Skip to content

Analiza gramaticală în ciclul gimnazial

Informazioni tesi

  Autore: pirtac mariana
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 5
  Università: Universitatea de Stat din Chişinău
  Facoltà: Limbă şi Literatură
  Corso: Limba şi literatură română
  Lingua:
  Num. pagine: 98

Lucrarea se constituie din două capitole. Cele două capitole ale lucrării includ:
-o componentă conceptuală, în măsura în care e posibilă explicarea unor noţiuni şi abordări;
- o componentă metodologică, merită să releve punctele-cheie ale demersului prezentat şi să sugereze acele tipuri de acţiuni, prin care se pot atinge obiectivele curriculare;
-O componentă tehnică, oferind instrumente concrete necesare în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare a performanţelor atinse de elevi.
În capitolul întîi "Analiza gramaticală în ciclul gimnazial" se iau în discuţie următoarele aspecte: analiza gramaticală şi obiectivele predării limbii române în ciclul gimnazial, situaţiile în care este folosită această metodă, tipurile de analiză gramaticală.
În capitolul II"Strategii de proiectare- exersare- evaluare a abilităţiilor de analiză gramaticală" sînt supuse unei analize mai detaliate activităţile de învăţare/ evaluare şi autoevaluare a cunoştinţelor gramaticale, argumentîndu-se cu exemple extrase din literatura de specialitate şi din manualele actuale de limba română pentru clasele a V-a şi IX-a. S-a acordat mai multă atenţie problemelor de corectitudine a unor noţiuni de gramatică şi indicaţiilor metodice privind alegerea şi folosirea textelor pentru o eventuală analiză gramaticală, s-au adus exemple concludente pentru a reliefa unele sau alte particularităţi.
De asemenea, lucrarea include Concluzii şi unele Anexe, ce reprezintă scheme de analiză gramaticală.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Argument “Gramatica e lumina limbii. Fără ea cuvintele ar fi cu ochii arşi de uitare şi şi-ar pierde potecile.” (Fănuş Neagu) Cînd spunem orice lucru, cît de simplu, pe înţelesul celorlalţi, punem în aplicare un şir de reguli, fără de care nu am fi în stare să legăm nici două cuvinte între ele. Regulile acestea, pe care de multe ori nici nu le luăm în considerare, formează în mintea noastră o gramatică , nu numaidecît studiată în şcoală, ci deprinsă de la părinţi, o data cu primele cuvinte, cu jocurile, cu cele dintîi poezii copilăreşti, învăţate pe de rost, o gramatică folosită mereu, ori de cîte ori vorbim sau scriem, ascultăm sau citim spusele altora. Ea seamănă cu un mecanism, bunăoară, cu acele de ceasornice, dintre care unele arată, cum ştim, orele şi minutele, altele - şi numărul zilei din lună, altele chiar luna anului. Tot astfel, cine vorbeşte despre lucruri simple, se foloseşte de o gramatică asemănătoare cu mecanismul ceasornicelor care indică orele şi minutele. Cine vorbeşte despre ştiinţă, artă, literatură sau tehnică are nevoie de o gramatică mai dezvoltată. De aceea ne trebuie o gramatică mai bogată şi mai nuanţată decît cea deprinsă fără studiu. Acad. Ion Coteanu afirmă că, studiul gramaticii în şcoală nu trebuie împovărat cu toate subtilităţile oferite de un curent lingvist sau altul, scopul învăţării nefiind teoria gramaticală şi nici terminologiile, adesea foarte complicate, ci limba română ca obiect prin care

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

analiza gramaticală şi obiectivele predării
folosirea textelor pentru o eventuală analiză gr
indicaţii metodice
probleme de corectitudine
strategii de proiectare
tipuri de analiză gramaticală

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi