Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Analiza gramaticală în ciclul gimnazial

Lucrarea se constituie din două capitole. Cele două capitole ale lucrării includ:
-o componentă conceptuală, în măsura în care e posibilă explicarea unor noţiuni şi abordări;
- o componentă metodologică, merită să releve punctele-cheie ale demersului prezentat şi să sugereze acele tipuri de acţiuni, prin care se pot atinge obiectivele curriculare;
-O componentă tehnică, oferind instrumente concrete necesare în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare a performanţelor atinse de elevi.
În capitolul întîi "Analiza gramaticală în ciclul gimnazial" se iau în discuţie următoarele aspecte: analiza gramaticală şi obiectivele predării limbii române în ciclul gimnazial, situaţiile în care este folosită această metodă, tipurile de analiză gramaticală.
În capitolul II"Strategii de proiectare- exersare- evaluare a abilităţiilor de analiză gramaticală" sînt supuse unei analize mai detaliate activităţile de învăţare/ evaluare şi autoevaluare a cunoştinţelor gramaticale, argumentîndu-se cu exemple extrase din literatura de specialitate şi din manualele actuale de limba română pentru clasele a V-a şi IX-a. S-a acordat mai multă atenţie problemelor de corectitudine a unor noţiuni de gramatică şi indicaţiilor metodice privind alegerea şi folosirea textelor pentru o eventuală analiză gramaticală, s-au adus exemple concludente pentru a reliefa unele sau alte particularităţi.
De asemenea, lucrarea include Concluzii şi unele Anexe, ce reprezintă scheme de analiză gramaticală.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 Argument “Gramatica e lumina limbii. Fără ea cuvintele ar fi cu ochii arşi de uitare şi şi-ar pierde potecile.” (Fănuş Neagu) Cînd spunem orice lucru, cît de simplu, pe înţelesul celorlalţi, punem în aplicare un şir de reguli, fără de care nu am fi în stare să legăm nici două cuvinte între ele. Regulile acestea, pe care de multe ori nici nu le luăm în considerare, formează în mintea noastră o gramatică , nu numaidecît studiată în şcoală, ci deprinsă de la părinţi, o data cu primele cuvinte, cu jocurile, cu cele dintîi poezii copilăreşti, învăţate pe de rost, o gramatică folosită mereu, ori de cîte ori vorbim sau scriem, ascultăm sau citim spusele altora. Ea seamănă cu un mecanism, bunăoară, cu acele de ceasornice, dintre care unele arată, cum ştim, orele şi minutele, altele - şi numărul zilei din lună, altele chiar luna anului. Tot astfel, cine vorbeşte despre lucruri simple, se foloseşte de o gramatică asemănătoare cu mecanismul ceasornicelor care indică orele şi minutele. Cine vorbeşte despre ştiinţă, artă, literatură sau tehnică are nevoie de o gramatică mai dezvoltată. De aceea ne trebuie o gramatică mai bogată şi mai nuanţată decît cea deprinsă fără studiu. Acad. Ion Coteanu afirmă că, studiul gramaticii în şcoală nu trebuie împovărat cu toate subtilităţile oferite de un curent lingvist sau altul, scopul învăţării nefiind teoria gramaticală şi nici terminologiile, adesea foarte complicate, ci limba română ca obiect prin care

International thesis/dissertation

Facoltà: Limbă şi Literatură

Autore: pirtac mariana Contatta »

Composta da 98 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 207 click dal 10/04/2009.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.