Skip to content

Alienare, absurd, atrocitate în romanul actual. Michel Houellebecq

Informazioni tesi

  Autore: rita chirian
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
  Facoltà: Limbă şi Literatură
  Corso: Limba şi literatura modernaă
  Relatore: Grigore Rodica
  Lingua:
  Num. pagine: 38

Lucrarea are drept scop urmărirea, în avatarurile lor narative, celor trei linii directoare ale romanului houellebecqian: alienarea, absurdul, atrocitatea, într-o incursiune analitică cuprinzătoare.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Semnele mileniului. Un argument Konrad Lorenz, într-un studiu asupra elementelor socio-culturale care definesc societatea contemporană, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate 1 , delimita, cu clarviziune şi acuitate, o succesiune de „deficienţe” care au nefastul atribut de a cangrena chipul – deja stigmatizat – al viitorului omenirii. Ele dinamitează pilonii pe care umanitatea se edificase de-a lungul mileniilor şi aruncă, sub semnul unei certitudini indezirabile, premoniţia unui apocalips social şi politic. De la suprapopularea Pământului, care obligă, prin excedentul de contacte sociale, la un autoexil involuntar şi într-un fel non-uman, la pustiirea spaţiului vital natural, care condamnă individul la o „cultură a prefabricatelor”, toate dau simptomele unei insidioase septicemii, dincolo de superficiile aparent inofensive, banalizate şi bagatelizate, care erodează nu numai specificitatea fiecăruia dintre noi, dar tensionează şi centura inexpugnabilă a relaţiilor sociale; în afara acestora, departe de ceilalţi şi înstrăinaţi de noi înşine, aneantizarea. Într-o cursă infinită şi insaţiabilă, omenirea se anesteziază de elxirul autodepăşirii. O multiformă maladie a progresului tehnologic, pervertirea umanului prin artificial / contopirea acestuia prin automatismul social şi reflexul condiţionat al normalităţii high-tech condamnă ireversibil la o delimitare de ceea ce este esenţial uman: abilitatea de a reflecta, pierduta ataraxie a anticilor, contemplaţia per se. Inerent, transferând tehnicii interfaţa combinatorie-interpretativă (de decriptare) a realităţii, delegând circuitelor omnipotente obligaţia de a recepta şi de a ne satisface imperativele, emulaţia care ne definea ca mamifere superioare lasă locul unei „moleşeli” indiscutabile şi de nevindecat; evoluţia tehnologiei şi a farmacologiei impune o intoleranţă crescândă la orice impediment care contravine „luxului de a fi”. Sunt glorificate confortul, igiena şi masificarea; ele osifică însă efervescenţa competiţională şi mortifică afectele primare, esenţiale, care agonizează sub masca unui conformism dezarticulat. Un plictis generalizat, le mal du millénaire, o opacizare a oricărui orizont atrofiază capacitatea de autogeneză, de emancipare şi, implicit, semnează girul unei degenerări ubicue, fără precedent în istorie. 1 Lorenz, Konrad, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007;

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

absurd
alienare
atrocitate
michel houellebecq
roman actual francez

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi