Skip to content

Principii metodologice ale sinergeticii

Informazioni tesi

  Autore: Elena Scripnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: USM Moldova
  Facoltà: Filosofie
  Corso: Filosofie
  Lingua:
  Num. pagine: 116

Întroducere

Actualitatea temei supusă investigaţiei reiese din faptul, că legităţile dezvoltării şi evoluţiei proceselor şi fenomenelor în unele situaţii depăşesc limitele obiectelor de studiu, ale ştiinţelor, ce se ocupă nemijlocit de cercetarea lor aprofundată separat, şi acest fapt, este condiţionat anume de unitatea, dinamismul, caracterul contradictoriu şi complex al lumii contemporane în general.Societaea s-a informatizat, s-a globalizat, dar abordările şi imperativele ei morale au rămas nemodificate.
Anume această situaţie ne permite să vorbim, despre importanţa necesităţii căutării noilor paradigme şi principii, ce pot fi aplicate metodologiilor ştiinţelor socio-umane.În legătură cu aceasta actualitatea temei supusă cercetării este condiţionată atît de necesitatea,cît şi de posibilităţile reale ale utilizării mult mai vaste ale noii paradigme, şi anume „ paradigama sinergetică”.În lucrările savanţilor contemporani este desfăşurată discuţia ce pune în evidenţă necesitatea şi importanţa explicării căilor dezvoltării şi evoluţiei fenomenelor şi proceselor autoorganizării lumii înconjurătoare.O nouă etapă în sensibilizarea opiniei publice vizavi de metodele, principiile şi modalitatea abordării complexităţii lumii se constituie odată cu introducerea în ştiinţă de savantul Haкеn, a termenului „ sinergetica”, care provine din sinteza a două cuvinte din limba greacă: sin-împreună, a coopera şi ergon- a acţiona, formînd termenul sinergetică- efect cooperativ.
Paradigma sinergetică, numită şi teorie a autoorganizării, prin intermediul noţiunilor sale:structuri dissipative,principiul haosului dinamic indeterminat, noţiunii de attractor,situaţii bifurcaţionale,stări dissipative – crează o nouă imagine a lumii, analizează mecanismele de autoorganizare ale tuturor sistemelor proceselor compuse, dezechilibrate,deschise, aliniare, de exemplu:procesele sociale,economice, politice,proceselor educative,chiar a proceselor psihice specifice personalităţii, cel al creativităţii,sau al întregului sistem cultural, care sunt într-o permanentă schimbare şi dezvoltare. După cum menţionează I. Prigojin ,şi I.Stenghers „lumea noasră nu mai este o lume a mecanismului de ciasornic tăcută şi monotonă.Noi trăim într-o lume creatoare, deschisă.”,totodată interpretarea mecanismelor autoorganizării prin prisma principiilor sale metodologice, crează o privire mult mai clară şi mai structurată .
Sistemele ce formează obiectul de studiu al sinergeticii, pot fi de cea mai duversă natură şi de cel mai divers conţinut, şi chiar studiate de cele mai diferie ştiinţe, de exemplu (fizica, chimia, biologia, matemetica, medicina, pedagogia, sociologia, psihologia, culturologia).Fiecare din ele studiază sistemele „proprii” , utilizînd metodele şi limbajul său specific.
Spre deosebire de ştiinţele tradiţionale, sinergetica se interesează de legităţile comune ale evoluţiei, ale dezvoltării în timp a sistemelor de orice natură.
Autoorganizarea reprezintă procesul apariţiei în interiotul sistemelor deschise, complexe, puternic dezechilibrate a structurilor noi, pentru care este caracteristică o stare a complexităţii mult mai mare, însoţită de o cantitate de energie şi un volum informaţional diferit de cel al sistemelor precedente.
Nivelul de cercetare al temei în literatiura de specialitate.Preocuparea faţă de unele aspecte ale acestor probleme s-a aflat constant în centrul dezbaterilor filosofice.Prin activitatea teoretică a lui Euripid, Parmenide,Heraclit, Empidocle, Socrate,Platon, Aristotel problema evoluţiei şi dezvoltării lumii devine axa meditaţiilor filosofice, penru ca în sec.XVI, în baza acestor cercetări, să fie formulate legile mecanicii, de către Newton, Galileo-Galilei.O contribuţie considerabilă în dezvoltarea concepţiei autodezvoltării a avut-o Hegel, care a introdus în cercetare noţiunea despre carcterul nelinear al dezvoltării.Dar începînd cu sec.XIX, această problemă începe să fie studiată tot mai mult în cadrul ştiinţei, deoarece odată cu formularea legilor termodinamicii s-a ajuns la concluzia că caracteristica de bază a evoluţei tuturor proceselor este ireversibilitatea.Odată cu apariţia ştiinţei neclasice, noile idei despre materie sunt bazate pe conceptul totalităţii fluxurilor reglementate de energie, care interacţionînd între ele în timpul mişcării, condiţionează apariţia unor procese şi fenomene imprevizibile şi autonome.Savanţii au demonstrat că Universul reprezintă multitudinea sitemelor în proces de autodez.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Întroducere Actualitatea temei supusă investigaţiei reiese din faptul, că legităţile dezvoltării şi evoluţiei proceselor şi fenomenelor în unele situaţii depăşesc limitele obiectelor de studiu, ale ştiinţelor, ce se ocupă nemijlocit de cercetarea lor aprofundată separat, şi acest fapt, este condiţionat anume de unitatea, dinamismul, caracterul contradictoriu şi complex al lumii contemporane în general.Societaea s-a informatizat, s-a globalizat, dar abordările şi imperativele ei morale au rămas nemodificate. Anume această situaţie ne permite să vorbim, despre importanţa necesităţii căutării noilor paradigme şi principii, ce pot fi aplicate metodologiilor ştiinţelor socio-umane.În legătură cu aceasta actualitatea temei supusă cercetării este condiţionată atît de necesitatea,cît şi de posibilităţile reale ale utilizării mult mai vaste ale noii paradigme, şi anume „ paradigama sinergetică”.În lucrările savanţilor contemporani este desfăşurată discuţia ce pune în evidenţă necesitatea şi importanţa explicării căilor dezvoltării şi evoluţiei fenomenelor şi proceselor autoorganizării lumii înconjurătoare.O nouă etapă în sensibilizarea opiniei publice vizavi de metodele, principiile şi modalitatea abordării complexităţii lumii se constituie odată cu introducerea în ştiinţă de savantul Haкеn, a termenului „ sinergetica”, care provine din sinteza a două cuvinte din limba greacă: sin- împreună, a coopera şi ergon- a acţiona, formînd termenul sinergetică- efect cooperativ. Paradigma sinergetică, numită şi teorie a autoorganizării, prin intermediul noţiunilor sale:structuri dissipative,principiul haosului dinamic indeterminat, noţiunii de attractor,situaţii bifurcaţionale,stări dissipative – crează o nouă imagine a lumii, analizează mecanismele de autoorganizare ale tuturor sistemelor 1

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

alinaeritate
autoorganizare
caracterul deschis
dezechilibru
haos
instabilitate
ordine
sistem deschis
strucruri complexe

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi