Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Aspecte privind consilierea şi managementul în sport

Lucrarea pe care o prezint este lucrarea de disertaţie şi se intitulează ,,Aspecte privind consilierea şi managementul în sport,, şi este structurată pe trei capitole dintre care:
• consiliere şi orientare educaţională în şcoală care conţine, consilierea pentru orientarea carierei în sistemul de educaţie, îmbunătăţirea relaţiei elev-elev în şcoală;
• aspecte privind managementul în educaţie care conţine, managementul educaţional şi relaţiile existente în şcoală;
• aspecte privind managementul în sport care conţine ca subcapitole managerul în sport, managementul organizaţiilor sportive şi managementul activităţilor sportive.
La care se adaugă trasarea concluziilor şi recomandărilor pentru sporirea eficacităţii managementului.

Cap.I CONSILIERE ŞI ORIENTARE EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ
Consilierea este o relaţie, o formă specială de comunicare, care se stabileşte între consilier şi:
• individ, în scopul dezvoltării personale, a încrederii în sine;
• familie, pentru asigurarea unei siguranţe sociale şi economice;
• grup, pentru a crea personal calificat disponibil la momentul potrivit;
• societate, în scopul creşterii veniturilor şi a cunoaşterii ca instrument democratic.
Activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională porneşte de la cunoaşterea personalităţii elevilor, sub aspectul nevoilor, aptitudinilor, intereselor şi capacităţilor.
Se impune astfel ideea că tot profesorilor le revine sarcina principală în consilierea şi orientarea elevilor, putându-se aduce argumentul că aceştia sunt mai mult timp în prezenţa discipolilor şi pentru că dispun totodată de pregătire psiho-pedagogică, chiar dacă nu la nivelul specialistului în domeniu, însă oricum, în mai mare măsură decât părinţii elevilor.
Obiectivele generale ale activităţii de consiliere şi orientare ar trebui să se îndrepte spre realizarea acelor elemente concordante cu idealul educaţional al şcolii noastre în această etapă:
• autocunoaşterea posibilităţilor, dar şi a limitelor personale şi dezvoltarea în direcţia creatoare a acestor posibilităţi;
• formarea unor personalităţi puternice, echilibrate, suficient de flexibile şi adaptabile condiţiilor de mediu în continuă schimbare;
• dezvoltarea capacităţilor de a decide şi a acţiona adecvat în diversele situaţii ce pot apărea în viaţa personală, familială şi socială a fiecăruia;
• dezvoltarea spiritului civic, caracterizat prin respectul faţă de drepturile fiecărei fiinţe umane, conştientizarea calităţii de locuitor al Terrei, exprimată prin grija faţă de mediu.
Din cele prezentate rezultă că nu oricine poate dirija şi nici sfătui pe oricine! Soluţia ar fi găsirea relaţiei optime între educator şi educat pentru obţinerea comportamentelor vizate (stabilite prin idealul educaţional). Activitatea de consiliere şi orientare nu înseamnă aşadar, doar o nouă expresie lingvistică, o nouă formă ci şi un nou conţinut.

I.1.Consilierea pentru orientarea carierei în sistemul de
educaţie

Orientarea carierei constă din acele activităţi şi programe prin care indivizii sunt ajutaţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor şi experienţei în corelaţie cu:
• autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea acesteia la personalităţile altora;
• înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi deci a acelor factori care contribuie la schimbarea permanentă a acesteia, incluzând aici şi atitudinea faţă de muncă;
• conştientizarea rolului pe care-l poate juca timpul liber în viaţa personală;
• înţelegerea necesităţii existenţei unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea carierei;
• înţelegerea necesităţii informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului şi a satisfacţiei în activităţile de muncă, dar şi în activităţile desfăşurate în timpul liber;
• învăţarea procesului de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei.
Un lucru este cert: elevii de astăzi cunosc importanţa învăţământului şi marea majoritate a acestora îl tratează ca atare. De ce învaţă elevii astăzi şi de ce ţin atât de mult să urmeze studii cât mai înalte? Evoluţia societăţii româneşti şi contactele cu ţările dezvoltate şi civilizate au dus la conştientizarea importanţei educaţiei la un nivel din ce în ce mai înalt.
I.2. Îmbunătăţirea relaţiilor elev-elev în şcoală

În ultima săptămână din luna noiembrie am realizat un sondaj printre elevii câtorva clase ale Colegiului Tehnic ,,Ghe. Asachi,, la care predau. I-am rugat să răspundă în scris (fără a se semna) la urm

Mostra/Nascondi contenuto.
4 Cap.I CONSILIERE ŞI ORIENTARE EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ Consilierea este o relaţie, o formă specială de comunicare, care se stabileşte între consilier şi: ξ individ, în scopul dezvoltării personale, a încrederii în sine; ξ familie, pentru asigurarea unei siguranţe sociale şi economice; ξ grup, pentru a crea personal calificat disponibil la momentul potrivit; ξ societate, în scopul creşterii veniturilor şi a cunoaşterii ca instrument democratic. Consilierul este un profesionist care în activitatea sa se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului; el ajută pe alţii (o persoană, un grup de persoane) să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele. Activitatea de consiliere implică ascultarea, e bazată pe principiul dezvoltării personale, este o formă confidenţială de a oferi ajutor. Consilierul trebuie să fie deschis oricărei afilieri cu o instituţie sau autoritate, să acorde atenţie cadrului consilierii şi circumstanţelor în care aceasta are loc, trebuie să aibă grijă de interesele personale şi să nu aibă interese politice, interese ale unor instituţii sau ale autorităţilor. La baza întregului proces de consiliere stă respectul pentru persoană şi dreptul său de autodeterminare. Consilierea trebuie să fie adecvată şi să includă aspectele relevante privind opţiunile educaţionale şi profesionale, precum şi condiţiile legate de acestea. Informaţiile oferite clientului trebuie să fie corecte şi aduse la zi. Aria curriculară, Consiliere şi Orientare reprezintă un domeniu nou în planul de învăţământ. În cadrul acestei arii, vor continua să existe, pe de o parte, întâlnirile profesorului diriginte, în acord cu programa orientativă a M.E.C., cu clasa, iar pe de altă parte, întâlniri între elevi şi profesorii consilieri, desemnaţi de Consiliul de Administraţie al şcolii. Conţinutul ariei curriculare poate fi următorul: ξ consiliere în probleme legate de tehnici de învăţare eficientă; ξ consiliere în orientare şcolară; ξ consiliere în situaţii de rămânere în urmă la învăţătură;

International thesis/dissertation

Facoltà: Cultură fizică şi sport

Autore: Alin Mantaluta Contatta »

Composta da 48 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 576 click dal 12/06/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.