admise,de a comunica rezultatele acestor investigaţii utilizatorilor interesaţi.Aceste elemente definitorii se aplică atât auditului financiar cât şi auditului operaţional.2.Rolul impozitelor în economia de piaţă

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi / sau averea persoanelor fizice sau juridice,la dispoziţia statului,în vederea constituirii resurselor necesare acoperirii cheltuielilor publice.
Caracteristici ale impozitelor
• Caracter obligatoriu ( achitarea impozitelor trebuie să se facă de către toate persoanele fizice sau juridice care realizează venituri : salarii,profit,rentă,divi-
dende,dobănzi,venituri din alte activităţi)
• Au titlu nerambursabil
• Nu se acordă contraprestaţie din partea statului( plătitorii nu pot solicita un cotraserviciu de valoare egală sau apropiată)
Rolul impozitelor
• Financiar ( constituie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice)
• Economic ( mijloc de intevenţie a statului în economie)
• Social ( prin intermediul impozitelor are loc redistribuirea unei părţi de PIB,
între veniturile diferitelor persoane fizice)
Elementele impozitului
• Subiectul impozitului(contribuabilul,persoana obligată prin lege la plata impozitului )
• Suportatorul impozitelor (persoana care suportă efectiv impozitul)
• Obiectul impunerii (venit,profit,preţul produsului.etc.)
• Sursa impozitului (din ce anume se plăteşte)
• Unitatea de impunere (unitate monetară ;metri pătraţi,etc.)
• Cota impozitului( sume fixe sau cote procentuale)
• Asieta( modul de aşezare a imppozitelor;totalitatea măsurilor care se iau de către organele fiscaleîn legătură cu fiecare subiect impozabil)
• Termenul de plată(data la care trebuie achitat impozitul)
Tehnica impunerii cuprinde următoarele operaţiuni:
• Aşezarea impozitului(stabilirea obiectului impozabil)
• Determinarea sumei impozitului
• Perceperea impozitului
• Urmărirea impozitului
Sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte,principii,metode,procese cu privire la o mulţime de elemente(materie impozabilă,subiecţi fiscali,cote,etc.)între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării,legiferării,aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale,în scopul realizării obiectivelor sistemului.
Materia impozabilă reprezintă venitul realizat,repartizat şi capitalizat.
Actorii sistemului fiscal se pot grupa în trei categori,în funcţie de funcţiile pe care le îndeplinesc:
• actori dotaţi cu putere de decizie ;
• actori insărcinaţi cu administraţia fiscală şi reglementarea litigiilor;
• contribuabilii.
Organele legislative şi executive reprezintă actori de decizie politică în materie fiscală,care se concretizează în dispoziţii ce figurează în legea finanţelor publice sau legea bugetară anuală,respectiv în legile fiscale generale.
Actorii de decizie administrativă în materie fiscală au resposabilitea gestiunii finanţelor publice,fiiind reprezentaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi organele teritoriale subordonate.
Contribuabilii sunt persoanele fizice şi juridice care realizează venituri impozabile .
Sistemul ficaş cuprinde şi elemente moficabile,stabilite de organele de decizie şi legislative(ex.cotele de impunere).
Sitemul fiscal din ţările membre ale Uniunii Europene şi din ţările candidate cuprinde următoarele categorii de prelevări obligatorii:
• impozite d

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest sudiu avănd în vedere că îmi desfăşor activitatea profersională într- o instituţie publică. Pe de altă parte,consider că majoritatea cetăţenilor ar trebui să aibă,cel puţin cunoştinţele de bază necesare calculării impozitului pe venituri,în special pe venituri de natura salariilor. Progresele realizate în ţara noastră pe linia armonizării contabile cu normele europene şi internaţionale m-au condus la concluzia că există o deschidere din ce în ce mai mare a administraţieicătre cetăţeni,iar aceştia nu vor mai fi priviţi ca simpli contribuabili,ci vor fi coonsideraţi parteneri în coloctarea şi administrarea impozitelor-sursă impotantă a bugetului de stat.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

audit fiscal
calculul impozitului pe venituri din salari
cota unică de 16 % (cotă proporţională)
cote progresive
fiscal
impozitul pe venitul global în contextul reformei

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi