Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Terminarea Urmaririi Penale

Ordinea juridică în cadrul unui stat de drept, aşa cum este în România, se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept.
Aceste norme prevăd reguli de conduită cărora trebuie să se conformeze membrii colectivităţii, precum şi sancţiunile ce vor fi aplicate în cazul violării lor.
Legea penală prevede care sunt faptele ce constituie infracţiuni şi ce pedepse se aplică acelora ce le comit.
În cazul săvârşirii vreunei infracţiuni se naşte un raport juridic penal, un raport concret de drept penal, în temeiul căruia statul are dreptul de a trage la răspundere şi de a pedepsi pe infractori, în raport de natura şi gravitatea faptei săvârşite,pe calea justiţiei, într-un proces penal.
Legea penală nu se aplică în mod automat, nu funcţionează fără constatarea, fără determinarea raportului de drept penal pe cale judiciară, fără recurgerea la justiţie
Normele dreptului penal se pot aplica numai în formele prevăzute de legea procesuală, numai de către organele special desemnate de legiuitor, cu ajutorul mijloacelor procesuale adecvate şi cu respectarea garanţiilor acordate participanţilor la procesul penal
Din acest motiv se poate concluziona că, dacă nu poate exista infracţiune fără încălcarea unei norme de incriminare, potrivit principiului ”nullum crimen sine lege”, nu poate exista nici pedeapsă aplicată fără o judecată, conform principiului „nulla poena sine judicio”.

Mostra/Nascondi contenuto.
4 1. Urmărirea penală – fază a procesului penal Ordinea juridică în cadrul unui stat de drept, aşa cum este în România, se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. Aceste norme prevăd reguli de conduită cărora trebuie să se conformeze membrii colectivităţii, precum şi sancţiunile ce vor fi aplicate în cazul violării lor. Legea penală prevede care sunt faptele ce constituie infracţiuni şi ce pedepse se aplică acelora ce le comit. În cazul săvârşirii vreunei infracţiuni se naşte un raport juridic penal, un raport concret de drept penal, în temeiul căruia statul are dreptul de a trage la răspundere şi de a pedepsi pe infractori, în raport de natura şi gravitatea faptei săvârşite,pe calea justiţiei, într-un proces penal. Legea penală nu se aplică în mod automat, nu funcţionează fără constatarea, fără determinarea raportului de drept penal pe cale judiciară, fără recurgerea la justiţie 1 Normele dreptului penal se pot aplica numai în formele prevăzute de legea procesuală, numai de către organele special desemnate de legiuitor, cu ajutorul mijloacelor procesuale adecvate şi cu respectarea garanţiilor acordate participanţilor la procesul penal 2 Din acest motiv se poate concluziona că, dacă nu poate exista infracţiune fără încălcarea unei norme de incriminare, potrivit principiului ”nullum crimen sine lege”, nu poate exista nici pedeapsă aplicată fără o judecată, conform principiului „nulla poena sine judicio”. Legea procesuală penală română stabileşte că activitatea judiciară cuprinde, în primul rând, activitatea de justiţie penală propriu-zisă, realizată de instanţele judecătoreşti penale, prin care cei vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor sunt judecaţi şi sancţionaţi penal iar, în al doilea rând, activitatea de urmărire penală desfăşurată de procurori şi organe de cercetare penală care acţionează pentru prevenirea şi constatarea infracţiunilor, identificarea făptuitorilor şi administrarea probelor, în vederea tragerii lor la răspundere penală 3 . Întrucât procesul penal este o activitate judiciară deosebit de complexă, ce impune anumite reguli de desfăşurare ce sunt strict 1 Traian Pop, Drept procesual penal, vol.I, Partea introductivă, Tipografia Naţională S.A. Cluj, 1946, p.16 2 V. Dongoroz, Curs de procedură penală, Ediţia a II-a, Bucureşti 1942, p.52. 3 Gh.Nistoreanu, Mihai Apetrei, Laurenţiu Nae, Carmen Silvia Paraschiv, Anca Lelia Dumitru, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti 1996, p.6

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Oana Geru Contatta »

Composta da 69 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 95 click dal 09/07/2007.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.