Skip to content

Separarea puterilor in stat

Informazioni tesi

  Autore: Aaa Aaa
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2005
  Università: Universitatea de Stat din Moldova
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 43

Teza abordeaza specificul teoriei separarilor puterilor in stat si mecanisnul realizarii colaborarii si conlucrarii acestor puteri.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
- 2 - Capitolul I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A TEORIEI SEPARĂRII PUTERILOR §1. Aspecte generale. §2. Apariţia şi evoluţia teoriei separării puterilor în plan mondial. §3. Apariţia şi evoluţia teoriei separării puterilor în arealul românesc. §1. În sensul atribuit în prezent, teoria separării puterilor a apărut în secolul Luminilor, ca reacţie împotriva monarhiei absolute considerate de drept divin. Monarhia absolută este forma de guvernămînt în care regele concentrează în mîinile sale puterea supremă, considerîndu-se personificarea statului, de unde şi celebra formulă a regelui Ludovic al XIV-lea: „statul sunt eu” („L’etat c’est moi”). Monarhia este specifică antichităţii, Evului Mediu, unde a evoluat spre absolutism monarhic şi epocii moderne, unde a evoluat spre regim constituţional sau parlamentar, caracterizat prin delimitarea netă a puterilor monarhului potrivit legii sau a cedat definitiv locul regimului republican, ca în S.U.A. Primele idei referitor la ineficacitatea monarhiei au apărut în antichitate. Astfel Aristotel considera că „puterea absolută a unuia nu este nici justă, nici utilă”. Deşi idei referitor la separarea puterilor au existat şi în antichitate („Politica”, Aristotel), se consideră că teoria separaţiei puterilor a apărut în epoca modernă, în condiţiile luptei împotriva absolutismului feudal, caracterizat prin abuzuri şi acţiuni arbitrare, în procesul de căutare a unei forme de organizare a statului care să înlăture abuzurile de putere şi dominaţia nelimitată a celor care deţin puterea. În acest context, în Anglia, a apărut teoria separării puterilor, formulată de John Locke. Ulterior această teorie a fost dezvoltată în forma ei cea mai desăvîrşită de către Charles-Louis Montesquieu, în Franţa. Perfecţionarea teoriei separării puterilor a fost realizată după aproximativ patru decenii de către constituţionaliştii americani care au dat viaţă teoriei lui Montesquieu şi au pus-o la baza constituţiei S.U.A. din 1787. §2. În literatura de specialitate teoria separării puterilor în stat este asociată cu numele baronului de Montesquieu (Charles de Secondat) şi cu lucrarea sa „Despre spiritul legilor” (1748). Cu toate acestea teoria separării puterilor apare încă în epoca antică şi este abordată în lucrările unor gînditori care menţionează existenţa unor autorităţi distincte în cadrul cetăţii. Astfel Aristotel, în lucrarea sa „Politica” cu mai bine de 2 mii de ani înaintea lui Montesquieu, vorbeşte despre Corpul Deliberativ (delibera afacerile publice), Corpul Judiciar (avea ca misiune înfăptuirea justiţiei) ş i Corpul Magistraţilor (căruia îi aparţinea comandamentul; constituit din funcţionari), ca entităţi distincte în cadrul statului atenian. Aristotel descrie diverse forme de activitate a ale organelor statului, dar nu stabileşte nici o repartiţie a funcţiilor dintre aceste organe, el admite ca aceeaşi persoană să exercite în acelaşi timp toate trei funcţii şi din aceste considerente, la acea etapă putem vorbi doar despre apariţia teoriei separării puterilor în stat, definirea şi fundamentarea căreia a rămas o sarcină pentru generaţiile următoare de reprezentanţi ai filosofiei politice. John Locke (1632-1704) care s-a afirmat la sfîrşitul sec. XVII- lea ca întemeietor al liberalismului politic, de asemenea şi-a adus aportul la constituirea teoriei actuale a separării puterilor, fiind cel care a dat prima formulare doctrinei moderne a separaţiei puterilor în stat. În opera sa „Essay on Civil Government”(1688), Locke distinge în stat trei puteri: puterea legislativă, puterea executivă şi puterea federativă(puterea de a face război, pace şi de a încheia tratate). În cele două „Tratate despre guvernămînt” (1689), care dealtfel au stat la baza istoricului „jurămînt democratic al suveranului faţă de supuşii săi” („Bill of Right, 1690”), Locke apreciază limitarea puterii ca bază a contractului politic stabilit între popor şi conducătorii săi. În opinia lui Adrian -Paul Iliescu doctrina politică a lui Locke ,,este o doctrină a limitării puterii, şi din această sursă provine şi interesul modernităţii pentru ea:

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

colaborarea puterilor
putere de stat
putere executiva
putere judecatoreasca
putere legislativa
stat de drept

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi