Skip to content

FORMELE ATIPICE DE ANGAJARE ȘI SĂNĂTATEA: EXISTĂ OARE ÎNTRE ACESTEA O RELAȚIE DE INTERDEPENDENȚĂ?

Informazioni tesi

Traduttore: Monia Giorgioni
  Tipo: Traduzione
  Anno: 2007-08
  Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
  Facoltà: Economia
  Relatore: Claudio Lucifora
  Lingua:
  Num. pagine: 77

Questo documento è una traduzione dall'originale:

"Atypical Work and Health: Is There a Relationship?"

În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, multe reforme ale muncii au fost implementate în ţările europene, liberalizând astfel multe dintre strictele regulamente aplicate anterior formei de angajare temporare în cadrul agenţiilor şi schimburilor private de personal. Extinderea formelor “atipice” de angajare a fost vizibilă în ultimele două decenii în majoritatea ţărilor europene – o terminologie diversă fiind utilizată pentru a descrie formele atipice de angajare, făcând referire la aceasta ca ”angajare non-permanenta” (De Cuyper et al., 2008; OECD, 2002), “activitate condiţionată” (Connelly & Gallagher, 2004; McLean Parks et al., 1998)) sau “angajare ocazională” (Wooden, 2001).
Literatura de specialitate recentă atestă această realitate iar numărul de studii care se concentrează asupra rolului jucat de formele de muncă atipice asupra stării de sănătate este insuficient, ceea ce înseamnă că dovezile şi consecinţele concrete rămân neclare în această privinţă. Cele mai recente lucrări sunt cele ale autorului Rodriguez (2002) care a descoperit o legătură între muncă atipică şi sănătatea precară într-un studiu realizat asupra muncitorilor germani şi cele ale autorilor Bardasi şi Francesconi (2004) care nu au descoperit consecinţe negative asupra sănătăţii în studiul efectuat asupra muncitorilor englezi.
Cea dintâi parte a prezentului studiu analizează tendinţele recente ale creşterii forţei de muncă atipice şi ale procesului de flexibilizare a Pieţei Muncii, propuse ca o premisă a competiţiei economice şi de asemenea că o soluţie pentru ratele actuale de şomaj (Comisia Europeană, 1995). În continuare, este prezentată analiza recentă a studiilor de specialitate privind efectele pe care forma de angajare atipică le are asupra sănătăţii muncitorilor. Dovezile arată în mod cert că majoritatea muncitorilor atipici în cadrul programului european EU-25 au vârstă sub 25 de ani, ei fiind cei mai vulnerabili în fata recesiunii economice – angajatorii reacţionează în faţă presiunii economice prin reducerea de personal tânăr. În cea de-a doua parte, este prezentat setul de date utilizat pentru a descrie coordonatele cercetării anterioare precum şi cel al prezenţei analize empirice. Scopul acestei lucrări de licenţă este de a cerceta eventuala relaţie dintre bunăstarea individului şi angajarea atipică (ca de exemplu, formele de lucru “non-standard” cum ar fi contractele pe termen fix, contractele temporare de muncă oferite de agenţii sau ucenicia) în cadrul ţărilor europene. În vederea descrierii relaţiei dintre starea de sănătate a individului şi condiile de lucru, am utilizat date preluate din cel de-al Patrulea Sondaj European cu privire la Condiţiile de Lucru (efectuat în anul 2005), cuprinzând o listă de aproximativ 30,000 muncitori intervievaţi cu privire la condiţiile de lucru. Variabilă dependenţă a sănătăţii utilizată în cadrul analizei este măsurată luând în considerare două aspecte – cel mental şi cel fizic – bazate pe patru indicatori subiectivi derivaţi din Chestionarul General de Sănătate: stresul, problemele de somn, anxietatea şi iritabilitatea în ceea ce priveşte sănătatea mintală; problemele cardiace, dificultăţile respiratorii, durerile de stomac şi iritaţiile pielii în ceea ce priveşte sănătatea fizică. În vederea estimării relaţiei dintre aceste variabile, au fost utilizate modele de regresie probit.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 Introducere În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, multe reforme ale muncii au fost implementate în ţările europene, liberalizând astfel multe dintre strictele regulamente aplicate anterior formei de angajare temporare în cadrul agenţiilor şi schimburilor private de personal. Extinderea formelor “atipice” de angajare a fost vizibilă în ultimele două decenii în majoritatea ţărilor europene – o terminologie diversă fiind utilizată pentru a descrie formele atipice de angajare, făcând referire la aceasta ca ”angajare non-permanenta” (De Cuyper et al., 2008; OECD, 2002), “activitate condiţionată” (Connelly & Gallagher, 2004; McLean Parks et al., 1998)) sau “angajare ocazională” (Wooden, 2001). Literatura de specialitate recentă atestă această realitate iar numărul de studii care se concentrează asupra rolului jucat de formele de muncă atipice asupra stării de sănătate este insuficient, ceea ce înseamnă că dovezile şi consecinţele concrete rămân neclare în această privinţă. Cele mai recente lucrări sunt cele ale autorului Rodriguez (2002) care a descoperit o legătură între muncă atipică şi sănătatea precară într-un studiu realizat asupra muncitorilor germani şi cele ale autorilor Bardasi şi Francesconi (2004) care nu au descoperit consecinţe negative asupra sănătăţii în studiul efectuat asupra muncitorilor englezi. Cea dintâi parte a prezentului studiu analizează tendinţele recente ale creşterii forţei de muncă atipice şi ale procesului de flexibilizare a Pieţei Muncii, propuse ca o premisă a competiţiei economice şi de asemenea că o soluţie pentru ratele actuale de şomaj (Comisia Europeană, 1995). În continuare, este prezentată analiza recentă a studiilor de specialitate privind efectele pe care forma de angajare atipică le are asupra sănătăţii muncitorilor. Dovezile arată în mod cert că majoritatea muncitorilor atipici în cadrul programului european EU-25 au vârstă sub 25 de ani, ei fiind cei mai vulnerabili în fata recesiunii economice – angajatorii reacţionează în faţă presiunii economice prin reducerea de personal tânăr. În cea

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

formele atipice de angajare
flexibilitatea
lucrătorilor atipici

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi