Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Teoria Creaţionistă

ÎNCHEIERE


În urma cercetărilor efectuate am ajuns la următoarea concluzie: Teoria Creaţionistă, este teoria care fără de reţinere, poate, liber să concureze cu cea Evoluţionistă (în realitate, argumentele aduse ne demonstrează superioritatea netă, în comparaţie cu alte teotii de apariţie a lumii), dar din cauza că nu se poate de demonstrat ştiinţific existenţa lui Dumnezeu, ceea ce nici odată nu va fi posibil, deoarece în Biblie Isus spune că nu oamenii îl descoperă pe Dumnezeu, ci El este acela care se descoperă oamenilor, Creaţionismul mai continuă să fie numit încă teorie, în caz contrar ea putea să fie un fapt real şi susţinută de toţi.
În primul capitol am analizat felul cum cele două mari teorii rivale (Evoluţionistă şi Creaţionistă) au evoluat dea lungul secolelor, cum au luptat între ele şi cum prin minciuni şi mari interese părtaşii teoriei dintâi au reuşit să se situeze pe primul loc, ba mai mult, să condamne aspru probabilitatea existenţei celei de-a doua, să introducă în sistemul de învăţământ monopolul lor, să interzică predarea ei în şcoli şi instituţii superiore de învăţământ, iar adepţii ei aspru criticaţi, fiind supranumiţi religioşi. Ar fi însă, mult mai corect, de-i numit astfel pe evoluţionişti, deoarece ei sunt acei care în mod conştient, cu prea puţine argumente numesc teoria lor ştiinţifică şi tot în acelaş mod îi descreditează pe toţi cei ce nu sunt de aceiaşi părere cu ei.
Din conţinutul primului capitol am văzut care sunt avantajele, dacă ambele teorii vor fi predate la acelaşi nivel în şcoli şi universităţi şi cât de periculos poate fi pentru societate monopolul uneia din acestea.
În cel de-al doilea capitol am prezentat doar o mică parte din argumentele existente în favoarea Bibliei ca un izvor istoric demn de apreciat, că aceasta este singura carte de acest fel, că întrece, atât cantitativ, cât şi calitativ orice lucrare din antichitate şi că acest fapt ar trebui să-l ia în considerare fiecare cercetător sau simplu cititor. Iarăşi avem de faţă aceeaşi ironie a istoriei: Biblia – cartea care a fost de-a lungul secolelor cel mai mult prigonită, arsă, condamnată, interzisă a ajuns să fie, de aceeaşi structură socială – intelectualitatea, în mod deschis apărată şi nu cred că aceasta are ceva legat cu religia, atâta timp cât adepţii ei se bazează pe argumente doar ştiinţifice.
Aceeaşi susţinere a obţinut-o şi Isus Hristos, care de asemenea a fost considerat doar o parte a religiei, o persoană mitologică şi mai mult nimic. În prezent, însă, nimeni din rândurile savanţilor nu poate nega existenţa în istorie a lui Isus. Rămâne o problemă, însă ne rezolvată – cine totuşi a fost El, un simplu om sau Dumnezeu. Şi de această dată am văzut că argumentele în favoarea divinităţii lui Isus sunt net superioare celor contrare. De fapt, întreg Creştinismul s-ar reduce la zero dacă am încerca să afirmăm că credem în existenţa lui Dumnezeu, dar nici de cum în divinitatea lui Isus, iar paragraful doi al celui de-al doilea capitol reprezintă încă un argument în favoarea aceasta. O mărturie vie în această favoare reprezintă viaţa fiecărui creştin adevărat, care ar putea afirma oricui, că viaţa lui este cu totul alta, în comparaţie cu cea de până a-şi încredinţa viaţa lui Isus, că din moment ce în viaţa lui, primul loc îl ocupă Isus, a devenit cu totul alt om, şi acest fapt îl datorează doar lui Hristos şi această schimbare nu are de a face nimic cu psihologia omului, ci cu experienţa de zi cu zi a fiecărui creştin.
Şi-n cele din urmă cel de-al treilea capitol aduce o parte din celelalte argumente ce ţin de arheologie şi din alte domenii ale ştiinţei (geografie, astronomie, fizică, filozofie etc.) care vin să confirme veridicitatea teoriei Creaţioniste.
Toate argumentele prezentate în lucrarea de faţă au un foarte mare suport în ştiinţă, cu o mare capacitate de convingere, problema principală, constând în aceea dacă persoana care le citeşte este pregătită din start să-şi schimbe părerile anterioare.


