Skip to content

Calculaţia costurilor în managementul modern

Informazioni tesi

  Autore: Elisabeta Dina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea Spiru Haret Constanta
  Facoltà: Economie
  Relatore: Elena Iatan
  Lingua:
  Num. pagine: 58

Lucrare licenţa “Calculatia costurilor in managementul modern”

Pentru elaborarea lucrării am beneficiat de sprijinul deosebit al conducătorului ştiinţific, doamna conferenţiar universitar doctor Elena Iatan, pentru care aş vrea să-i mulţumesc
In abordarea problematicii din această lucrare pot spune ca am pornit de la căteva afirmaţii:
• există posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii de gestionare a costurilor in majoritatea întreprinderilor şi deci se poate realiza o stăpânire a costurilor sau chiar o reducere a acestora;
• apare necesitatea formării şi dezvoltării unei noi mentalităţi in răndul managerilor în legătură cu strategia costurilor şi importanţa stăpânirii lor.
Pentru elaborarea lucrării, tema a fost structurată in trei capitole.
Utilizând o bogata bibliografie, am formulat aspectele teoretice legate de cadrul conceptual privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor.Aici am prezentat metodele clasice, precum şi metodele moderne de calculaţie a costurilor, şi am subliniat rolul metodelor moderne de calculaţie a costurilor in procesul decizional al întreprinderii.
Se ştie că datele din contabilitate constituie sursa principală şi cea mai sigură, pentru obţinerea informaţiilor necesare managementului firmei. Dintre acestea, datele contabilităţii de gestiune oferă o imagine mai clară cu privire la eficienţa cheltuirii surselor întreprinderii.
Pornind de la aceste argumente, s-a considerat util să se foloseasca o metoda modernă de calculaţie a costurilor în studiul de caz şi anume Metoda direct – costing, fiind apreciată că permite un control mai riguros al cheltuielilor variabile care trebuie identificate si colectate direct pe purtătorii de cheltuieli.
Alegerea metodei de calculaţie a costurilor s-a făcut in concordanţă cu specificul activităţii firmei, în principal comerţul cu ridicata de produse alimentare, bauturi si tutun, dar şi bunuri de consum altele decat cele alimentare.
La baza stabilirii metodei de calculaţie a costurilor au stat o serie de factori, cum ar fi : obiectivele conducerii, strategia activitaţii, mărfurile ce se vor comercializa, sezonalitatea acestora, etc, metodă ce va răspunde exigenţelor conducerii eficiente a societăţii în condiţiile economiei de piaţă.
Metoda de calculaţie a costurilor aleasă, care prin indicatorii specifici pe care îi determină oferă posibilitatea realizării unei gestiuni eficiente, are rolul de a servi ca instrument în luarea deciziilor de către managerii firmei, controlul eficienţei realizării lor, indispensabilă pentru diagnostic, devenind un instrument de modelare a celor care gestionează şi administrează activitatea firmei.
In conceptul acestei metode, cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli de structura sau cheltuieli ale perioadei care se efectuează, indiferent de volumul de activitate, şi privesc în ansamblu capacitatea în timp a întreprinderii de a produce sau a vinde.
Am dorit să scot in evidenţă necesitatea ca datele contabilităţii de gestiune să nu mai aibă doar un caracter “istoric”, ci să constituie şi baza previziunilor în activitatea manageriala.
In vederea efectuării lucrărilor de calculaţie, la nivelul societăţii studiate, a fost necesară, pe de o parte, organizarea gestionării cheltuielilor ocazionate de activitatea economica, iar pe de alta parte, colectarea cheltuielilor de exploatare, astfel încât calculaţia costurilor să se poată realiza într-un timp rezonabil si de o realitate acceptabilă.
Pe baza metodei de calculaţie a costurilor folosită, se poate efectua bugetarea, controlul şi analiza operativă a cheltuielilor de exploatare înregistrate, asigurandu-se informaţii în legătură cu nivelul cheltuielilor prestabilite şi al celor efective, pe baza cărora se pot stabili abaterile necesare aprecierii eficienţei economice şi adoptării deciziilor privind conducerea valorică a afacerii, şi deci, contabilitatea de gestiune să-şi îndeplinească rolul sau de contabilitate managerială.
Organizarea eficientă a activităţii economice impune perfectionarea metodelor de conducere a acesteia, ceea ce presupune şi o reconsiderare a metodelor de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor, care trebuie să devina capabile să furnizeze informaţii corespunzător conducerii efeciente a activităţii în conditiile

