Skip to content

Wierzymy w Zlotego, prawda?

Estratto della Tesi di Francesco Polo

Mostra/Nascondi contenuto.
23 2. Zastosowanie syntetycznej metody kontrolnej 2.1 Kontekst polityczno-społeczny Rok 2014 jest dla Polski rokiem godnym uwagi. Warto wspomnieć rocznice kilku wydarzeń, które uczyniły kraj mocniejszym: 10 lat w Unii Europejskiej, 15 lat w NATO oraz 25 lat od czasu upadku komunizmu. Dzisiaj 89% populacji wspiera Polskę w UE, większy procent w porównaniu z 2003, kiedy to i tak większość głosowała na „tak” w referendum. Poza żelazną kurtyną Polska była prawie na skraju bankructwa, miała nieefektywny sektor rolnictwa, straszne drogi i ogólnie rzecz biorąc, podstawowe sieci komunikacji. Bez wątpliwości sytuacja nie była lepsza niż w pobliskiej Ukrainie. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych w ciągu kilku lat udało się Polsce doprowadzić do gospodarczego wzrostu dzięki rygorystycznej ekonomii. Polityka w tej trudnej ekonomicznie sytuacji bazowała na skierowanych na rynek reformach, na przykład kontrolowaniu cen. Od tego czasu wzrost nigdy się nie zatrzymał: gospodarka rozwijała się i wciąż się rozwija. Po dołączeniu do Unii Europejskiej, Polska osiągnęła stały 4% wzrost rocznego PKB. Dzięki wyżej opisanym trendom PKB per capita wzrosło z 33% średniej europejskiej w 1989 roku do 67% w 2014, trzykrotnie więcej niż na Ukrainie. Obecnie zasadniczą decyzją jest przyjęcie jednolitej waluty europejskiej. Dołączyć czy nie do strefy euro? W 2014 roku dwie trzecie Polaków nie wyrażało aprobaty dla euro w swoich6 portfelach. Niemcy, pierwszy w kolejności polski partner handlowy, potrzebują Polski w strefie euro. Aktualną partią u władzy jest PO (Platforma Obywatelska) pod rządami ministra Donalda Tuska. Nawet jeśli jest on przychylny przyjęciu euro, wydaje się nie spieszyć z tą kwestią. Co więcej, w przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne, w których ma szanse wygrać PiS (Prawo i Sprawiedliwość), inna centroprawicowa partia, jednak bardziej konserwatywna. Mogą oni zwyciężyć ze względu na aferę podsłuchową angażującą partię opozycyjną, poparcie polskiego Kościoła katolickiego, a także związek ludności z rodziną Kaczyńskiego po dobrze znanej katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku. Do tej pory część wyborców, kościoła oraz partii PiS utrzymuje wersję, iż nie był to wypadek. Są oni pewni udziału Rosji w katastrofie samolotu, jednak nie ma na to żadnych prawdziwych dowodów. Jeżeli PiS będzie następną partią rządzącą w Polsce, jej pozycja będzie proeuropejska, natomiast przeciwko euro. Jest to wszystko co może się zdarzyć w najbliższej przyszłości. polofrancesco.weebly.com (c) Copyright
Estratto dalla tesi: Wierzymy w Zlotego, prawda?

Estratto dalla tesi:

Wierzymy w Zlotego, prawda?

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Francesco Polo
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2013-14
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economiche
  Relatore: Francesco Giavazzi
  Lingua:
  Num. pagine: 34

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

euro
ekonometryczna
pkb
ekonomia polski
ekonomiczne

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi