Skip to content

Contributii privind utilizarea tehnicilor electrochimice la optimizarea tehnologiilor de obtinere a superaliajelor cu baza nichel pentru industria aeronautica

Informazioni tesi

  Autore: Ioan Roman
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 1999
  Università: Universitatea "Politehnica", Bucureşti
  Facoltà: Chimie
  Corso: Inginerie chimică
  Relatore: Prof.Dr.Doc.Radovici Octavian
  Lingua:
  Num. pagine: 97

Cercetarea metalurgică din domeniul obţinerii de sisteme metalice aliate noi sau modificate, cu proprietăţi impuse, beneficiază de mijloace de analiză şi investigare aparţinând unor domenii distincte sub aspect ştiinţific şi practic. În mod curent se apelează la analiza, pe diferite căi, a compoziţiei chimice globale sau locale obţinute, în ceea ce priveşte toate elementele componente şi impuritate, la testarea complexă a caracteristicilor mecanice. De asemenea, aspectele legate de microstructura materialelor realizate se examinează cu microscoape optice şi electronice; caracteristicile mecanice se evaluează şi ele cu aparatură de laborator specializată.
Testele curente de rezistenţă la coroziune sunt teste standardizate şi au în general valoarea de acceptare sau respingere a materialului. Pentru condiţii speciale de utilizare se concep teste anume ce reproduc condiţiile reale, garantând adecvarea sistemului metalic investigat la condiţiile de lucru pentru o perioadă de timp egală cu durata testului sau mai mare. Durata generală a acestor teste este foarte mare, iar concluziile accesibile sunt lipsite de complexitate.
Este în general acceptată ideea că toate transformările care au loc în cursul operaţiilor metalurgice la nivelul microstructurii sistemelor metalice aliate: îmbogăţiri sau sărăciri locale în anumite elemente în urma combinării sau difuziei acestora, formarea de faze şi compuşi etc., sunt reflectate de curbele de polarizare şi de curbele de dependenţă potenţial-timp.
Utilizarea studiilor electrochimice teoretice şi experimentale în cercetarea şi ingineria metalurgică se referă astfel, în abordarea de faţă, la posibilitatea evaluării compoziţionale a unor faze, la posibilitatea punerii superioare în evidenţă, pentru microscopia electronică, a microstructurii materialelor prin dizolvări selective elastice, la proiectarea compoziţiei chimice, la evaluarea unor conţinuturi de compuşi, la posibilitatea optimizării unor operaţii tehnologice precum şi la posibilitatea utilizării unor tehnici electrochimice de laborator în recepţia materialelor metalice. Pe de altă parte, cunoaşterea şi sub aspect electrochimic a superaliajelor cu baza nichel, în mod deosebit a capacităţii lor de pasivizare, este importantă în legătură cu utilizarea acestor materiale în aplicaţii cu risc deosebit în lucru cum ar fi de exemplu instalaţiile nucleare şi industria aeronautică.
Aceste aspecte, accesibile electrochimiei, sunt utile în mai buna cunoaştere şi în dezvoltarea de noi tipuri şi mărci de superaliaje cu baza nichel.
Cele 130 de probe de materiale care au stat la baza acestei cercetări au provenit de la producători consacraţi în domeniu, europeni şi nord americani, dar mai ales din laboratoarele Departamentului de Cercetare al S.C.METAV S.A. Bucureşti, capitolul III. Zestrea de echipamente de investigare a acestei unităţi de cercetare şi derularea aici a unor ample programe de cercetare vizând dezvoltarea de materiale pentru industria aeronautică naţională, au înlesnit elaborarea acestei lucrări.
Celelalte opt capitole în care este structurată lucrarea vizează fiecare, dintr-o perspectivă electrochimică, aspecte caracteristice acestei categorii de materiale: o scurtă prezentare a dezvoltării superaliajelor cu baza nichel, date de literatură privind electrochimia acestor aliaje, comportarea în acizi reducători, influenţa unor elemente de aliere, proiectarea pe criterii electrochimice a compoziţiei chimice, procesarea termică şi sub presiune, uzinarea chimică şi materialele sinterizate cu baza nichel.