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Problematica costurilor apare o data cu introducerea contabilitaţii in partida dubla, concretizata, la început prin calculul economic comercial orientat predominant spre relaţi ale intreprinderii cu exteriorul. Treptat, a aparut si s-a extins si calculul economic al exploatării interne (sau al gestiunii interne). In aceasta etapă, care a durat cateva secole (1675 – 1900), problematica costurilor a imbrăcat forma calculaţiei costurilor de producţie efective, fiind integrata organic in contabilitate, atât teoretic cât si practic, si avand ca obiect numai inregistrarea curenta a cheltuielilor de productie efective si calcularea costurilor efective ale productiei. In deceniile unu si doi ale secolului XX, apare tendinţa de fundamentare teoretica a calculaţiei costurilor de producţie ca domeniu distinct, iar ca urmare a trecerii la programarea sau planificarea producţiei, s-a constituit si calculaţia previzională (calculaţia standard, calculaţia normativâ, calculaţia de plan) sau antecalculaţia costurilor de productie, care largeste sfera obiectului de studiu al costurilor, marcând depăsirea graniţelor contabilitaţii, deci, a indicatorilor efectivi. Pe parcursul urmatoarelor şapte decenii ale secolului XX (1921-1990), se nasc şi se dezvoltă obiective şi cerinţe noi, cum ar fi cele care privesc trecerea de la periodicitatea la operativitatea controlului si analizei costurilor de producţie, patrunzand in structurile lor interne. Aşa se naşte ideea controlului si analizei operative a cheltuielilor de producţie ca parţi componente ale costurilor de producţie, ceea ce contribuie la descoperirea si mobilizarea unor rezerve importante de economisire a muncii vii si materializate. Aceasta se explica prin faptul ca esenţa operativitaţii, consta in aceea ca orice fenomen aparut in cadrul intreprinderii trebuie sa fie cunoscut imediat sau cât mai curand posibil, nu numai la sfarşitul perioadelor de gestiune, pentru a se putea interveni cat mai promt cu măsuri de reglare a activitaţii. Se pot enumera câteva obiective ale studiului costurilor: ξ Formarea sau calculaţia costurilor de producţie prevezionale (antecalculaţia costurilor de producţie); ξ Formarea sau calculaţia costurilor de producţie efective (postcalculaţia costurilor de producţie); ξ Cotrolul si analiza operativa a cheltuielilor de producţie; ξ Control si analize periodice a costurilor de producţie. In ultima etapa, toate componentele acestor obiective sufera importante modificări in conţinutul, structura si sfera de cuprindere, determinate de tranzţtia la economia de piaţa. Decada 1994-2004 marchează o accelerare a schimbării domeniului contabilitatii in corelare cu cerintele puse in fata intreprinderilor care se confrunta cu un mediu concurenţial acerb si care impune competivitate si dinamism. Pe plan naţional, in România, după 1990 şi mai ales după 1 ianuarie 1994, problematica costurilor s-a complicat şi mai mult , ceea ce a marcat o vizibilă stagnare atât teoretic cât şi practic. Cauzele acestei stagnări sunt: a) fenomenul tranziţiei ţării noastre la economia de piaţă, ale cărei inerente necunoscute şi-au pus amprenta şi asupra domeniului costurilor ;

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

decizional
direct costing
indicatori
modern
necomad

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi