Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Sistem de management al conţinutului pentru Web

Trecerea la societatea informaţională implică sporirea volumului de informaţii şi accelerarea comunicării, problema managementului eficient al conţinutului devine tot mai importantă. Sistemele de management al conţinutului (CMS) facilitează elaborarea şi mentenanţa site-urilor Web complexe.

În teză este propus şi implementat un model nou de CMS bazat pe următoarele rezultate:

* Modelul de date relaţional-ierarhic în care relaţiile sînt reprezentate sub formă de arbore. Relaţiile de grad N sînt reprezentate prin N-1 relaţii binare;
* O interfaţă generică de management al conţinutului;
* O tehnică de elaborare în paralel al modelului date şi modelului hipertext al site-ului;
* Un model de pagină web eficient generată din modelul de date propus care asigură interconectarea logică a compartimentelor site-urilor structurate şi complexe;
* Metoda de filtrare contextuală pentru interconectarea paginilor şi implementarea căilor alternative de navigare pe site.

În baza modelelor propuse a fost implementat CMS-ul NeoSite care conţine funcţionalitatea de bază necesară elaborării şi întreţinerii site-urilor web, dar care oferă şi posibilitatea dezvoltării ulterioare pînă la o soluţie pentru o problemă specifică. Succesul implementării mai multor site-uri cu ajutorul CMS-ului elaborat subliniază importanţa modelelor conceptuale care stau la baza unor astfel de sisteme.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sînt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane. Societatea informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere. Noile tehnologii digitale reduc esenţial costul de acces, stocare şi transmitere a informaţiei. Sistemele informatice joacă un rol important în procesele de accelerare a schimbului de informaţii între organizaţii şi diseminarea eficientă a informaţiei către consumator sau, dacă vorbim în contextul e-guvernării, către cetăţean. În secolul XX, cel mai mare eveniment tehnologic şi social în acelaşi timp a fost apariţia Internetului. Drăgănescu [1] afirmă că „în esenţă societatea informaţională este societatea care se bazează pe Internet”. Web-ul a devenit un nou mediu de publicare a informaţiei. Site-urile web sînt folosite pentru a promova companiile şi produsele sale, presta servicii şi informaţii, facilita comunicarea. Pentru site-uri medii şi mari, se pune problema managementului conţinutului lor. De aceea s-au implementat sisteme de managenent al conţinutului (engl., Content Management System, prescurtat: CMS). Intrarile sistemului CMS sînt informaţiile ce trebuie publicate, ieşirile sînt paginile HTML care vor fi văzute de vizitatori. Managementul conţinutului este procesul de aprovizionare sistematică şi structurată, de creare, prelucrare, administrare, prezentare, procesare, publicare şi reutilizare a conţinutului [2]. Există o gamă largă de CMS-uri [3], dar nici o soluţie nu este în stare să gestioneze toate tipurile de conţinut. Noţiunea de “cel mai bun” nu există. Rezultatele chestionarului [4] au stabilit că problemele majore întîlnite la proiectarea sau implementarea sistemelor de management al conţinutului sînt: • softul comercial este prea costisitor şi necesită mult timp pentru a fi implementat şi ajustat; • dificultăţi la integrare cu alte sisteme; • determinarea cerinţelor faţă de sistem; • integrarea conţinutului existent; • instruirea autorilor şi a editorilor. Mai mult ca atît, a fost stabilit [5] că 61% din companiile ce utilizează sisteme de management a conţinutului se bazează pe actualizarea manuală a site-urilor lor. Utilizatorii solicită: [4] • sisteme compacte şi simple; • documentaţie cu idei concrete de organizare a proiectului şi utilizare la maximum a posibilităţilor sistemului; • interfeţe adaptabile conform necesităţilor fiecărui utilizator în parte; • interfeţe comode de creare şi actualizare a conţinutului.

International thesis/dissertation

Facoltà: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei

Autore: Oleg Burlaca Contatta »

Composta da 70 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 289 click dal 11/09/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.