Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Studiul implicaţiilor factorilor psihologici în etiopatogenia plurifactorială a cancerului mamar. Contribuţii psihoterapeutice

Teza vizeaza paralela dintre impactul psihologic al cancerului mamar si cauzele care duc la instalarea acestuia, privite ambivalent din punct de vedere psihologic cat si medical.

Mostra/Nascondi contenuto.
Studiul implica ţiilor factorilor psihologici în etiopatogenia plurifactorial ă a cancerului mamar. Loreta P. Popa Page 7 Introducere Simbol al feminit ăţii, sânii reflect ă deseori starea de spirit a femeii. Sensibili la stres, ei reac ţioneaz ă, dezvoltând diferite boli. Cancerul mamar continu ă s ă fie o problem ă de mare actualitate în oncologie, psihologie şi chirurgie, deoarece pe de o parte frecven ţa apari ţiei acestui tip de cancer se menţine înc ă la un nivel foarte ridicat, iar pe de alt ă parte evolu ţia este grav ă, mai ales în stadiile avansate. Cancerul de sân este du şmanul comun al femeilor din toata lumea şi de orice vârst ă, dar un diagnostic de acest tip nu trebuie întotdeauna privit ca o sentin ţă definitiv ă. Ţara noastră a subscris iniţiativelor mondiale în domeniul profilaxiei cancerului de sân. De peste zece ani, personalităţi ale lumii medicale oncologice din întreaga lume se întâlnesc în încercarea de a găsi cele mai eficiente tratamente, de a reduce aria şi num ărul îmboln ăvirilor şi, nu în ultimul rând, pentru sus ţinerea moral ă a femeilor afectate de aceast ă maladie. Sânul reprezint ă un simbol al frumuse ţii feminine şi totodată o parte a corpului uman cu o important ă semnifica ţie pentru personalitatea uman ă. Ideea de boal ă, de cancer, pierderea sânului sau absen ţa congenital ă a acestuia, poate altera grav calitatea vie ţii unei femei precum şi echilibrul s ănăt ăţii psihice. Absenţa sânului, considerat drept un simbol al frumuse ţii şi feminit ăţii, reprezint ă un grav prejudiciu adus propriei imagini, ceea ce poate genera importante tulbur ări psihice şi de adaptare, alterând în egal ă m ăsur ă „ imaginea de sine”, via ţa familial ă, social ă şi profesională. Atitudinea pacientelor fa ţă de pierderea sânului este diferit ă, în func ţie de echilibrul psihic al fiec ăreia, dar şi de importan ţa pe care o acord ă aspectului fizic, tulbur ările fiind mai grave în cazul pacientelor tinere. În cazurile de cancer mamar, care sunt de departe cea mai frecventă cauz ă de pierdere a sânului, se adaugă şi şocul unei boli grave, incurabile, aceasta alterând şi mai mult echilibrul psihic al pacientelor. Terapia psihologic ă suportiv ă pentru cancer, ofer ă posibilitatea refacerii propriei imagini de sine şi corporale, asigurând reabilitarea psihic ă a pacientelor, reinserţia lor social ă, familial ă şi profesional ă. Pentru a stabili cu exactitate beneficiul real pe care îl are terapia psihologic ă de suport asupra pacientelor noastre, se va efectua un studiu psihologic de specialitate plecând de la urm ătoarea ipotez ă: Existen ţa în via ţa unor persoane a diferitelor afec ţiuni, somatice sau psihice, se caracterizeaz ă prin prezen ţa unei simptomatologii psihice considerate a fi cauza ăa de condi ţia medical ă de baz ă şsi viceversa. Simptomele ap ărute în acest context pot fi variate, dominând mai ales sfera afectiv ă, unde comorbiditatea depresie-anxietate sunt cele mai frecvent întâlnite. Manifest ările psihice apar aici după instalarea bolii de baz ă, iar rezolvarea ei prin tratament medical nu duce

International thesis/dissertation

Facoltà: Sănăte

Autore: Loreta Popa Contatta »

Composta da 195 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 129 click dal 09/05/2012.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.