Skip to content

Modelarea sistemelor de distributie

Informazioni tesi

  Autore: Raluca Hategan
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 3
  Università: Universitatea Ecologică, Bucureşti
  Facoltà: Management
  Corso: Management
  Relatore: Grigorut Cornel
  Lingua:
  Num. pagine: 132

De-a lungul întregii sale existenţe, comerţul s-a desfăşurat în forme aproape neschimbate, tradiţionale, deşi a cunoscut un progres continuu în privinţa structurii activităţii sale, mai ales datorită creşterii volumului producţiei şi a nevoilor oamenilor.
Odată cu crearea economiilor naţionale, se amplifică rolul comerţului în viaţa economică, dar şi formele de comerţ cunosc un dinamism pronunţat, apreciat ca o adevărată "revoluţie comercială" care cuprinde toate laturile activităţii sale. în practica economică, se afirmă tot mai mult adevărul că, astăzi, este mult mai dificil de vândut decât de obţinut un produs şi se conturează noi concepţii despre comerţ concretizate în teoria marketingului, concepţii care stau la baza managementului în comerţul modern.
În ultimul deceniu, forţa concurenţială a unei firme comerciale din ţările dezvoltate, dar şi din ţările aflate în tranziţie, izvorăşte din crearea sau identificarea unui sistem managerial adecvat pentru realizarea unor performanţe ridicate. Lumea în care trăim se afla într-o perpetuă şi accelerată mişcare, care influenţează şi cele mai liniştite şi conservatoare zone ale societăţii. Schimbările produse de această mişcare sunt tot mai numeroase, mai ample şi mai profunde. Amploarea schimbărilor produse în ultimul deceniu este reflectată de doi indicatori: frecvenţa schimbărilor şi rata difuziei schimbărilor1. Accelerarea schimbărilor produce pe planul managementului efecte multiple şi profunde, a căror expresie rezidă în dificultatea sporită de prevedere a schimbărilor, ceea ce obligă la creşterea vitezei de reacţie decizională şi de aplicare a deciziilor.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 CAPITOLUL I TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EVOLUŢIA COMERŢULUI CONTEMPORAN 1.1.O nouă abordare a managementului în comerţ De-a lungul întregii sale existenţe, comerţul s-a desfăşurat în forme aproape neschimbate, tradiţionale, deşi a cunoscut un progres continuu în privinţa structurii activităţii sale, mai ales datorită creşterii volumului producţiei şi a nevoilor oamenilor. Odată cu crearea economiilor naţionale, se amplifică rolul comerţului în viaţa economică, dar şi formele de comerţ cunosc un dinamism pronunţat, apreciat ca o adevărată "revoluţie comercială" care cuprinde toate laturile activităţii sale. în practica economică, se afirmă tot mai mult adevărul că, astăzi, este mult mai dificil de vândut decât de obţinut un produs şi se conturează noi concepţii despre comerţ concretizate în teoria marketingului, concepţii care stau la baza managementului în comerţul modern. În ultimul deceniu, forţa concurenţială a unei firme comerciale din ţările dezvoltate, dar şi din ţările aflate în tranziţie, izvorăşte din crearea sau identificarea unui sistem managerial adecvat pentru realizarea unor performanţe ridicate. Lumea în care trăim se afla într-o perpetuă şi accelerată mişcare, care influenţează şi cele mai liniştite şi conservatoare zone ale societăţii. Schimbările produse de această mişcare sunt tot mai numeroase, mai ample şi mai profunde. Amploarea schimbărilor produse în ultimul deceniu este reflectată de doi indicatori: frecvenţa schimbărilor şi rata difuziei schimbărilor 1 . Accelerarea schimbărilor produce pe planul managementului efecte multiple şi profunde, a căror expresie rezidă în dificultatea sporită de prevedere a schimbărilor, ceea ce obligă la creşterea vitezei de reacţie decizională şi de aplicare a deciziilor. Peter Drucker consideră că schimbările profunde la care suntem în prezent martori şi care au un impact major asupra lumii afacerilor şi managementului firmei se produc în cinci domenii importante ale mediului economic şi social 2 : a) Integrarea economică internaţională, în care principiul reciprocităţii este larg recunoscut şi semnifică deschiderea unor perspective largi pentru cunoaşterea diferitelor modele socio-culturale (vest şi est-european, nord-american, asiatic, sud- american etc.). Reciprocitatea se manifestă şi între blocurile comerciale, centrul de greutate al relaţiilor economice internaţionale deplasându-se de la nivelul ţărilor la cel al acestor blocuri. 1 C. Russu – „Management Strategic”, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999 2 P. Drucker – „Managing for the Future”, Buttoworth-Heuiemain, Oxford, 1994

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

comert
management
marketing
mixul
pret
produs
studiu de caz
vanzare

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi