Skip to content

Profetii Vechiului Testament si mesajul lor religios-moral.Mesianismul Noului Testament.

Informazioni tesi

  Autore: Nicolae Tritoiu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
  Facoltà: Ştiinţe ale educaţiei
  Corso: Teologie didactică
  Relatore: Baba  Teodor
  Lingua:
  Num. pagine: 67

Doesebit de valoroase prin forţa,dinamismul şi autoritatea lor sunt,însă,învaţăturile spirituale şi morale cuprinse în cărţile profeţilor biblici..Valoare educativă şi autoritatea mesajului profetic străluceşte peste veacuri asemenea unui far aprins în bezna perpetuă a necredinţei şi idolatriei civilizaţiilor ce s-au perindat de a lungul istoriei umanităţii.
Predicţile profeţilor,care la momentul transmiterii mesajului profetic către popor erau percepute ca nefiind vrednice de crezare şi puţin probabil de a se îndeplini în viitor s-au împlinit,în timp,cu o precizie uimitoare.Mai mult decât atât,împlinirea profeţiilor de pâna acum,garantează şi împlinirea celorlalte profeţii care aparţin unui viitor mai îndepărtat. Mesajul religios-moral al profeţilor transcende timpul şi spaţiul,de aceea este necesar să fie actualizat şi fixat în memoria tinerei generaţii din societatea informaţionala şi secularizată modernă.
Necesitatea temei lucrării de faţă este dată de faptul că,o lume contemporană aflată în plin proces de secularizare şi înstrăinare de Dumnezeu, este şi acum,ca şi în vremea profeţilor,într-un îngrijorător proces de decadenţă spirituală determinat de dominaţia banului şi a plăcerilor de sorginte materială precum şi de răspăndirea fără precedent in lumea creştinăa practicilor magice şi idolilor moderni.Principiile morale enunţate cu atâta curaj şi tenacitate de către profeţii
biblici sunt cât se poate de actuale şi în vremea noastră.De aceea,ne revine nouă, celor ce răspundem de educaţia religioasă a tinerei generaţii de elevi,sarcina de a le reitera cu acelaşi dinamism,adaptându-le,evident,la realităţile timpului prezent şi la nivelul lor de înţelegere prin folosirea în cadrul activităţii de predare-învăţare a unor strategii de instruire adecvate,îmbinarea metodelor tradiţionale şi a celor specifice religiei cu metode activ-participative moderne,în scopul imprimării mesajului profetic în sufletele elevilor şi formării profilului religios-moral al acestora.
Acesta este şi obiectivul fundamental al lucrării de faţă,al cărei subiect se încadrează în domeniul de studiu al teologiei exegetice biblice şi care îşi propune ca prin mijloace specifice analizei de text şi simbolice să contureze o imagine clară,accesibilă nivelului de înţelegere a elevilor a vieţii şi activităţii profeţilor şi mai ales a mesajului religios-moral desprins din textele profetice şi mesianice ale Vechiului şi Noului Testament.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
PROFETII VECHIULUI TESTAMENT ŞI MESAJUL LOR RELIGIOS-MORAL. MESIANISMUL NOULUI TESTAMENT INTRODUCERE O lectură atentă şi avizată a cărţilor Vechiului Testament poate releva oricui faptul că această primă parte a Bibliei este cea mai completă,amplă şi totodată fascinantă carte ce a fost scrisă în istoria omenirii.Astfel,primele cinci cărţi din cele treizeci şi nouă canonice ce alcătuiesc Tora sau Legea evreiască,cunoscute şi sub numele de Pentateuhul lui Moise,încep cu Geneza sau Facerea care ne oferă cea mai subtilă explicaţie despre inceputul Universului şi al tuturor lucrurilor. Tot în cartea Genezei aflăm că o întreagă civilizaţie antedeluviană a fost ştearsă de pe faţa pământului dar şi despre legământul făcut de Dumnezeu cu credinciosul Noe,din urmaşii căruia au luat naştere toate populaţiile actuale ale lumii,de a nu mai pierde pamântul cu potop şi lăsând semnul curcubeului ca o punte eternă între Creator şi creaţia Sa.Capitolul 12 din Geneza ne face cunoscut legământul încheiat de Dumnezeu cu patriarhul Avraam şi reânnoit de a lungul veacurilor cu urmaşii săi Isaac şi Iacov (Gen.12,7;22,17;26,4;28,13-14).In continuare se relatează cum Domnul S-a îngrijit de poporul Său scoţându-l cu braţ puternic din robia egipteană şi transformându-l,în timp,într-o naţiune puternică şi un stat teocratic ce va ajunge la apogeu în vremea regilor David şi Solomon. Următoarele cărţi ale Pentateuhului,Exodul sau Ieşirea,Leviticul,Numerii,Deuteronomul vin să legifereze un ansamblu de norme cultice şi religioase compuse din ritualuri,jertfe şi ceremonii

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

comunicare
credinta
educatie
mesaj
moralitate

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi