Skip to content

Probleme teoretice si practice privind constituirea si functionarea Societatii in Comandita

Informazioni tesi

  Autore: Andrian Matcovschi
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept Economic
  Relatore: Lilia Ciubuc
  Lingua:
  Num. pagine: 108

De-a lungul istoriei sale, omenirea a căutat forme de organizare a societăţii care să-i asigure nu numai conservarea dar şi realizarea progresului ei continuu. Astăzi, societatea umană constituie un sistem logic orînduit şi bine închegat de elemente care se află în raporturi şi legături reciproce şi care formează un tot întreg. Pentru a asigura ordinea şi disciplina în societate, este necesară o reglementare normativă a organizării şi funcţionării elementelor ei constitutive.Prin prezenta lucrare, s-a încercat şi o analiză, pe baza sistematizării normelor legale şi a interpretării creative a fenomenelor juridice, procesul de creare a societăţii în comandită – subiect de drept. Am tratat societatea în comandită ca pe rezultatul manifestării de voinţă a două sau mai multor persoane exteriorizată în actul de constituire, căreia prin înregistrare de stat i se atribuie personalitate juridică, voinţa fondatorilor exprimată în modul stabilit de actele normative, reprezentînd nucleul care generează apariţia şi menţine existenţa societăţii.
Lucrarea îşi propune cunoaşterea aprofundată a conceptului de societate în comandită şi a ordinii de constituire, funcţionare şi încetarea activităţii acesteia, ceea ce va contribui, substanţial la o aplicare corespunzătoare a normelor legale, ceea ce poate fi foarte util în acţiunea de perfecţionare a reglementărilor legale în conformitate cu realităţile economice aflate într-o continuă mişcare.
Lucrarea este structurată în patru capitole, divizate în paragrafe şi subparagrafe. În capitolul I este elucidat conceptul societăţii în comandită, evoluţia istorică a acestei forme de organizare a activităţii comerciale, natura juridică a acesteia, delimitarea noţiunii de societate comercială de alte noţiuni similare, evidenţierea tipurilor de societate în comandită.
Capitolul II priveşte aspectele privind ordinea de constituire a societăţilor comerciale: indicarea categoriilor de persoane care pot fi fondatori ai societăţii şi persoanele care nu pot avea această calitate, caracterizarea actului constitutiv, cu elucidarea condiţiilor de fond şi de formă şi a consecinţelor nerespectării lor, descrierea particularităţilor de formare a capitalului social, procedura înregistrării – ca act de atribuire a personalităţii juridice, cu referiri la organul competent să înregistreze societatea comercială, actele necesare pentru ca societatea să fie înregistrată.
Capitolul al III-lea relevă nemijlocit funcţionarea societăţii în comandită, cu referiri la organul suprem de conducere şi la organul executiv, precum şi drepturile şi obligaţiile asociaţilor şi aspecte de drept comparat.
În capitolul IV, am analizat încetarea activităţii societăţii în comandită şi efectele ce decurg din aceasta.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Introducere De-a lungul istoriei sale, omenirea a căutat forme de organizare a societăţii care să-i asigure nu numai conservarea dar şi realizarea progresului ei continuu. Astăzi, societatea umană constituie un sistem logic orînduit şi bine închegat de elemente care se află în raporturi şi legături reciproce şi care formează un tot întreg. Pentru a asigura ordinea şi disciplina în societate, este necesară o reglementare normativă a organizării şi funcţionării elementelor ei constitutive. În ţările cu economie de piaţă, societăţile comerciale constituie realităţi juridice şi totodată, realităţi economice relevante pentru domeniul comerţului. Practic ele sunt principalele instrumente prin care se realizează activităţile comerciale şi operaţiile juridice specifice comerţului. În toate legislaţiile lumii, societăţile comerciale se bucură de o atentă şi detaliată reglementare, iar pe plan doctrinar ele concentrează preocupările autorilor care cercetează problematica dreptului comercial. Ca cele mai răspândite forme de persoane juridice, societăţile comerciale sunt principalii participanţi la raporturile juridice de natură economică care au scop lucrativ şi principal obiectiv satisfacerea intereselor materiale ale fondatorilor. Datorită funcţiilor sociale pe care le exercită, acestea contribuie nu numai la realizarea profitului de către fondatori dar şi la obţinerea de venituri pentru salariaţi, la satisfacerea necesităţilor consumatorilor în mărfuri şi servicii precum şi la acumularea de venituri la bugetul de stat şi la bugetele locale. Statele care formează un mediu adecvat dezvoltării societăţilor comerciale, au ca recompensă o importantă creştere economică, iar ca rezultat al acesteia, creşterea veniturilor la buget iar de aici şi realizarea mai facilă a funcţiilor lor. Astfel, activitatea eficientă a societăţilor comerciale este de o utilitate socială majoră şi necesită susţinere atît din partea statului cît şi a întregii societăţi. Din aceste considerente şi din multe altele rezultă

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

act juridic
comandita
comanditar
comanditat
fondator
lichidare
societate comerciala

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi