Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Calculaţia costurilor în managementul modern

Lucrare licenţa “Calculatia costurilor in managementul modern”

Pentru elaborarea lucrării am beneficiat de sprijinul deosebit al conducătorului ştiinţific, doamna conferenţiar universitar doctor Elena Iatan, pentru care aş vrea să-i mulţumesc
In abordarea problematicii din această lucrare pot spune ca am pornit de la căteva afirmaţii:
• există posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii de gestionare a costurilor in majoritatea întreprinderilor şi deci se poate realiza o stăpânire a costurilor sau chiar o reducere a acestora;
• apare necesitatea formării şi dezvoltării unei noi mentalităţi in răndul managerilor în legătură cu strategia costurilor şi importanţa stăpânirii lor.
Pentru elaborarea lucrării, tema a fost structurată in trei capitole.
Utilizând o bogata bibliografie, am formulat aspectele teoretice legate de cadrul conceptual privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor.Aici am prezentat metodele clasice, precum şi metodele moderne de calculaţie a costurilor, şi am subliniat rolul metodelor moderne de calculaţie a costurilor in procesul decizional al întreprinderii.
Se ştie că datele din contabilitate constituie sursa principală şi cea mai sigură, pentru obţinerea informaţiilor necesare managementului firmei. Dintre acestea, datele contabilităţii de gestiune oferă o imagine mai clară cu privire la eficienţa cheltuirii surselor întreprinderii.
Pornind de la aceste argumente, s-a considerat util să se foloseasca o metoda modernă de calculaţie a costurilor în studiul de caz şi anume Metoda direct – costing, fiind apreciată că permite un control mai riguros al cheltuielilor variabile care trebuie identificate si colectate direct pe purtătorii de cheltuieli.
Alegerea metodei de calculaţie a costurilor s-a făcut in concordanţă cu specificul activităţii firmei, în principal comerţul cu ridicata de produse alimentare, bauturi si tutun, dar şi bunuri de consum altele decat cele alimentare.
La baza stabilirii metodei de calculaţie a costurilor au stat o serie de factori, cum ar fi : obiectivele conducerii, strategia activitaţii, mărfurile ce se vor comercializa, sezonalitatea acestora, etc, metodă ce va răspunde exigenţelor conducerii eficiente a societăţii în condiţiile economiei de piaţă.
Metoda de calculaţie a costurilor aleasă, care prin indicatorii specifici pe care îi determină oferă posibilitatea realizării unei gestiuni eficiente, are rolul de a servi ca instrument în luarea deciziilor de către managerii firmei, controlul eficienţei realizării lor, indispensabilă pentru diagnostic, devenind un instrument de modelare a celor care gestionează şi administrează activitatea firmei.
In conceptul acestei metode, cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli de structura sau cheltuieli ale perioadei care se efectuează, indiferent de volumul de activitate, şi privesc în ansamblu capacitatea în timp a întreprinderii de a produce sau a vinde.
Am dorit să scot in evidenţă necesitatea ca datele contabilităţii de gestiune să nu mai aibă doar un caracter “istoric”, ci să constituie şi baza previziunilor în activitatea manageriala.
In vederea efectuării lucrărilor de calculaţie, la nivelul societăţii studiate, a fost necesară, pe de o parte, organizarea gestionării cheltuielilor ocazionate de activitatea economica, iar pe de alta parte, colectarea cheltuielilor de exploatare, astfel încât calculaţia costurilor să se poată realiza într-un timp rezonabil si de o realitate acceptabilă.
Pe baza metodei de calculaţie a costurilor folosită, se poate efectua bugetarea, controlul şi analiza operativă a cheltuielilor de exploatare înregistrate, asigurandu-se informaţii în legătură cu nivelul cheltuielilor prestabilite şi al celor efective, pe baza cărora se pot stabili abaterile necesare aprecierii eficienţei economice şi adoptării deciziilor privind conducerea valorică a afacerii, şi deci, contabilitatea de gestiune să-şi îndeplinească rolul sau de contabilitate managerială.
Organizarea eficientă a activităţii economice impune perfectionarea metodelor de conducere a acesteia, ceea ce presupune şi o reconsiderare a metodelor de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor, care trebuie să devina capabile să furnizeze informaţii corespunzător conducerii efeciente a activităţii în conditiile

Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Problematica costurilor apare o data cu introducerea contabilitaţii in partida dubla, concretizata, la început prin calculul economic comercial orientat predominant spre relaţi ale intreprinderii cu exteriorul. Treptat, a aparut si s-a extins si calculul economic al exploatării interne (sau al gestiunii interne). In aceasta etapă, care a durat cateva secole (1675 – 1900), problematica costurilor a imbrăcat forma calculaţiei costurilor de producţie efective, fiind integrata organic in contabilitate, atât teoretic cât si practic, si avand ca obiect numai inregistrarea curenta a cheltuielilor de productie efective si calcularea costurilor efective ale productiei. In deceniile unu si doi ale secolului XX, apare tendinţa de fundamentare teoretica a calculaţiei costurilor de producţie ca domeniu distinct, iar ca urmare a trecerii la programarea sau planificarea producţiei, s-a constituit si calculaţia previzională (calculaţia standard, calculaţia normativâ, calculaţia de plan) sau antecalculaţia costurilor de productie, care largeste sfera obiectului de studiu al costurilor, marcând depăsirea graniţelor contabilitaţii, deci, a indicatorilor efectivi. Pe parcursul urmatoarelor şapte decenii ale secolului XX (1921-1990), se nasc şi se dezvoltă obiective şi cerinţe noi, cum ar fi cele care privesc trecerea de la periodicitatea la operativitatea controlului si analizei costurilor de producţie, patrunzand in structurile lor interne. Aşa se naşte ideea controlului si analizei operative a cheltuielilor de producţie ca parţi componente ale costurilor de producţie, ceea ce contribuie la descoperirea si mobilizarea unor rezerve importante de economisire a muncii vii si materializate. Aceasta se explica prin faptul ca esenţa operativitaţii, consta in aceea ca orice fenomen aparut in cadrul intreprinderii trebuie sa fie cunoscut imediat sau cât mai curand posibil, nu numai la sfarşitul perioadelor de gestiune, pentru a se putea interveni cat mai promt cu măsuri de reglare a activitaţii. Se pot enumera câteva obiective ale studiului costurilor: ξ Formarea sau calculaţia costurilor de producţie prevezionale (antecalculaţia costurilor de producţie); ξ Formarea sau calculaţia costurilor de producţie efective (postcalculaţia costurilor de producţie); ξ Cotrolul si analiza operativa a cheltuielilor de producţie; ξ Control si analize periodice a costurilor de producţie. In ultima etapa, toate componentele acestor obiective sufera importante modificări in conţinutul, structura si sfera de cuprindere, determinate de tranzţtia la economia de piaţa. Decada 1994-2004 marchează o accelerare a schimbării domeniului contabilitatii in corelare cu cerintele puse in fata intreprinderilor care se confrunta cu un mediu concurenţial acerb si care impune competivitate si dinamism. Pe plan naţional, in România, după 1990 şi mai ales după 1 ianuarie 1994, problematica costurilor s-a complicat şi mai mult , ceea ce a marcat o vizibilă stagnare atât teoretic cât şi practic. Cauzele acestei stagnări sunt: a) fenomenul tranziţiei ţării noastre la economia de piaţă, ale cărei inerente necunoscute şi-au pus amprenta şi asupra domeniului costurilor ;

International thesis/dissertation

Facoltà: Economie

Autore: Elisabeta Dina Contatta »

Composta da 58 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 678 click dal 23/10/2007.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.