Skip to content

Genesisdiceae sau Discurs asupra creaţiei şi evoluţiei

Informazioni tesi

  Autore: Gheorghe Dinulescu-campina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea New Mexico
  Facoltà: Cosmogenie
  Corso: Geneza
  Relatore: - -
  Lingua:
  Num. pagine: 79Genesisdiceae, o modernă variantă dintre numeroasele teorii despre “facerea lumii”, abordează subiectul în mod nediscriminator, atât din perspectiva fizică cât şi din cea metafizică, “construind”, după toate regulile matematice, un model pertinent atât al existenţei cât şi al fiinţării.
Deşi aduce şi elemente de noutate ştiinţifică, prezenta lucrare valorifică şi “descifrează” cu precădere informaţiile furnizate de “Cartea Cărţilor”, promovând un punct de vedere epistemologic care nu pune accentul pe demistificarea, ci pe demitizarea atât a religiei cât şi a ştiinţei.
Rezultatul final concret este cea mai nouă teorie epistemologică a naşterii şi evoluţiei Universului, teorie care se îndepărtează de speculaţiile fabularde, science fiction gen «Big Bang », « Cortine energetice » sau « Multivers » (Universuri paralele), şi cea mai plauzibilă versiune a creerii fiinţării, inclusiv a celei întrupate.
Componentele cosmogenica respectiv biogenica ale paradigmei propuse in Genesisdiceae, pentru Univers si fiintare, se imbina atat de firesc si neparadoxal, incat satisfac cvazitotal principiul einsteinian privind "perfectiunea interna si confirmarea externa" a unei teorii apte.
In plus, facand abstractie ca o ipoteza intuitionista (o conjectura) nu are nevoie de demonstratie, teoria expusa in Genesisdiceae este perfect demonstrabila prin hermeneutica ferm epistemologica aplicata primei carti a lui Moise, Geneza.
Momentul in care atare maniera demonstrativa va fi oficial admisa de stiinta conformista, va fi semnalul ca "democratizarea" COMITETULUI PENTRU ACORDAREA PREMIULUI NOBEL,este pe cale sa se produca.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
5 CAP.I SCRIERILE SUMERIENE ŞI BABILONIENE 1. SISTEMUL PLANETAR SOLAR în cele ce urmează, din cauză că sunt puţin cunoscute, este necesar să facem un inventar sumar al informaţiilor furnizate de scrierile sumeriene şi babiloniene, recent descifrate de Zahar Sitkin - cel care s-a ocupat cu studiul limbilor popoarelor antice în cauză. Cu o vechime de cca. 6.ooo de ani, unele informaţii din documentele amintite, sunt deja confirmate de ultimele descoperiri ştiinţifice, altele răstoarnã punctele de vedere ştiinţifice devenite apodictice şi, în sfârşit, unele încã par fanteziste şi greu de acceptat, fiind în contradicţie atât cu ştiinţa cît şi, aparent, cu afirmaţiile din Biblie. Este de precizat cã scrierile sumeriene şi babiloniene fac referiri explicite, la evenimente cu vechime de 4 - 5 miliarde de ani în ce priveşte cosmologia* şi cosmogonia*, şi una de cca. 375.ooo şi apoi 15o.ooo de ani, în ce priveşte “proiectarea” creerii, după cum vom dovedi, repetate, a fiinţei umane. De asemenea, informaţiile cosmologice şi cosmogonice sumeriene se referă exclusiv la problematica sistemului nostru planetar, nu şi la cea a Cosmosului* şi Universului* în general, şi numai la fiinţa umană pămînteană, nu şi la Omul – fiinţă universală, aşa cum o face mult mai complet, Biblia. Scrierile sumeriene, în special “cele şapte tablete ale genezei”, cu o vechime de cca. 6.ooo de ani - oricând reproductibile de pe bine-cunoscutele peceţi cilindrice, prezintă imaginea sistemului nostru planetar având în mod explicit Soarele în poziţie centrală şi, ceea ce este aproape incredibil, cele zece planete ale sale, nu nouă, plasate la distanţe şi în mărimi cvazicorecte; ori cel puţin Uranus, Neptun şi Pluto, fără a mai vorbi de acea ultimă planetă X*, nu erau cunoscute nici măcar de Galilei, fiind descoperite abia în 1781, 1846, 193o, respectiv după anul 2ooo. In documentele sumeriene, planetele sistemului nostru planetar sunt menţionate şi listate, unele fiind şi caracterizate prin însuşiri specific astronomice (culoare, alias luminozitate), în plus sunt ciudat numerotate (prin puncte); Marte era a şasea, Pãmântul (Ki) a şaptea etc., dinspre exterior spre Soare, sugerând cã aceste informaţii provin din surse extraterestre, de la cineva care putea privi sistemul nostru planetar din afara sa. #Denumirile sumeriene ale planetelor sunt în genul: Nudimmut - creatorul artistic (probabil Neptun, de culoare albastru-verzui), Anu - bãrbatul din ceruri (Uranus de culoare verde strãlucitor. Aşa este!), Anshar - strãmoşul cerurilor (Saturn), Ki-Shar - strãmoşul pãmânturilor (Jupiter), Lahmu - zeul războiului (Marte), Ki (noua Tiamat – Terra), Mumu (Venus), Apsu (Mercur) - denumiri cu o anume rezonanţă mantrică, folosită abuziv în acea tehnică insiduoasă a acelei meditaţii numită “transcendentală” - iraţională, halucinantă şi dezumanizantă. Semnificaţia fiecărei denumiri poate fi furnizoare de informaţii importante; rămâne însă să se studieze dacă Sitkin, ca nespecialist în astronomie, să nu fi fost indus în eroare de faptul că Marte este considerat zeul răsboiului, deşi din documentele sumeriene acest zeu ar putea fi Jupiter.# Într-o listare mai veche apare planeta Tiamat plasatã între actualele planete Jupiter şi Marte. In configuraţia, se pare definitivă, a sistemului nostru planetar, în locul planetei Tiamat apare Rakish - brăţara creatã (sugestivã denumire!), care corespunde centurii de asteroizi, dar şi o nouã planetã Ki între Marte şi Venus, deci Terra. Cea mai des pomenită dintre planete, documentele sumeriene o amintesc pe acea a zecea planetă numită Neberu, cu statut iniţial de astru rãtãcitor şi care în urmã cu cca. 4,5 miliarde de ani ar fi fost captatã de sistemul solar în urma unei configuraţii speciale în care

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

antimaterie
big bang
camp unificat
conceptul meser
cosmogonie
cosmologie
efect de fluture
efect doppler
entropie
escatodiceae
gaura neagra
legea hazardului
miscare browniana
monada
planeta neberu
radiatie de fundal
spiritul=nimicul metafizic
suprafata moebius

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi