Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Profetii Vechiului Testament si mesajul lor religios-moral.Mesianismul Noului Testament.

Doesebit de valoroase prin forţa,dinamismul şi autoritatea lor sunt,însă,învaţăturile spirituale şi morale cuprinse în cărţile profeţilor biblici..Valoare educativă şi autoritatea mesajului profetic străluceşte peste veacuri asemenea unui far aprins în bezna perpetuă a necredinţei şi idolatriei civilizaţiilor ce s-au perindat de a lungul istoriei umanităţii.
Predicţile profeţilor,care la momentul transmiterii mesajului profetic către popor erau percepute ca nefiind vrednice de crezare şi puţin probabil de a se îndeplini în viitor s-au împlinit,în timp,cu o precizie uimitoare.Mai mult decât atât,împlinirea profeţiilor de pâna acum,garantează şi împlinirea celorlalte profeţii care aparţin unui viitor mai îndepărtat. Mesajul religios-moral al profeţilor transcende timpul şi spaţiul,de aceea este necesar să fie actualizat şi fixat în memoria tinerei generaţii din societatea informaţionala şi secularizată modernă.
Necesitatea temei lucrării de faţă este dată de faptul că,o lume contemporană aflată în plin proces de secularizare şi înstrăinare de Dumnezeu, este şi acum,ca şi în vremea profeţilor,într-un îngrijorător proces de decadenţă spirituală determinat de dominaţia banului şi a plăcerilor de sorginte materială precum şi de răspăndirea fără precedent in lumea creştinăa practicilor magice şi idolilor moderni.Principiile morale enunţate cu atâta curaj şi tenacitate de către profeţii
biblici sunt cât se poate de actuale şi în vremea noastră.De aceea,ne revine nouă, celor ce răspundem de educaţia religioasă a tinerei generaţii de elevi,sarcina de a le reitera cu acelaşi dinamism,adaptându-le,evident,la realităţile timpului prezent şi la nivelul lor de înţelegere prin folosirea în cadrul activităţii de predare-învăţare a unor strategii de instruire adecvate,îmbinarea metodelor tradiţionale şi a celor specifice religiei cu metode activ-participative moderne,în scopul imprimării mesajului profetic în sufletele elevilor şi formării profilului religios-moral al acestora.
Acesta este şi obiectivul fundamental al lucrării de faţă,al cărei subiect se încadrează în domeniul de studiu al teologiei exegetice biblice şi care îşi propune ca prin mijloace specifice analizei de text şi simbolice să contureze o imagine clară,accesibilă nivelului de înţelegere a elevilor a vieţii şi activităţii profeţilor şi mai ales a mesajului religios-moral desprins din textele profetice şi mesianice ale Vechiului şi Noului Testament.

Mostra/Nascondi contenuto.
PROFETII VECHIULUI TESTAMENT ŞI MESAJUL LOR RELIGIOS-MORAL. MESIANISMUL NOULUI TESTAMENT INTRODUCERE O lectură atentă şi avizată a cărţilor Vechiului Testament poate releva oricui faptul că această primă parte a Bibliei este cea mai completă,amplă şi totodată fascinantă carte ce a fost scrisă în istoria omenirii.Astfel,primele cinci cărţi din cele treizeci şi nouă canonice ce alcătuiesc Tora sau Legea evreiască,cunoscute şi sub numele de Pentateuhul lui Moise,încep cu Geneza sau Facerea care ne oferă cea mai subtilă explicaţie despre inceputul Universului şi al tuturor lucrurilor. Tot în cartea Genezei aflăm că o întreagă civilizaţie antedeluviană a fost ştearsă de pe faţa pământului dar şi despre legământul făcut de Dumnezeu cu credinciosul Noe,din urmaşii căruia au luat naştere toate populaţiile actuale ale lumii,de a nu mai pierde pamântul cu potop şi lăsând semnul curcubeului ca o punte eternă între Creator şi creaţia Sa.Capitolul 12 din Geneza ne face cunoscut legământul încheiat de Dumnezeu cu patriarhul Avraam şi reânnoit de a lungul veacurilor cu urmaşii săi Isaac şi Iacov (Gen.12,7;22,17;26,4;28,13-14).In continuare se relatează cum Domnul S-a îngrijit de poporul Său scoţându-l cu braţ puternic din robia egipteană şi transformându-l,în timp,într-o naţiune puternică şi un stat teocratic ce va ajunge la apogeu în vremea regilor David şi Solomon. Următoarele cărţi ale Pentateuhului,Exodul sau Ieşirea,Leviticul,Numerii,Deuteronomul vin să legifereze un ansamblu de norme cultice şi religioase compuse din ritualuri,jertfe şi ceremonii

International thesis/dissertation

Facoltà: Ştiinţe ale educaţiei

Autore: Nicolae Tritoiu Contatta »

Composta da 67 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 289 click dal 05/01/2009.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.