Skip to content

Conştiinţa - propuneri ale textului biblic şi valorizări actuale

Informazioni tesi

  Autore: Maria Buturugă
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Institutul Teologic Romano-Catolic "Sf. Tereza", Bucureşti
  Facoltà: Teologie
  Corso: Teologie didactică
  Relatore: Moraru Emil
  Lingua:
  Num. pagine: 58

Un studiu despre originile şi exprimările actuale ale conceptului de conştiinţă morală.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
5 INTRODUCERE i. Moralitate În acest studiu asupra conştiinţei morale, propun o diagnosticare din perspectiva relaţiilor directe între ce a fost la origini şi ceea ce este acum conceptul de conştiinţă. Cele trei capitole ale lucrării răspund întrebărilor: De ce? pentru primul capitol, De când? pentru cel de al doilea, Prin ce? pentru al treilea capitol. De ce moralitate? în general, şi, în special, De ce conştiinţa? sunt întrebări care jalonează discursul asupra textului biblic; De când? este întrebarea despre origini şi ocazii; Prin ce? caracterizează rezonanţele actuale ale conceptului. După două milenii de creştinism, încă explorăm conştiinţa umană ca pe un domeniu neelucidat: în actuala dezbatere asupra naturii proprii a moralităţii şi asupra modalităţii de cunoaştere a ei, problema conştiinţei a devenit punctul nodal al discursului, mai ales în ambientul teologiei morale catolice 1 . În domeniul teologiei, colaborarea interdisciplinară este menită să ajute teologia morală şi exegeza biblică în clarificarea diferitelor opţiuni: printr-o mai mare disponibilitate de ambele părţi de a discerne voinţa lui Dumnezeu şi a o împlini - ceea ce reprezintă obiectivul ultim al existenţei morale în viziune creştină 2 . În ceea ce priveşte exploatarea textului biblic, menirea teologului, indiferent de disciplina căreia îi aparţine, este de a se exprima într-o atitudine flexibilă, dar fermă, ţinând cont de faptul că: nu este suficient ca o anumită poziţie în materie de morală să fie atestată în Vechiul Testament (de exemplu practica sclaviei sau a divorţului, sau cea a exterminărilor în caz de război) pentru ca această poziţie să continue să fie valabilă; trebuie făcut un discernământ care să ia în calcul progresul necesar al conştiinţei morale 3 . Propunerile textului biblic sunt formulări definitive, dar tocmai această formă fixă va permite şi va necesita continuu interpretări nuanţate şi tributare fiecărui moment istoric în parte: adesea, textele biblice nu se îngrijesc să facă distincţia între preceptele morale universale, prescripţiile de puritate rituală şi rânduielile juridice specifice, [...] Biblia reflectă o evoluţie morală considerabilă, care-şi află împlinirea în Noul Testament 4 . Pe această linie au evoluat reflecţiile Sfinţilor Părinţi, mai mult sau mai puţin consemnate de textele conciliare. 1 J. RATZINGER, "Coscienza e verità", în La coscienza, ed. Graziano Borgonova, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996, p. 17. 2 Ph. BORDEYNE, "Les promesses d'une collaboration renouvelée entre biblistes et moralistes", în Bible et Morale, ed. Philippe Bordeyne, Cerf, Paris 2003, p. 192. 3 COMISIA BIBLICĂ PONTIFICALĂ, Interpretarea Bibliei în Biserică, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti 1995, p. 81. 4 COMISIA BIBLICĂ PONTIFICALĂ, Interpretarea Bibliei în Biserică, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti 1995, p. 81.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

biblie
catehism
catolicism
conştiinţă
cvii
morală

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi