Skip to content

Antonio Carafa és az epejesi per kapcsolatrendszere / Antonio Carafa e il sistema di relazioni del tribunale di Presov

Informazioni tesi

  Autore: Balazs Juhasz
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2007-08
  Università: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata
  Facoltà: Lettere
  Corso: Storia
  Relatore: Agnes R. Varkonyi
  Lingua:
  Num. pagine: 74

Antonio Carafa, maresciallo dell'esercito imperiale, nel 1687, su autorizzazione della Corte di Vienna istituì un "judicium delegatum" nella città di Eperjes, ora Presov in Slovacchia. Le vittime del tribunale speciale furono tutti protestanti, ricchi e tutti ricevettero un'amnistia generale alle colpe per i quali furono condannati. Le accuse erano false, quindi i veri motivi dell'istituzione del tribunale furono discussi per lungo tempo dagli storici, ma ultimamente si è già formato un consenso su questo. Le vittime erano in 24, e ad eccezione di 4 di essi, furono uomini di spicco, quindi ben conosciuti. Oltre a essi furono imprigionati molti altri.
La tesi raccoglie i risultati della storiografia ungherese e italiana sul tema; tratta la vita di Antonio Carafa con criteri storici e obiettivi (questa mai fatta fino ad ora dalla storiografia ungherese); inserisce il tribunale nel contesto geografico e cronologico, infatti gli eventi di Eperjes furono sempre trattate separatamente dagli altri eventi dell'anno 1687, quindi non si vedeva il rapporto neppure con quello che succedeva nella stessa Ungheria Superiore; cerca di "spiegare" la ferocia di Carafa con le teorie assolutistiche di cui era seguace; infine presenta i giudici del tribunale (la loro vita e carriera non fu mai oggetto di studio e il loro rapporto con il Carafa era sconosciuto) e le vittime, presentando i strettissimi rapporti familiari, economici, religiosi ... etc. che c'erano tra di loro.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Problémafelvetés A Magyar Királyság területéin már évek óta zajlott a török elleni háború, amely során a Szent Liga csapatai immár nagyobb erődítményeket is bevettek, több nyílt ütközetet megnyer- tek, Buda vára felszabadult, amikor 1687. őszén összehívták az országgyűlést. Lipót császár az ország hálája jeleként kívánta fia, József főherceg megkoronázását, a Habsburgok férfiágá- nak örökletes királyságának az elismerését mind az osztrák, mind a spanyol Habsburg-ág ré- szére, illetve az Aranybulla ellenállási záradékának az eltörlését. A karok és rendek összegyűl- tek, meg is szavazták a császári kérést, de követelték, és el is érték, az úgynevezett „eperjesi vértörvényszék” feloszlatását, az áldozatok leszármazottainak a kárpótlását, az amnesztiát, és a továbbiakban a hűtlenségi ügyekben az ország törvényeinek a betartása szerinti ítélkezést. Mindezeket törvénybe is foglalták. Az eperjesi törvényszék még működött, a foglyok még nem szabadultak ki, amikor össze- ült az országgyűlés, így még nagyobb indulatokat szült az események megtárgyalása, és az érintettek felszólalása. Érintett pedig volt elég, mind az áldozatok, mind a bírák vonatkozásá- ban, és a magyar történelem következő évtizedei során nem ez az 1687-es országgyűlés volt az utolsó alkalom, hogy lépten-nyomon találkoztak. Egymásba botlottak Eperjesen, a várme- gyegyűlésen, több esetben birtokaik szomszédosak voltak, együtt vettek részt a Rákóczi sza- badságharcban, áldozat és bíró sokszor ugyanazon az oldalon. Még rokonság is előfordult a két oldal között. Szent-Iványi Lászlónak, a bíróság egyik legismertebb tagjának szenátorrá való jelölésekor, a szécsényi országgyűlésen történő leleplezése, az események után majdnem húsz évvel, még mindig olyan indulatokat váltott ki, hogy Szent-Iványinak menekülnie kel- lett. Amíg át nem állt a császári oldalra, nem töltött be közszerepléssel járó hivatalt a konföde- rált rendek között. Az áldozatok és bírák leszármazottai szintén ismerték egymást, esetenként egy hivatalban dolgoztak, és a családi történetek sok generáción keresztül öröklődtek. Még az 1800-as évek elején is tudta a fiatal Pulszky Ferenc, hogy Eperjesen melyik ház volt a kivég- zett Zimmermann Zsigmondé, és Kossuth Lajos, aki Pulszkyhoz és sok más kortársához ha- sonlóan Eperjesen tanult, tudta, hogy az eperjesi vértörvényszék egyik áldozatának a leszár- mazottja. Az események emléke nem csak az érintettekben és családjaikban élt sokáig, hanem a köztudatban is meggyökeresedett, hamar megjelentek írások is róla. Már a XVIII. század legelején létezett német és latin nyelvű nyomtatott ismertető az eseményekről, de ezen kívül francia és más nyelvű művekben is kitértek az eseményekre. Még politikai tőkét is kovácsol- tak belőle, hiszen az egyik legsúlyosabb sérelemként hivatkozik rá a Rákóczi-szabadságharc szintén több nyelven megjelentetett Manifestuma.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

1687
antonio carafa
elena veronica zrinyi
eperjes
fausto nicolini
giovan battista vico
johannes rezik
munkàcs
munkacsevo
presov
rivolta thökölyana
sistemazione dell'ungheria
theatrum sanguinarium
tribunale speciale/

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi