Skip to content

Sistem de management al conţinutului pentru Web

Informazioni tesi

  Autore: Oleg Burlaca
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
  Facoltà: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei
  Corso: Informatică
  Relatore: Gaindric Constantin
  Lingua:
  Num. pagine: 70

Trecerea la societatea informaţională implică sporirea volumului de informaţii şi accelerarea comunicării, problema managementului eficient al conţinutului devine tot mai importantă. Sistemele de management al conţinutului (CMS) facilitează elaborarea şi mentenanţa site-urilor Web complexe.

În teză este propus şi implementat un model nou de CMS bazat pe următoarele rezultate:

* Modelul de date relaţional-ierarhic în care relaţiile sînt reprezentate sub formă de arbore. Relaţiile de grad N sînt reprezentate prin N-1 relaţii binare;
* O interfaţă generică de management al conţinutului;
* O tehnică de elaborare în paralel al modelului date şi modelului hipertext al site-ului;
* Un model de pagină web eficient generată din modelul de date propus care asigură interconectarea logică a compartimentelor site-urilor structurate şi complexe;
* Metoda de filtrare contextuală pentru interconectarea paginilor şi implementarea căilor alternative de navigare pe site.

În baza modelelor propuse a fost implementat CMS-ul NeoSite care conţine funcţionalitatea de bază necesară elaborării şi întreţinerii site-urilor web, dar care oferă şi posibilitatea dezvoltării ulterioare pînă la o soluţie pentru o problemă specifică. Succesul implementării mai multor site-uri cu ajutorul CMS-ului elaborat subliniază importanţa modelelor conceptuale care stau la baza unor astfel de sisteme.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sînt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane. Societatea informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere. Noile tehnologii digitale reduc esenţial costul de acces, stocare şi transmitere a informaţiei. Sistemele informatice joacă un rol important în procesele de accelerare a schimbului de informaţii între organizaţii şi diseminarea eficientă a informaţiei către consumator sau, dacă vorbim în contextul e-guvernării, către cetăţean. În secolul XX, cel mai mare eveniment tehnologic şi social în acelaşi timp a fost apariţia Internetului. Drăgănescu [1] afirmă că „în esenţă societatea informaţională este societatea care se bazează pe Internet”. Web-ul a devenit un nou mediu de publicare a informaţiei. Site-urile web sînt folosite pentru a promova companiile şi produsele sale, presta servicii şi informaţii, facilita comunicarea. Pentru site-uri medii şi mari, se pune problema managementului conţinutului lor. De aceea s-au implementat sisteme de managenent al conţinutului (engl., Content Management System, prescurtat: CMS). Intrarile sistemului CMS sînt informaţiile ce trebuie publicate, ieşirile sînt paginile HTML care vor fi văzute de vizitatori. Managementul conţinutului este procesul de aprovizionare sistematică şi structurată, de creare, prelucrare, administrare, prezentare, procesare, publicare şi reutilizare a conţinutului [2]. Există o gamă largă de CMS-uri [3], dar nici o soluţie nu este în stare să gestioneze toate tipurile de conţinut. Noţiunea de “cel mai bun” nu există. Rezultatele chestionarului [4] au stabilit că problemele majore întîlnite la proiectarea sau implementarea sistemelor de management al conţinutului sînt: • softul comercial este prea costisitor şi necesită mult timp pentru a fi implementat şi ajustat; • dificultăţi la integrare cu alte sisteme; • determinarea cerinţelor faţă de sistem; • integrarea conţinutului existent; • instruirea autorilor şi a editorilor. Mai mult ca atît, a fost stabilit [5] că 61% din companiile ce utilizează sisteme de management a conţinutului se bazează pe actualizarea manuală a site-urilor lor. Utilizatorii solicită: [4] • sisteme compacte şi simple; • documentaţie cu idei concrete de organizare a proiectului şi utilizare la maximum a posibilităţilor sistemului; • interfeţe adaptabile conform necesităţilor fiecărui utilizator în parte; • interfeţe comode de creare şi actualizare a conţinutului.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

arhitectura sistemului
cms
elaborarea site-urilor web
model de date
sistem de management al conţinutului

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi