Skip to content

Regimul ratei de schimb si comertul international

Informazioni tesi

  Autore: Romulus-catalin Damaceanu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2005
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Economie şi afaceri internaţionale
  Corso: Economie internaþională
  Lingua:
  Num. pagine: 256

Teza de doctorat "Regimul ratei de scimb si comertul international" analizeaza relatia de interconditionare dintre regimul ratei de schimb si comertul international intr-o viziune interdisciplinara, mai exact au fost folosite cunostinte din cadrul a patru discipline stiintifice diferite: economie politica, istorie, matematica si informatica.
In capitolul 1, a fost analizata teoria pura a comertului international si a fost semnalat caracterul incomplet al acestei teorii ce face abstractie de influenta factorului monetar.
In capitolul 2, au fost analizate principalele abordari teoretice ale comertului international prin prisma factorului monetar. Scopul acestui demers a fost semnalarea stadiului cunoasterii stiintifice, a punctelor tari si slabe si a posibilelor directii de dezvoltare ulterioara.
In capitolele 3, 4 si 5, am realizat o analiza istorica a relatiei dintre regimul ratei de schimb si comertul international. Aceasta investigatie a semnalat, pe de o parte, importanta intaririi studiilor interdisciplinare, menite sa combata tendintele de simplificare, de abstractizare, de realizare a unor teorii abstracte, fara utilitate corespunzatoare practica. Pe de alta parte, analiza istorica a fost necesara pentru a realiza o verificare corespunzatoare a concluziilor experimentelor.
In capitolul 6, am modelat matematic relatia dintre regimul ratei de schimb si comertul international. Procesul de modelare a urmat urmatoarele etape: a) definirea obiectului cercetarii (relatia dintre regimul ratei de schimb si comertul international) si a sarcinii precise ce ii revine modelului (gasirea unui regim care sa asigure un volum optim al comertului international); b) precizarea conceptelor, indicatorilor si a altor informatii relevante in ceea ce priveste reusita sau limitele modelului; c) studierea si selectarea celor mai importante insusiri (elemente, legaturi) ale fenomenului cercetat; d) elaborarea ipotezelor si restrictiilor pentru unul sau altul dintre factori, ca si pentru fenomenul economic in ansamblul sau; e) determinarea criteriului sau criteriilor de eficienta in vederea evidentierii variantei celei mai eficace; f) construirea modelului.
In capitolul 7, am simulat corelatia rata de schimb-comert international prin intermediul realizarii unor experimente. In concluzie, se poate spune ca, pe baza analizei istorice si experimentale realizate, un regim al ratelor de schimb fixe sau cu o banda de fluctuatie relativ ingusta asigura o crestere a comertului international mai rapida decat regimul ratelor de schimb flotante sau cu banda larga de fluctuatie cu conditia ca economiile nationale din cadrul economiei mondiale sa fie functionale, in sensul sa nu inregistreze crize economico-financiare. Pe de alta parte, o economie nationala aflata in criza ar trebui sa aleaga un regim al ratelor de schimb flotante sau cu banda larga de fluctuatie deoarece, in aceste conditii, aceste regimuri se dovedesc a asigura performante economice mai bune.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
10 Cap. 1: Teoria pură a comerţului internaţional Într-o disciplină în care aproape nimeni nu este de acord cu nimeni, nici în timp nici în spaţiu; [...] celebra teoremă a lui Ricardo apare din acest amestec ca un adevăr inatacabil, dacă nu în aplicaţiile şi incidenţele sale, cel puţin în bazele sale... (Arghiri Emmanuel) Majoritatea economiilor naţionale se află într-o strânsă interdependenţă. Aproape nici una dintre ele nu s-ar putea retrage din cadrul economiei mondiale fără a suferi consecinţe dezastruoase. Un asemenea comportament ar fi de neimaginat deoarece ar determina o scădere drastică a nivelului de bunăstare pentru cetăţenii ţării respective şi o schimbare completă a stilului de viaţă. Din motive practice, toate ţările trebuie să accepte faptul că reprezintă o parte din economia mondială. Fără îndoială, gradul de interdependenţă dintre economiile naţionale a crescut în mod semnificativ de-a lungul timpului. Comerţul mondial a crescut foarte rapid în perioada postbelică, atât în mod absolut cât şi relativ la veniturile naţionale. Ce forţe stau la baza creşterii volumului comerţului internaţional? Răspunsul scurt este: comerţul internaţional încurajează specializarea, iar aceasta sporeşte productivitatea. Pe termen lung, creşterea volumului schimburilor comerciale şi a productivităţii duce la ridicarea nivelului de trai al fiecărui cetăţean. Treptat, economiile naţionale şi-au dat seama de faptul că schimburile comerciale internaţionale reprezintă una din căile cele mai sigure care duc la bunăstarea materială. 1.1. Principiul avantajului absolut Economiştii clasici au fost printre primii care au elaborat o teorie a comerţului internaţional. Această teorie s-a vrut a fi o reacţie la concepţia mercantilistă, aflată în contradicţie evidentă cu doctrina liberală, ce punea accentul pe individ şi considera naţiunea ca fiind doar o însumare a locuitorilor ţării respective. Principiul avantajului absolut a fost iniţiat de Adam Smith (1723- 1790) 1 , care a publicat, în 1776, lucrarea sa cea mai importantă, intitulată 1 Adam Smith a fost profesor de filosofie morală la Universitatea Glasgow. Prima figură reprezentativă a curentului clasic a pus bazele teoriei valorii şi a promovat ideile economiei de piaţă (de exemplu, "principiul mâinii invizibile") - vezi: Sodersten, B., Geoffrey, R., International Economics, MacMillan Press, London, 1994, p. 22

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi