Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Coparticiparea procesual civilă

Coparticiparea procesuală este o situaţie, raportată la componenţa părţilor în proces. Coparticiparea procesuală presupune participarea în cadrul aceluiaşi proces a mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi, drepturile şi obligaţiile cărora nu se exclud reciproc (litisconsorţiu procesual). Coparticiparea procesuală poate interveni fie de partea reclamantului, fie de partea pîrîtului sau a ambelor părţi. Urmează a reţine temeiurile coparticipării procesuale şi felurile ei (obligatorie şi facultativă) (art.62; 63 CPC RM). În cazul coparticipării obligatorii, în litigiu se găseşte un singur raport material juridic cu o pluralitate de subiecţi, iar în cazul coparticipării facultative ne aflăm în prezenţa unei simple acumulări de subiecţi care se găsesc în raporturi material-juridice aparte.
În calitate de caracteristici a coparticipării procesuale pot fi evidenţiate: multitudinea persoanelor, identicitatea relaţiilor faţă de obiectul material de drept, coincidenţa intereselor şi identitatea calităţii procesuale.
Legislaţia actuală în calitate de subiect al acţiunii priveşte ca individul separat, cât şi o grupă mică. Categoriile „ grupe de părţi ” şi „ coparticipare ” pot fi corelate una cu alta ca formă şi conţinut, dar numai în cazurile celea, când câţiva subiecţi se află într-o legătură nemijlocită cu dreptul material litigios (coparticipare obligatorie) sau când câteva cazuri sunt unite în puterea utilităţii procesuale (coparticiparea facultativă).
Scopul coparticipării procesuale constă în realizarea unei economii de timp şi bani, a unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi în evitarea pronunţării unor hotărâri contradictorii, aspecte de natură a înfrânge autoritatea de lucru judecat şi procedura executării silite.
Reglementări disparate, care pot sa intereseze litisconsorţiul, există şi în dreptul substanţial. Astfel: în dreptul familiei (acţiunea în declararea nulităţii absolute a căsătoriei, introdusă de rudele soţilor sau de creditorii acestora, dacă pot justifica un interes; continuarea de către moştenitori a acţiunii pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă, pentru stabilirea paternităţii); în dreptul succesoral (acţiunea unora dintre moştenitori contra celorlalţi, pentru restituirea a ceea ce ei au plătit, deşi nu aveau de plată, din pasivul succesoral, acţiunea pauliană a creditorilor împotriva celor care au acceptat succesiunea sau acţiunea lor oblică în cazul renunţării la moştenire, acţiunea moştenitorilor în anularea certificatului de vacanţă succesorală, petiţia ereditară, acţiunea creditorilor personali ai moştenitorilor coindivizari sau a cesionarilor universali ori cu titlu universal de drepturi succesorale pentru împărţeala moştenirii etc.); în materia dreptului obligaţiilor (în cazul obligaţiilor solidare); în materia drepturilor reale (bunăoară, regula unanimităţii în cazul coproprietari) ş.a.m.d. Unele dintre cazurile prezentate ilustrează şi litisconsorţiul „necesar", despre care se va mai vorbi.
Credem că instituţia coparticipării poate fi definită – în funcţie de cele expuse – ca acea situaţie în care mai multe părţi participă în procesul civil în aceeaşi calitate şi afirmă acelaşi drept sau drepturile afirmate de ele au temei în acelaşi fapt sau act juridic.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 ÎNTRODUCERE Indiferent de cuvintele folosite, esenţial şi determinant este caracterul acestei lucrări, iar cuvintele vor fi înţelese şi vor avea valoare pe care le impune teza respectivă. Una din funcţiile statului este cea jurisdicţională, ea înfăptuindu-se – de la stat la stat – prin organele judecătoreşti sau, în principal, prin organele puterii judecătoreşti. După adoptarea Constituţiei din 1994, în ţara noastră jurisdicţia se înfăptueşte numai de către organele puterii judecătoreşti, respectiv de Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe care funcţionează potrivit legii. Temelia unui stat democratic de drept o constituie sistemul judiciar independent, care asigură o justiţie efectivă pentru toate persoanele fizice şi juridice care pretind că ar fi vătămate în drepturile şi libertăţile garantate prin lege, iar funcţionarea unui sistem de judecătoresc independent este un element obligatoriu al societăţii democratice spre care tinde societatea noastră, mai mult decât atât, este o obligaţiune a Statului nostru asumată pe plan internaţional. Consacrată unei teme de actualitate şi de un incontestabil interes teoretic şi practic, teza de faţă vine în întâmpinarea necesităţii rezolvării numeroaselor probleme pe care le ridică instituţia coparticipării procesual civile în procesul civil. Specificul temei şi necesitatea expunerii logice a materialului prelucrat au determinat structurarea tezei în trei capitole. Capitolul I cuprinde noţiunile generale despre natura juridică a coparticipării procesuale ca instituţie fundamentală în procesul civil şi statutului juridic al coparticipanţilor în procesul civil în corelaţie cu principiul disponibilităţii, examinând drepturile şi obligaţiile procesuale ale coparticipanţilor. Litisconsorţiul este o formă juridică a procedurii civile, o instituţie esenţialmente procesuală, întrucât, pe de o parte, el priveşte o pluralitate de persoane care au calitatea de „parte" în procesul civil, iar pe de alta, pentru că el nu are existenţă în afara procesului civil.

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Varatic Violina Contatta »

Composta da 77 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 301 click dal 02/11/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.