Lucrarea reprezintă o încercare de argumentare a ideii că tehnicile electrochimice de investigare sunt departe de a-şi fi epuizat resursele, atât în ceea ce priveşte proiectarea metalurgică de material cât şi în evaluarea microstructurii şi transformărilor pe care le-au suferit în fabricaţie superaliajele cu baza nichel, sistemele metalice aliate în general.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Introducere 3 Introducere Cercetarea metalurgică din domeniul obţinerii de sisteme metalice aliate noi sau modificate, cu proprietăţi impuse, beneficiază de mijloace de analiză şi investigare aparţinând unor domenii distincte sub aspect ştiinţific şi practic. În mod curent se apelează la analiza, pe diferite căi, a compoziţiei chimice globale sau locale obţinute, în ceea ce priveşte toate elementele componente şi impuritate, la testarea complexă a caracteristicilor mecanice. De asemenea, aspectele legate de microstructura materialelor realizate se examinează cu microscoape optice şi electronice; caracteristicile mecanice se evaluează şi ele cu aparatură de laborator specializată. Testele curente de rezistenţă la coroziune sunt teste standardizate şi au în general valoarea de acceptare sau respingere a materialului. Pentru condiţii speciale de utilizare se concep teste anume ce reproduc condiţiile reale, garantând adecvarea sistemului metalic investigat la condiţiile de lucru pentru o perioadă de timp egală cu durata testului sau mai mare. Durata generală a acestor teste este foarte mare, iar concluziile accesibile sunt lipsite de complexitate. Investigaţiile menţionate vizează caracteristici importante, de bază, ale materialelor, acestea fiind efectul operaţiilor concrete de obţinere şi nu mijloace directe de lucru în activitatea de cercetare. Aspectele microstructurale şi caracteristicile mecanice măsurate pot indica necesitatea şi conţinutul unor corecţii în ceea ce priveşte în primul rând operaţiile de tratament termic, dar şi neîncadrarea compoziţiei chimice efective în reţeta urmărită. Când nu este vorba de aplicarea unor reţete şi tehnologii cunoscute, baza cercetării metalurgice în domeniul realizării unui material nou îl constituie biblioteca de reţete utilizate, corelată cu caracteristicile complexe măsurate, rezultate. Estimarea unor compoziţii chimice noi de material se bazează în mare măsură pe experienţa acumulată în domeniu de către cercetător. Cele menţionate mai sus susţin ideea că în afara estimărilor termodinamice privind stabilitatea unor sisteme metalice de interes, cercetătorul nu dispune de instrumente teoretice de lucru utile în faza de concepţie a materialului. Teoria şi practica electrochimică sunt marcate în prezent, în dezvoltarea firească a acestui domeniu, de preocupări ce vizează extinderea investigaţiilor din domeniul caracterizării din diferite puncte de vedere a materialelor obţinute, la prescrierea de compoziţii chimice şi tratamente metalurgice pentru realizarea de caracteristici impuse. Aceste cercetări nu sunt singulare în planul preocupărilor electrochimiei. Ultimii ani au recomandat electrochimia ca instrument de lucru în domenii altădată privite ca fiind cu totul străine electrochimiei; se pot menţiona domeniul materialelor semiconductoare, domeniul biologiei, medicinei etc. Aceste apropieri, aparent artificiale, se datorează pe de o parte acumulării în domeniul electrochimiei, a teoriei electrochimice, de cunoştinţe ce privesc atât termodinamica cât şi cinetica proceselor de interfaţă; principiile teoretice stabilite, verificate lesne prin măsurători experimentale, îşi bazează aplicabilitatea în domeniile menţionate pe manifestarea fenomenelor investigate la interfaţa a două faze, situaţie tipică pentru electrochimie. Pe de altă parte, pornind de la natura proceselor electrochimice, de la parametrii experimentali specifici, accesibili, s-a dezvoltat o aparatură de laborator de înaltă performanţă şi fiabilitate, cu care cercetătorul are acces în intimitatea proceselor investigate. Dacă valoarea practică a testelor standardizate privind rezistenţa anticorosivă, susceptibilitatea la atacuri localizate etc., constă în acceptarea sau respingerea materialului, caracterizarea complexă, electrochimică, a

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

coroziune
electrochimie
faze durificatoare
materiale pentru aviatie
materiale sinterizate
microscopie electronica
pasivizare
potentiale specifice de aliere
proiectarea electrochimica a compozitiei
solutii solide
superaliaje cu baza nichel
tratamente termice
turbine pentru aviatie

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi