Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Consilierea psihologică în abordare sistemică

Analiză descriptivă a materialului provenit din consultaţii psihologice. Definirea unui tip de caz, ce se prezintă cu predilecţie pentru consiliere psihologică. Adoptarea terapiilor familiale sistemice, ca referinţă pentru acest tip de cazuri.
Prezentarea terapiilor familiale sistemice. Ilustrare prin observaţii din consultaţie, studii de caz.

Mostra/Nascondi contenuto.
4 Introducere România postcomunistă are faima de tărîm al paradoxurilor. Pentru mine, metafora acestei condiţii rămîne priveliştea drumului Ploieşti-Bucureşti, aşa cum am văzut-o în primăvara lui '91. Pe şoseaua plină de gropi, flancată de pămînturile nimănui, strălucea din loc în loc, pe panouri imense, graţioasa imagine a sticlei de Coca-Cola. De atunci, alăturările năstruşnice dintre "medieval" (cum nu se sfiesc să ne eticheteze unii comentatori) şi "postindustrial" nu au făcut decît să se înmulţească. Domeniul asistenţei psihologice, de care mă ocup aici, se dezvoltă prin urmare în acest context. Felul în care funcţionează activităţile din sfera aşa-numită a socio-umanului reproduce în multe privinţe aceeaşi combinaţie interesantă, de Ev Mediu cu Postmodernism (de unde şi o altă etichetă care se zice că ni s-a pus la un moment dat, aceea de societate "post-medievală"). Astfel, în plină campanie de proiecte şi programe ce tind să alinieze la Europa domenii ca protecţia copilului, a persoanei cu nevoi speciale, a bătrînilor etc., redescoperim periodic condiţia mizeră, uneori subumană, în care aceşti "protejaţi" se menţin sau sînt menţinuţi în continuare. Rămîi uimit nu doar de sărăcia unor cămine sau spitale uitate de Dumnezeu, dar şi de suficienţa, indolenţa şi ignoranţa care întreţin asemenea stări de lucruri. Pe de altă parte, zelul alinierii (la standardele occidentale) ne face să pierdem adesea din vedere că diversele noastre proiecte sînt presupuse a avea nu numai iniţiatori, ci şi beneficiari. La fel, pierdem din vedere şi faptul că beneficiarii noştri sînt, la urma- urmei, românii - adică "subiecţi" care, după toate probabilităţile, gîndesc, simt, se comportă diferit de omul occidental. Trăiţi într-o cultură în care, de pildă, problema copilului, a handicapatului şi a bătrînului era şi încă mai este percepută ca una privată şi nu ca una pe care s-o asiste societatea civilă (comunitatea, instituţiile specializate) românii ar avea dreptate să reacţioneze "atipic" la toate propunerile, măsurile şi bunele noastre intenţii, importate din Vest. Se-nţelege că oferta de asistenţă - socială, psihologică, pedagogică - în cadrul unor structuri inspirate de modele occidentale nu trebuie sugrumată din faşă doar pe motiv că nu se asortează cu mentalităţile româneşti şi cu reflexele noastre (post)comuniste. De altfel, aşa cum nu putem opri pătrunderea concernului Coca-Cola pe piaţa bunurilor de consum, nu vom putea opri nici proliferarea diverselor ocupaţii, profesii şi activităţi destinate să pună în sarcina specialiştilor şi a societăţii ceea ce nu demult era domeniul exclusiv al vieţii private. Ce este de făcut, atunci, pentru ca aceste proiecte să nu eşueze lamentabil sau, şi mai rău, să nu funcţioneze, ca să zic aşa, în gol?! Răspunsul pe care eu îl dau acestei întrebări, din perspectiva asistenţei psihologice, face conţinutul lucrării de faţă. În ea am încercat să cuprind nu atît "soluţia", cît demersul pe care l-am crezut potrivit pentru ca serviciile de consiliere psihologică pe care le ofer să îşi găsească beneficiarii şi să fie (cît de cît) conforme cu cererile, aşteptările, limitele şi rezervele lor de tot felul. Mai mult decît stabilirea fermă a obiectivelor şi/sau conţinuturilor acestei activităţi, m-a interesat să observ cine, cum şi cu ce aşteptări consultă şi cum se situează aceste cereri de consultaţii în familiile clienţilor şi în contextul lor social mai amplu. Aceste observaţii au fost făcute pornind de la numeroase proiecte şi ipoteze de lucru. Din confruntarea lor cu datele pe care le-am înregistrat a apărut, cu timpul, nevoia de a corecta şi acomoda perspectiva teoretică şi metodologică adoptată iniţial. Diversele

International thesis/dissertation

Facoltà: Psihologie

Autore: Anamaria Ungureanu Contatta »

Composta da 228 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 216 click dal 08/06/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.