Skip to content

Servicii sociale adresate copiilor care provin din familii divortate.

Informazioni tesi

  Autore: nadia Bitca
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Univeritatea de Stat din R.Moldova
  Facoltà: Asistenţă socială
  Corso: Asistenţă socială
  Lingua:
  Num. pagine: 50

teza data este formata din 2 capitole a cite 3 paragrafe,am ales aceasta tema deoare ce reprezinta o problema majora atit in tara mea cit si in alte tari ale lumii.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
     3 Introducere Actualitatea temei. Actualitatea temei iese în relief din momentul în care constatăm că tema abordată este una foarte mediatizată atît pe plan extern cît şi pe plan intern. Această temă devine actuală din momentul în care ea reprezintă o problemă majoră pentru întreaga societate deoarece numărul de divorţuri atît în R.Moldova cît şi în alte ţări ale lumii este într-o continuuă creştere. Cuplurile care se căsătoresc astăzi aşteaptă să obţină prin căsătorie fericire personală, tocmai de aceea speranţele ridicate se transformă mult mai repede în reproşuri şi deziluzii pentru că realitatea nu se potriveşte asteptărilor. Numărul divorţurilor fiind în creştere a crescut şi numarul copiilor ce provin din familii divorţate iar aceasta datorîndu-se numeroaselor cauze care intervin pe parcursul căsniciei. Odată ce avem un număr mare de divorţuri şi un număr mult mai mare de copii care provin din aceste familii avem nevoie şi de un şir de servicii pentru aceşti copii pentru ai putea reintegra şi integra fie în propria familie sau într-o altă famile pentru o perioadă de timp, pînă cînd situaţia în care se află aceşti copii va reveni la normal. Gradul de investigaţie a temei. În vederea cercetării acestei teme s-au utilizat numeroase lucrări şi articole de referinţă. Ţin să menţionez că numeroasele studii elaborate în privinţa cercetărilor de rigoare privind această temă au constituit un suport veritabil în elaborarea tezei respective. Într-o mare măsură m-am sprijinit pe lucrarea Lisei Parkinson „Separarea, abandonul şi familia”, care a cercetat procesul divorţului de la originea lui pînă la problemele familiei după divorţ şi instanţele de judecată pentru familiile divorţate şi serviciile de asistenţă socială unde este descris modul de a lucra cu copiii şi familiile divorţate. Aceeaşi temă a mai cercetat-o şi M.Spînu în lucrarea sa „Introducere în Asistenţa Socială a familiei şi protecţiei copilului”, în care vorbeşte despre dinamica divorţului, despre etapele prin care trec cei implicaţi în divorţ. M.Spînu mai amănunţit în lucrarea sa se opreşte la analiza consecinţelor divorţului asupra copilului cît şi a copilului în diferite stadii şi la diferite vîrste. Deasemenea tema dată a mai fost cercetată şi de V.Coulched care în lucrarea sa ”Practica asistenţei sociale”, descrie deasemenea o mulţime de metode de lucru cu copii care provin din familii divorţate. Această temă a mai fost cercetată şi de Sorin M.Rădulescu în lucrarea „Sociologia problemelor sociale ale vîrstelor”, autorul vorbeşte despre problemele cu care se confruntă fiecare membru al familiei ce trece prin procedura de divorţ, precum şi de mulţi alţi cercetători. Scopul şi sarcinile prezentei lucrări a fost anume analiza fenomenului de divorţ din Republica Moldova şi particularităţile acestuia în comparaţie cu alte ţări. De asemenea, prin această lucrare

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

copii
divort
familie
servicii sociale

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi