Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Geneza si evolutia dreptului administrativ in Italia

Lucrarea cuprinde urmatoarele teme:
1. Consideraţii introductive
2. Geneza şi evoluţia administraţiei publice în Italia
3. Izvoarele dreptului administrativ
4. Organizarea structurilor administrative
5. Sistemele politico-administrative ale Republicii italiene
5.1. Preşedintele Republicii
5.1.1. Rolul preşedintelui
5.1.2. Desemnarea Preşedintelui italian
5.1.3. Atribuţiile Preşedintelui Republuicii
5.1.4. Răspunderea Preşedintelui italian
5.2. Guvernul
Structurarea şi funcţionarea Guvernului
5.3. Parlamentul italian
5.3.1. Importanţa sistemului electoral în desemnarea organului legislativ
5.3.2. Desemnarea membrilor Camerei Deputaţilor
5.3.3. Desemnarea membrilor Senatului
5.3.4. Funcţionarea Parlamentului italian
5.3.5 Statutul parlamentarilor
5.4. Partitocraţia italiana
Rolul partidelor politice în viaţa politică italiană
6. Organizarea statului regional italian
6.1. Aspecte preliminare
6.2. Revizuirea constituţională
6.3. Organizarea administrativ-teritorială a statului regional italian
6.3.1. Reglementarea constituţională
6.3.2. Regiuni cu statut de drept comun şi regiuni cu statut special
6.3.3. Organizarea regională
6.3.4. Repartizarea competenţelor între Stat şi Regiuni
6.3.5. Provinciile şi comunele
6.3.6. Viitorul regionalismului italian
7. Legalitatea activităţii administrative şi protecţia cetăţenilor împotriva abuzurilor autorităţilor
7.1. Aplicarea principiului legalităţii
7.2. Protecţia cetăţenilor prin dreptul administrativ
7.3. Restricţiile legale şi libertatea de acţiune a administraţiei
Concluzii

Mostra/Nascondi contenuto.
4 1. Consideraţii introductive Dreptul administrativ este un domeniu de drept relativ nou, ce s-a dezvoltat în statele europene numai în timpul secolului al XIX-lea, când s-a ajuns la noţiunea de ,,stat de drept”. De atunci, sarcinile şi autoritatea administraţiei vis-à-vis de cetăţeni s-au dezvoltat continuu într-o asemenea măsură, încât relaţiile dintre indivizi şi administraţie au egalat cantitativ volumul relaţiilor legale dintre înşişi cetăţenii. În literatura juridică, dreptul administrativ este definit ca o ramură distinctă a sistemului unitar de drept roman, care reglementează o grupare specifică a raporturilor sociale şi anume cele care formează obiectul activitaţii administrative a autorităţilor statului şi a colectivitatilor locale iar, procedura administrativă cuprinde ansamblul normelor juridice şi modalităţile specifice prin elaborarea, emiterea, adoptarea, ieşirea în vigoare, punerea în executare şi controlul actelor administrative, precum şi înfăptuirea operaţiunilor administrative de către autorităţi, instituţii şi servicii publice 1 . Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice 2 . Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice pe baza şi în executarea legilor. Ştiinţa dreptului administrativ are o importantă menire în procesul de creare a unor norme de drept administrativ şi procedura administrativă capabile să raspundă nevoilor societăţii la un moment dat, constituind în acelaşi timp poate cel mai important mijloc de cercetare ştiinţifică a fenomenului administrativ în masură să respecte şi să aplice întocmai 1 ALEXANDRU IOAN - ,, Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag 5

International thesis/dissertation

Facoltà: Ştiinţe administrative

Autore: Daniela Cojocaru Contatta »

Composta da 106 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 281 click dal 07/11/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.