Mostra/Nascondi contenuto.
2 INTRODUCERE Importanţa şi actualitatea temei. În societatea noastră fiecare om, indiferent de locul unde s-a născut şi a trăit, indiferent de poziţia sa socială, indiferent dacă este cu studii superioare sau analfabet, şi-a pus, cel puţin, o singură dată întrebarea „de unde am provenit” sau „cum şi de unde au apărut lucrurile ce ne înconjoară”. Astfel de-a lungul secolelor, mileniilor oamenii, punându-şi astfel de întrebări, în urma unor observaţii, de multe ori slab studiate, bazându-se mai mult pe intelectul şi ideile proprii, încercau să găsească un răspuns cât de cât mai aproape de adevăr, cel puţin conform părerii lor. În felul acesta Aristotel credea că omul a provenit de la peşti 1 , alţi filosofi şi învăţaţi ai Antichităţii, din epoca Medievală şi epoca Modernă (la sfârşitul epocii Moderne şi-n epoca Contemporană ideea „apariţiei de la sine a vieţii” a fost modificată şi numită – Teoria Evoluţionistă, denumită apoi, ştiinţifică), credeau că viaţa a apărut de la sine, din noroi sau în alte condiţii şi la fel credeau că omul a evoluat de la organisme mai mici – netemeinicia acestor idei a fost de fiecare dată uşor demonstrată 2 . Este foarte important ca afirmaţiile de tipul celor de mai sus să fie iniţial bine gândite şi cercetate, iar mai apoi prezentare oficial, pentru că în caz dacă ele sunt ne veridice, o mare parte a populaţiei (generaţie la rând) vor trăi susţinând o minciună. Ironia istoriei, este că în perioada Contemporană, acum când omenirea a atins un nivel de dezvoltare superior epocilor anterioare, pericolul că lumea a fost îndoctrinată cu o minciună este mult mai mare, deoarece din cele două teorii de bază despre apariţia lumii – Creaţionistă şi Evoluţionistă, cea din urmă, în special, pe parcursul secolului XX a fost vreodată în şcoală, apoi puternic infiltrată în licee şi universităţi (ea fiind numită – ştiinţifică, necătând la faptul că prin metode ştiinţifice nu poate fi demonstrată veridicitatea ei), pe când cea dintâi deseori a fost anulată din sistemul de învăţământ (una din motivaţiile de bază este că sunt puţine dovezi – de parcă acest fapt ar putea dovedit concret). Această este o greşeală foarte mare deoarece în urmă studierii amănunţite a acestor două teorii vedem ca la bază se află credinţa – în fiecare din ele este necesar de crezut, plus, nici una nu are suficiente argumente 3 – ambele sunt religioase; mai mult decât atât, ştiinţa la momentul de faţă în majoritatea domeniilor vine puternic în contradicţie cu Teoria Evoluţionistă şi sprijină afirmaţiile celei de-a doua 4 . Geologul american, David Raup, făcând studii excesive asupra succesiunilor de fosile a ajuns la următoarea concluzie: „Perioada timpului geologic şi adevărurile

International thesis/dissertation

Facoltà: Istorie

Autore: Machidon Aliona Contatta »

Composta da 90 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 243 click dal 28/03/2008.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.