Skip to content

Aspecte politice si juridice specifice etapei post-aderare a Romaniei la UE

Informazioni tesi

  Autore: Angela Doria Neagu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Şcoala Naţionalã de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
  Facoltà: Ştiinţe politice
  Corso: Relaţii internaţionale şi studii europene
  Relatore: Mutiu Florentina
  Lingua:
  Num. pagine: 78

Folosind metoda calitativa de analiza,lucrarea abordeaza procesul aderarii la UE a statelor europene ,divizandu-l in 2 etape:preaderare si post-aderare.
Scopul lucrării este evidenţierea statutului României în Uniunea Europeană, ca stat din Europa Centrală şi de Est care a făcut parte din valul de aderare de la 1 ianuarie 2007, “marea extindere”, şi care a avut relaţii cu Uniunea Europeană încă din anii'70 (acordul european din 1967 privind normele tehnico-sanitare pentru produse agroalimentare).
Aspectele politice şi juridice ale post-aderării sunt “consecinţe”ale proceselor desfăşurate în preaderare, motiv pentru care lucrarea descrie etapa preaderării mai intâi. Studiul perioadei post-aderare trebuie să pornească de la principalele evenimente care au dus la definitivarea aderării.
Astfel, capitolul I debutează cu prezentarea unor aspecte generale privind Uniunea Europeană şi valorile promovate de aceasta, se evidenţiază statutul specific al ţărilor central-est europene, care a dus la denumirea valului de extindere din 2007 “marea extindere”, încheind cu un scurt istoric al relaţiilor României cu Uniunea Europeană.
Studiul etapei preaderare se încheie cu Tratatul de aderare la UE al României şi Bulgariei (căci pentru ambele aderarea s-a realizat în condiţii aproximativ egale).
Ultima parte a capitolului II particularizează situaţia României, aducând în discuţie acele aspecte principale din etapa post-aderare : Strategia post-aderare 2007-2013, elaborată de Guvernul României, Rapoartele Comisiei privind măsurile de acompaniere şi un subcapitol dedicat relaţiilor externe ale statului român după aderare. Ultimul capitol reprezintă un studiu de caz pe problema gravă a corupţiei în România, a cărei soluţionare este văzută cu mult pesimism de Comisia Europeană şi de respondenţii la un sondaj de opinie realizat pentru Transparency International.
In ceea ce priveste relatia UE cu Romania,si in general, cu statele est-europene,deşi reticentă la o eventuală extindere spre Est, în principal datorită trecutului statelor din acea parte a Europei , apoi din motive economice, administrative sau instituţionale, Uniunea Europeană a făcut faţă valului de extindere reprezentat de 11 state central-europene.
Printre eforturile sale în direcţia extinderii spre Europa Centrală şi de Est se numără: monitorizarea performanţelor ţărilor candidate pe linia îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga, începerea simultană a negocierilor de aderare cu toate cele 11 ţări ( proces dificil datorită dinamicii diferite şi problematicii specifice fiecăreia dintre state), redefinirile de natură administrativă şi instituţională ale Uniunii Europene. Statelor fost-comuniste le lipsea experienţa participării la grupări de tip integraţionist.
Sunt evidenţiate numeroase lacune în politica statelor nou integrate, unele dintre ele necesitând reforme radicale pentru a atinge nivelul de dezvoltare al statelor membre UE. Problema corupţiei în România pune cele mai multe dificultăţi, o remediere fiind privită cu mult pesimism.
Tema lucrării de faţă are importanţă majoră în dezbaterile politice actuale, dar şi viitoare, din mai multe motive, printre care:
-Uniunea Europeană garantează statelor membre un spaţiu de libertate, justiţie, egalitate, respectarea drepturilor omului etc.,
-Aceste drepturi generează şi obligaţii, care determină Uniunea Europeană să fie mereu în alertă cu privire la evoluţia statelor membre, monitorizându-le în mod constant şi acordând recomandări pentru remedierea problemelor,
-Statele membre, la rândul lor, vor trebui să conştientizeze beneficiile, dar şi costurile aderării, să respecte deciziile acesteia şi nu în ultimul rând, sa acţioneze în direcţia reformelor necesare pentru atingerea nivelului de dezvoltare cerut de statutul de membru al Uniunii Europene.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Aspecte politice şi juridice specifice etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană 5 Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă statelor europene, indiferent de sistemul politic sau nivelul de dezvoltare al acestora, şi că drumul spre integrare este unul destul de sinuos, îndeosebi pentru ţările din Europa Centrală şi de Est ( cu statut specific datorită trecutului lor, marcat de regimul comunist), lucrarea de faţă acordă o atenţie deosebită acestui domeniu mereu actual, precum cel al integrării europene. În doar câteva decenii, Uniunea Europeană a trecut de la grupul omogen de 6 state fondatoare, care au cunoscut varianta uniunii vamale, la o uniune economică, o dată cu UE 15(cu Suedia, Finlanda şi Austria, integrate în 1995), pentru ca apoi să se evidenţieze o Uniune Europeană extinsă la 27 membri, “marea extindere”, datorită statutului specific al statelor care au aderat în acel val de extindere, respectiv ianuarie 2007. Având în vedere magnitudinea schimbărilor cărora vor trebui să facă faţă atât Uniunea Europeană, cât şi statele viitoare membre, lucrarea prezentă surprinde acele aspecte considerate a fi de importanţă mai mare în studiul procesului aderării, respectiv cele politice şi juridice. Folosind metoda calitativă de analiză, lucrarea abordează aderarea statelor europene la UE prin divizarea analizei în două etape principale: etapa preaderare, respectiv post-aderare, cu accent pe post- aderare. Lucrarea este structurată pe 3 capitole, care la rândul lor cuprind mai multe subcapitole. Scopul lucrării este evidenţierea statutului României în Uniunea Europeană, ca stat din Europa Centrală şi de Est care a făcut parte din valul de aderare de la 1 ianuarie 2007, “marea extindere”, şi care a avut relaţii cu Uniunea Europeană încă din anii'70 (acordul european din 1967 privind normele tehnico-sanitare pentru produse agroalimentare). Se urmăreşte astfel procesul de aderare în întregime şi modul în care România reacţionează la avertizările Comisiei Europene. Aspectele politice şi juridice ale post-aderării sunt “consecinţe”ale proceselor desfăşurate în preaderare, motiv pentru care lucrarea descrie etapa preaderării mai intâi. Studiul perioadei post- aderare trebuie să pornească de la principalele evenimente care au dus la definitivarea aderării. Astfel, capitolul I debutează cu prezentarea unor aspecte generale privind Uniunea Europeană

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

1 ianuarie 2007
beneficii
costuri
dezvoltare economica si politica
integrare
marea extindere
postaderare
preaderare
proces de aderare
romania
state europene
state membre
studiu de caz:coruptia in romania
tratat de aderare
ue

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi