Skip to content

Consilierea psihologică în abordare sistemică

Informazioni tesi

  Autore: Anamaria Ungureanu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea din Bucureşti
  Facoltà: Psihologie
  Corso: Terapii familiale
  Relatore: Golu Mihai
  Lingua:
  Num. pagine: 228

Analiză descriptivă a materialului provenit din consultaţii psihologice. Definirea unui tip de caz, ce se prezintă cu predilecţie pentru consiliere psihologică. Adoptarea terapiilor familiale sistemice, ca referinţă pentru acest tip de cazuri.
Prezentarea terapiilor familiale sistemice. Ilustrare prin observaţii din consultaţie, studii de caz.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 Introducere România postcomunistă are faima de tărîm al paradoxurilor. Pentru mine, metafora acestei condiţii rămîne priveliştea drumului Ploieşti-Bucureşti, aşa cum am văzut-o în primăvara lui '91. Pe şoseaua plină de gropi, flancată de pămînturile nimănui, strălucea din loc în loc, pe panouri imense, graţioasa imagine a sticlei de Coca-Cola. De atunci, alăturările năstruşnice dintre "medieval" (cum nu se sfiesc să ne eticheteze unii comentatori) şi "postindustrial" nu au făcut decît să se înmulţească. Domeniul asistenţei psihologice, de care mă ocup aici, se dezvoltă prin urmare în acest context. Felul în care funcţionează activităţile din sfera aşa-numită a socio-umanului reproduce în multe privinţe aceeaşi combinaţie interesantă, de Ev Mediu cu Postmodernism (de unde şi o altă etichetă care se zice că ni s-a pus la un moment dat, aceea de societate "post-medievală"). Astfel, în plină campanie de proiecte şi programe ce tind să alinieze la Europa domenii ca protecţia copilului, a persoanei cu nevoi speciale, a bătrînilor etc., redescoperim periodic condiţia mizeră, uneori subumană, în care aceşti "protejaţi" se menţin sau sînt menţinuţi în continuare. Rămîi uimit nu doar de sărăcia unor cămine sau spitale uitate de Dumnezeu, dar şi de suficienţa, indolenţa şi ignoranţa care întreţin asemenea stări de lucruri. Pe de altă parte, zelul alinierii (la standardele occidentale) ne face să pierdem adesea din vedere că diversele noastre proiecte sînt presupuse a avea nu numai iniţiatori, ci şi beneficiari. La fel, pierdem din vedere şi faptul că beneficiarii noştri sînt, la urma- urmei, românii - adică "subiecţi" care, după toate probabilităţile, gîndesc, simt, se comportă diferit de omul occidental. Trăiţi într-o cultură în care, de pildă, problema copilului, a handicapatului şi a bătrînului era şi încă mai este percepută ca una privată şi nu ca una pe care s-o asiste societatea civilă (comunitatea, instituţiile specializate) românii ar avea dreptate să reacţioneze "atipic" la toate propunerile, măsurile şi bunele noastre intenţii, importate din Vest. Se-nţelege că oferta de asistenţă - socială, psihologică, pedagogică - în cadrul unor structuri inspirate de modele occidentale nu trebuie sugrumată din faşă doar pe motiv că nu se asortează cu mentalităţile româneşti şi cu reflexele noastre (post)comuniste. De altfel, aşa cum nu putem opri pătrunderea concernului Coca-Cola pe piaţa bunurilor de consum, nu vom putea opri nici proliferarea diverselor ocupaţii, profesii şi activităţi destinate să pună în sarcina specialiştilor şi a societăţii ceea ce nu demult era domeniul exclusiv al vieţii private. Ce este de făcut, atunci, pentru ca aceste proiecte să nu eşueze lamentabil sau, şi mai rău, să nu funcţioneze, ca să zic aşa, în gol?! Răspunsul pe care eu îl dau acestei întrebări, din perspectiva asistenţei psihologice, face conţinutul lucrării de faţă. În ea am încercat să cuprind nu atît "soluţia", cît demersul pe care l-am crezut potrivit pentru ca serviciile de consiliere psihologică pe care le ofer să îşi găsească beneficiarii şi să fie (cît de cît) conforme cu cererile, aşteptările, limitele şi rezervele lor de tot felul. Mai mult decît stabilirea fermă a obiectivelor şi/sau conţinuturilor acestei activităţi, m-a interesat să observ cine, cum şi cu ce aşteptări consultă şi cum se situează aceste cereri de consultaţii în familiile clienţilor şi în contextul lor social mai amplu. Aceste observaţii au fost făcute pornind de la numeroase proiecte şi ipoteze de lucru. Din confruntarea lor cu datele pe care le-am înregistrat a apărut, cu timpul, nevoia de a corecta şi acomoda perspectiva teoretică şi metodologică adoptată iniţial. Diversele

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

axiomele comunicării
carl rogers
comunicare patologică
consiliere psihologică
metode de cercetare calitativă
paul watzlawick
psihoterapii umaniste
studiu de caz
teoria sistemică a comunicării
terapii familiale sistemice
terapii non-directive
terapii scurte

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi