Skip to content

Procedura plângerii prealabile

Informazioni tesi

  Autore: Hrimiuc Petrică
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea "Mihail Kogălniceanu", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 48

În lumina celor arătate, plângerea prealabilă se înfăţişează ca o instituţie care dă expresie juridică unor interese social-politice privind declanşarea şi desfăşurarea procesului penal. Este o instituţie care se înscrie ca o excepţie de la principiul oficialităţii şi care constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă va sesiza sau nu organele competente pentru tragerea la răspundere penală.
Această excepţie a fost admisă de legiuitor pentru ca în urma analizei de fapt şi de drept a situaţiei şi totodată a gradului redus de pericol social a anumitor infracţiuni să decidă singură atitudinea acesteia faţă de modul de sesizare.
Plângerea se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, în funcţie de gravitatea infracţiunilor, conform ultimelor modificări aduse Codului de procedură penală, prin Legea 356/2006.
Deoarece condiţiile social-politice au determinat schimbări în mai multe domenii importante, având în vedere aderarea şi integrarea ţării noastre la Uniunea Europeană, legislaţia trebuie să fie compatibilă cu cea din celelalte state membre .
Legea nr. 356/2006 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi altor legi, a dus la descongestionarea activităţii de judecată în procesele penale, activitatea instanţei fiind încărcată în mod artificial, în special cu plângerii prealabile formulate de deţinuţi. Multe dintre plângerile prealabile nu aveau suport faptic, cele mai multe fiind introduse cu scop şicanator sau pentru a se putea deplasa la instanţă în ziua procesului, deoarece deţinutul parte în cadrul unui proces prezenţa acestuia fiind obligatorie. Caracterul abuziv al plângerilor prealabile introduse la instanţă o dovedeşte numărul mare de aceste plângeri care au fost înregistrate pe rolul instanţelor în perioadă anterioară apariţiei legii 356/2006, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului în curs, când s-a simţit o reducere semnificativă de trimitere în faţa instanţei a cauzelor având obiect infracţiuni care se pun în mişcare la plangerea prealabilă.
Prin adresarea acestor plângerii organului de cerceatare penală sau procurorului, considerăm că probele vor fi mai bine administrate, sporind calitatea şi eficienţa actului de justiţie.
Prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pemtru modificarea altor legi conţine numeroase şi substanţiale modificări ale Codului de procedură penală, determinate de necesitatea unei reforme urgente a justiţiei sub toate aspectele. Legea răspunde cerinţei de a transpune în dreptul intern angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană privind , îndeosebi , tragerea la răspundere penală a persoanelor juridice, celeritatea desfăşurării procesului penal.
Modificări importante au fost aduse procedurii plângerii prealabile, renunţându-se la o procedură specială pentru o categorie de infracţiuni cu un grad mic de periculozitate (ameninţarea, loviri sau alte violenţe, vătămarea corporală, abuz de încredere, etc.) în condiţiile în care sesizările erau adresate direct la instanţa de judecată, fără o cercetare prealabilă de către organul de cercetare penală. Acest fapt îngreuna activitatea instanţelor cu cauze ce se soluţiona în multe cazuri cu încetarea procesului ca urmare a retragerii plângerii de către parte vătămată sau împăcarea părţilor.
Statistic, din numărul de dosare penale soluţionate în cursul anului 2004, acest gen de cauze au reprezentat circa o treime, dintre care mai mult de jumătate s-au soluţionat ca urmare aretragerii plângerii de către partea vătămată sau împăcarea părţilor.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
2 Capitolul 1 Consideraţii generale privind plângerea prealabilă Într-un stat de drept, ordinea juridică se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. Aceste norme prevăd reguli de conduită, pe care trebuie să le respecte membrii colectivităţii, precum şi sancţiunile ce vor fi aplicate în cazul încălcării lor. Regulile de drept – în majoritatea lor – sunt exprimate într-o anume formă: legea 1 . Stabilirea prin lege a faptelor care constituie infracţiuni, precum şi a cadrului de sancţiuni penale, are un dublu rol: în primul rând să arate membrilor societăţii care sunt faptele interzise de legea penală şi, totodată, să-i avertizeze cu privire la consecinţele săvârşirii unor astfel de fapte, îndeplinind astfel funcţia de prevenire generală, iar în al doilea rând să asigure corecta încadrare a faptelor prin care ar fi încălcată legea penală, şi o justă sancţionare a celor care au săvârşit asemenea fapte, deci funcţia de prevenire specială. În articolul 2 din Codul penal, legea prevede care sunt faptele ce constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte. Săvârşirea infracţiunii, chiar atunci când este descoperită şi dovedită prin administrarea probelor, reţinută în sarcina unui făptuitor, nu impune aplicarea automată a pedepsei. Pentru a se ajunge la sancţionarea infractorului este nevoie de intervenţia justiţiei penale, în sensul condamnării acestuia de către instanţa competentă pe baza unei judecăţi. Necesitatea restabilirii ordinii de drept încălcate prin săvârşirea infracţiunilor a condus la instituirea regulei potrivit căreia declanşarea şi desfăşurarea procesului penal se fac din oficiu (principiul oficialităţii procesului penal). În cazul infracţiunilor de o gravitate redusă sau al acelora care privesc relaţiile dintre persoane ori viaţa personală a acestora, Codul penal şi alte legi cu dispoziţii penale prevăd că acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare sau exercitată decât în cazul în care persoana vătămată şi-a exprimat voinţa de tragere la răspundere penală a făptuitorului prin introducerea unei plângeri prealabile la autorităţile judiciare. 1 I. Gorgăneanu – Acţiunea penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1977, pag. 13.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

inculpat
persoana
vătămată

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi