Skip to content

Monoteismului , esenta moralei naturale

Informazioni tesi

  Autore: Gheorghe Dinulescu-campina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Filosofie
  Corso: Antropologie
  Relatore: - -
  Lingua:
  Num. pagine: 111

REZUMAT

Lucrarea avansează puncte de vedere epistemologice asupra principalelor trei concepte religioase monoteiste drept mijloace tactice ale strategiei divine de edificare a raţionalităţii universale.
Studiul comparativ permite atât diseminarea între religiile monoteiste, cât şi evidenţierea surselor comune în elaborarea lor doctrinară.
Cel puţin în ce priveşte doctrina creştină, se renunţă la interpretarea sectar-interesată a scrierilor biblice, apelându-se la o manieră nonconformistă şi eminamente logică.
Alături de abordarea în maniera logicii neutrosofice a gânditorului român Florentin Smarandache de la University of New Mexico, lucrarea valorifică lucrările de ultimă generaţie ale etnologului rus Zahar Sitkin şi ale profeoarei australience Barbara Thierind privind descifrarea scrierilor sacre sumeriene, respectiv cercetările directe asupra manuscriselor de la Qumran. Nu în ultimul rând, sunt valorificate cercetările autorului asupra aşa-numitelor Evanghelii gnostice, inclusiv cea a lui Iuda Iscarioteanu.
Prezenta lucrare îşi revendică drept principal merit, semnalarea accentului necesar ce trebuie pus pe edificarea moralei naturale în viaţa oricărei comunităţi umane.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 HOMO RELIGIOUS, FIINŢA CONŞTIINŢEI DE SINE Din punctul de vedere ştiinţific este aceptatã definirea fiinţei umane drept fiinţa conştiinţei de sine. Aceastã diferenţã specificã – fiinţă a conştiinţei de sine - presupune a deosebi omul de fiinţele regnului vegetal şi de celelalte fiinţe ale regnului animal, dar definirea evinent psihologistã a omului prin conştiinţă şi mai ales prin conştiinţa de sine, devine nici mãcar satisfăcãtoare din moment ce antropofilosofia* îşi asumã rigorile ştiinţei, în tinp ce psihologia este din ce în ce mai contestatã ca ştiinţã. Pentru antropofilosofie, drept disciplina religiilor supuse procesului de ştientificare (în sensul raţionalist), este mult mai acceptabilã definirea omului drept “homo religious” - acea fiinţã care poate (este capabilă) să admită existenţa necesarã a fiinţei supreme creatoare, numitã Dumnezeu. Deşi evident subiectivã, definirea sa drept homo religious, face din om acea fiinţã singularã creatã de Dumnezeu atât ca mijloc cât şi ca scop al edificării raţionalitãţii universale. Conştiinţa de sine drept parametru psihologic al fiinţei, împreunã cu acel “simţ” obiectiv de orientare în spaţiu şi timp - daruri cu care Dumnezeu a înzestrat Universul - determinând o incluziune nestrictă, ar putea completa satisfacător, din punctul de vedere antropofilosofic, fiinţa umană drept homo religious. Ideeia de bază este aceea că din orice definiţie dată fiinţei umane, în mod necesar, nu poate lipsi dimensiunea de homo religious (şi fiinţa atee* are această dimensiune chiar dacã aceasta şi-o contestã), atât din motive istorice cât şi gnostice*. Chiar şi în fazele cele mai de început ale existenţei speciei umane, religiozitatea nu putea lipsi, deşi baza raţionalã era probabil totalmente absentã. Afirmaţia este cu atât mai valabilã, cu cât antropofilosofia aduce dovezi logice de naturã fizicã şi mai ales metafizicã, despre existenţa fiinţei umane ca fiinţã religioasã. Conştiinţa de sine ca raportare a omului în spaţiu, nu este satisfãcãtoare pentru definirea sa, deoarece o astfel de raportare este caracteristicã, genetic şi “instinctual”, atât plantelor cât şi animalelor, şi se manifestã prin acea rãspândire zonalã (selectivã), controlatã genetic, pe suprafaţa Terrei. Nici raportarea la timp ca orientare - omul fiind (apodictic) singura fiinţã care conştientizeazã trecutul, prezentul şi viitorul - nu diferenţiazã net fiinţa umanã de celelalte fiinţe; asemãnãtor omului şi celelalte fiinţe au acel “ceas biologic” care le controleazã existenţa. Toate plantele au o perioadã de germinare riguros determinatã (sunt plante care nu pot încolţi decât dupã exact 17 ani şi dupã ce sãmânţa a trecut prin foc, spre exemplu), iar animalele au şi ele perioade specifice de gestaţie strict determinate. Dacã admitem sã denumim astfel de manifestãri temporale drept “memorie geneticã”, se poate depista la fiinţele umane şi ceea ce denumim “memorie mentalã” ca exerciţiu al manifestãrilor conştiente şi în ultimã instanţã, al comportamentului etic. Şi totuşi se poate vorbi despre homo religious sau despre fiinţa conştiinţei de sine, abia dacã aceastã fiinţã este capabilã sã reflecteze în maniera; unde, când, ce şi cine - manierã ce include caracterul religios al acestei fiinţe, chiar dacã el îmbracã aspectul pãgânismului ancestral sau modern şi, de ce nu, pe cel ateu.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

allah
crestinism
domnul
domnul dumnezeu
elohim-divinitatea suprema
iisus
islamism
mohamed
moise
mozaism
profeti
tatal creator
yehova
zoroastrism
zoroastru

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi