Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Fondurile Structurale în sprijinul fermierului român

Structurată în trei capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii precise privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană, atât ţărilor care aderă la UE, cât şi celor care sunt, în prezent, parte a UE. Exemplificând cu date ce atestă aplicabilitatea acestora în cazul ţării noastre, am insistat pe fondurile ce fac referire la investiţiile în agricultură.
Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a devenit cea mai importantă sursă de finanţare nerambursabilă din România, în conditiile în care asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană României a crescut începând cu anul 2000 la peste 650 milioane Euro pe an. Aceasta forma de asistenţă financiară poarta denumirea de “Fonduri” şi reprezintă doar o parte a asistenţei financiare totale oferite de Uniunea Europeană României, asistenţă care se împarte în trei categorii: fonduri, investiţii publice, respectiv sprijin instituţional direct. Astfel, Uniunea Europeană pune la dispoziţia celor interesanţi sa adere mai multe instrumente de finanţare nerambursabilă, şi anume: PHARE, ISPA, SAPARD, respectiv programe comunitare.
PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în evoluţia către o societate democratică şi o economie de piaţă. Înfiinţat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria (primele doua ţări în care s-a realizat trecerea de la regimul comunist la democraţie), programul s-a extins treptat, incluzând în prezent 13 ţări partenere din regiune.
Creat în 1999 şi funcţional din 2000, cu o abordare similară Fondului de coeziune, concentrându-se pe finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniile mediului şi transportului, ISPA reprezintă unul din programele Uniunii Europene prin care sunt puse la dispoziţia ţărilor candidate fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul transporturilor şi protecţiei mediului.
Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a ajuta ţările din Europa Centrala şi de Est care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeana, cât şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comună. Acest program asigură fonduri pentru îmbunătăţirea agriculturii şi a dezvoltării rurale în ansamblu.
Fondurile nerambursabile postaderare se concretizează în asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană pentru programele multianuale de dezvoltare regională, realizată cu ajutorul Instrumentelor Structurale -Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE); Acţiune complementară:Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), si a Fondului de Coeziune (FC).
FEDR a fost înfiinţat în 1975 avand drept scop reducerea disparităţilor dintre regiunile UE şi are cea mai mare pondere în cadrul fondurilor structurale.
FSE a fost creat în 1958 şi a constituit, încă de la început, principalul instrument al politicii sociale comunitare. FSE pune accent pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii, prin finanţarea a trei tipuri de acţiuni: formarea profesională, reconversia profesională şi măsuri ce duc la crearea de locuri de muncă.
FEOGA a fost stabilit în 1962 pentru finanţarea politicii agricole comune a UE şi consumă cea mai mare parte a bugetului comunitar. FEOGA sprijină dezvoltarea regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole, fiind structurat în două secţiuni: secţiunea de orientare şi secţiunea de garantare. Incepand cu anul 2005 s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finanţarea măsurilor de marketing (destinat măsurilor de susţinere a organizaţiilor comune de piaţă) şi FEADR (Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală (dedicate măsurilor de dezvoltare rurală).
IFOP a fost creat în 1994, prin gruparea tuturor instrumentelor comunitare privind pescuitul. Incepand cu anul 2004 acest fond este inlocuit cu FEP, pentru perioada 2007 – 2013, la propunerea Comisiei Europeane.
FC constituie un nou instrument de ajutorare şi solidaritate, destinat să contribuie la intărirea coeziunii economice şi sociale a Uniunii Europene şi la facilitarea participării statelor membre mai puţin prospere în Uniunea Economică şi Monetară.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Structurată în trei capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii precise privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană atât ţărilor care aderă la UE, cît şi celor care sunt, în prezent, parte a UE. Exemplificând cu date ce atestă aplicabilitatea acestora în cazul ţării noastre, am insistat pe fondurile ce fac referire la investiţiile în agricultură. Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a devenint cea mai importantă sursă de finanţare nerambursabilă din România în conditiile în care asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană a crescut începând cu anul 2000 la peste 650 milioane Euro pe an. Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM), organizaţiile neguvernamentale (ONG), instituţiile publice sau private pot solicita finanţare în condiţiile stabilite pentru fiecare program. Această formă de asistenţă financiară a primit denumirea de “Fonduri” şi reprezintă doar o parte a asistenţei financiare totale oferite de Uniunea Europeană României, asistenţă care se împarte în trei categorii: fonduri, investiţii publice, respectiv sprijin instituţional direct. Astfel, Uniunea Europeană pune la dispoziţia celor interesanţi mai multe instrumente de finanţare nerambursabilă, şi anume: PHARE, ISPA, SAPARD, respectiv programe comunitare. PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în evoluţia către o societate democratică şi o economie de piaţă. Înfiinţat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria (primele doua ţări în care s- a realizat trecerea de la regimul comunist la democraţie), programul s-a extins treptat, incluzând în prezent 13 ţări partenere din regiune. ISPA reprezintă unul din programele Uniunii Europene prin care sunt puse la dispoziţia ţărilor candidate fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul transporturilor şi protecţiei mediului. ISPA a fost creat în 1999 şi funcţional din 2000, cu o abordare similară Fondului de coeziune, concentrându-se pe finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniile mediului şi transportului. Programul Special de Pre-Adreare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a ajuta ţările din Europa Centrala şi de Est care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeana, cât şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comună. Acest program asigură fonduri pentru îmbunătăţirea agriculturii şi a dezvoltării rurale în ansamblu.

International thesis/dissertation

Facoltà: Ştinţa mediului

Autore: SPIRIDON PETRONELA Contatta »

Composta da 75 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 198 click dal 14/04/2009.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.