Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Probleme teoretice si practice privind constituirea si functionarea Societatii in Comandita

De-a lungul istoriei sale, omenirea a căutat forme de organizare a societăţii care să-i asigure nu numai conservarea dar şi realizarea progresului ei continuu. Astăzi, societatea umană constituie un sistem logic orînduit şi bine închegat de elemente care se află în raporturi şi legături reciproce şi care formează un tot întreg. Pentru a asigura ordinea şi disciplina în societate, este necesară o reglementare normativă a organizării şi funcţionării elementelor ei constitutive.Prin prezenta lucrare, s-a încercat şi o analiză, pe baza sistematizării normelor legale şi a interpretării creative a fenomenelor juridice, procesul de creare a societăţii în comandită – subiect de drept. Am tratat societatea în comandită ca pe rezultatul manifestării de voinţă a două sau mai multor persoane exteriorizată în actul de constituire, căreia prin înregistrare de stat i se atribuie personalitate juridică, voinţa fondatorilor exprimată în modul stabilit de actele normative, reprezentînd nucleul care generează apariţia şi menţine existenţa societăţii.
Lucrarea îşi propune cunoaşterea aprofundată a conceptului de societate în comandită şi a ordinii de constituire, funcţionare şi încetarea activităţii acesteia, ceea ce va contribui, substanţial la o aplicare corespunzătoare a normelor legale, ceea ce poate fi foarte util în acţiunea de perfecţionare a reglementărilor legale în conformitate cu realităţile economice aflate într-o continuă mişcare.
Lucrarea este structurată în patru capitole, divizate în paragrafe şi subparagrafe. În capitolul I este elucidat conceptul societăţii în comandită, evoluţia istorică a acestei forme de organizare a activităţii comerciale, natura juridică a acesteia, delimitarea noţiunii de societate comercială de alte noţiuni similare, evidenţierea tipurilor de societate în comandită.
Capitolul II priveşte aspectele privind ordinea de constituire a societăţilor comerciale: indicarea categoriilor de persoane care pot fi fondatori ai societăţii şi persoanele care nu pot avea această calitate, caracterizarea actului constitutiv, cu elucidarea condiţiilor de fond şi de formă şi a consecinţelor nerespectării lor, descrierea particularităţilor de formare a capitalului social, procedura înregistrării – ca act de atribuire a personalităţii juridice, cu referiri la organul competent să înregistreze societatea comercială, actele necesare pentru ca societatea să fie înregistrată.
Capitolul al III-lea relevă nemijlocit funcţionarea societăţii în comandită, cu referiri la organul suprem de conducere şi la organul executiv, precum şi drepturile şi obligaţiile asociaţilor şi aspecte de drept comparat.
În capitolul IV, am analizat încetarea activităţii societăţii în comandită şi efectele ce decurg din aceasta.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 Introducere De-a lungul istoriei sale, omenirea a căutat forme de organizare a societăţii care să-i asigure nu numai conservarea dar şi realizarea progresului ei continuu. Astăzi, societatea umană constituie un sistem logic orînduit şi bine închegat de elemente care se află în raporturi şi legături reciproce şi care formează un tot întreg. Pentru a asigura ordinea şi disciplina în societate, este necesară o reglementare normativă a organizării şi funcţionării elementelor ei constitutive. În ţările cu economie de piaţă, societăţile comerciale constituie realităţi juridice şi totodată, realităţi economice relevante pentru domeniul comerţului. Practic ele sunt principalele instrumente prin care se realizează activităţile comerciale şi operaţiile juridice specifice comerţului. În toate legislaţiile lumii, societăţile comerciale se bucură de o atentă şi detaliată reglementare, iar pe plan doctrinar ele concentrează preocupările autorilor care cercetează problematica dreptului comercial. Ca cele mai răspândite forme de persoane juridice, societăţile comerciale sunt principalii participanţi la raporturile juridice de natură economică care au scop lucrativ şi principal obiectiv satisfacerea intereselor materiale ale fondatorilor. Datorită funcţiilor sociale pe care le exercită, acestea contribuie nu numai la realizarea profitului de către fondatori dar şi la obţinerea de venituri pentru salariaţi, la satisfacerea necesităţilor consumatorilor în mărfuri şi servicii precum şi la acumularea de venituri la bugetul de stat şi la bugetele locale. Statele care formează un mediu adecvat dezvoltării societăţilor comerciale, au ca recompensă o importantă creştere economică, iar ca rezultat al acesteia, creşterea veniturilor la buget iar de aici şi realizarea mai facilă a funcţiilor lor. Astfel, activitatea eficientă a societăţilor comerciale este de o utilitate socială majoră şi necesită susţinere atît din partea statului cît şi a întregii societăţi. Din aceste considerente şi din multe altele rezultă

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Andrian Matcovschi Contatta »

Composta da 108 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 105 click dal 30/08/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.