Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Intranet scolar

Realizarea unui site de intranet pentru o scoala in asp.

Mostra/Nascondi contenuto.
PREFAŢĂ "...educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii informatice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ." G. de Landsheere Lucrarea de faţă incearcă să aducă o imagine nouă unei şcoli, care nu de mult, era singura şcoală din mediul rural din judeţul Maramureş. Lucrearea este structurată pe 6 capitole care incearcă să puncteze cat mai in detaliu problemele tratate. Pornind de la ideea că internetul o ascensiune tot mai mare atat in mediul urban cat şi in mediul rural, am considerat ca proiectarea şi mai apoi implementarea unei astfel de aplicaţii este benefică atat pentru şcoală cat mai ales pentru oamenii care au legătură cu ea, deoarece acest gen de aplicaţie crează şi conferă o viziune net superioară a instituţiei pe care o prezintă dar şi a localitaţii de unde aceasta face parte. Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om, iar oamenii vor deveni... mai umani. Educaţia va trebui regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele noii societăţi, pe de alta. Misiunea cercetării educaţionale este de a devansa momentul istoric prin formularea problemelor care de abia se conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv. Primul capitol al aplicaţiei: „ Definitia, caracteristicile şi avantajele intranet-ului” tratează aspecte generale ale intranet-urilor pornind de la definiţia lor, caracteristicile de bază, avantajele pe care acestea le oferă faţă de Internet, in principal, componentele unui intranet precum şi modul de accesare a informaţiilor. Capitolul 2 –„Securitatea intranet-urilor” – tratează cel mai mare avantaj pe care in are intranet-ul adică securitatea. Prezintă ameninţările care pot reduce din securitate, tipurile de firewall-uri precum şi securitatea din spatele lor. Un subcapitol extrem de interesant şi de important este cel de criptare a datelor, deoarece se ştie că folosirea cheilor de criptare asigură o inaltă securitate la nivelul aplicaţiei. Actualmente metodele de criptare sunt destul de numeroase, insă ele trebuie perfecţionate in continuu deoarece securitatea datelor pe care le transmitem trebuie să aibă o securitate maximă pentru a putea fi siguri că informaţiile transmise nu se pierd sau nu se distorsionează. In capitolul 3 – „Tehnologia Active Server Pages” – am prezentat cateva generalităţi despre mediul Active Server Pages şi de ce sunt importante, continuand apoi cu prezentarea celor mai utilizate obiecte interne Active Server Pages care stau la dispoziţia utilizatorului, cum ar fi : Obiectul Aplication, Obiectul Request, Obiectul Response, Obiectul Server, Obiectul Session. 4

International thesis/dissertation

Facoltà: Informatică

Autore: Carmen Diana Cotet Contatta »

Composta da 80 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 131 click dal 07/11/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.