Skip to content

Famiglia e Successioni in Ungheria tra tardo Medioevo e prima Età moderna: il Tripartitum di Istvan Werboczy (1517)

Gratis L'indice di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
4 INDICE GENERALE INTRODUZIONE................................................................................................................................8 CAP. I: L'UNGHERIA DI WERBOCZY..........................................................................................15 Il regno medievale d'Ungheria: cenni storici in rapporto al Tripartitum....................................16 Istvan Werboczy: cenni biografici..............................................................................................22 CAP. II: IL DIRITTO DI FAMIGLIA NEL TRIPARTITUM............................................................27 Quod ex nobili patre et ignobili matre generati veri nobiles censentur.....................................28 Quod etiam per adoptionem nobiles fiunt et creantur................................................................39 De divisione bonorum et de paterna seu patria potestate..........................................................42 Casus in quibus pater potest filium ad bonorum divisionem compellere...................................50 De casibus in quibus econtrario filius cum patre divisionem facere potest...............................52 Adhuc de uno casu divisionis.....................................................................................................57 De filiis furiosis et mente captis quod semper in patria potestate consistunt............................58 Quot modis cessat et tollitur patria potestas..............................................................................59 Quod puelle in capillis constitute Fassiones facere non possunt...............................................61 Qualiter puelle infra tempus maritationis earum: in domo paterna maneant...........................62 Quid sit dotalitium diffinitive, et quid Paraffernum...................................................................63 Qui sint et intelligantur ex officio veri barones regni................................................................63 Quod Dotalitiorum solutio partim pecuniis, partim rebus venalibus fieri debet.......................70 Quod mulier a primo marito integram, et a secundo mediam Dotem habet..............................71 Qualiter Dotalitium et Quartalitium simul queri poterit............................................................72 Quod mulier in adulterio deprehensa perdit Dotalitium............................................................73 Quomodo noscitur matrimonium inter consanguineos contractum...........................................76 Quod ignorantia legitimas, scientia vero illegitimas proles generat.........................................78 Qualiter uxor Dotalitium suum marito suo relaxare potest.......................................................80 5 Quomodo maritus uxori super bonis suis Fassionem facere potest...........................................81 De legitima et illegitima puerorum etate....................................................................................83 Qui vel que intelligantur sub iuris esse, et de puerorum triplici tutela......................................86 De prima tutela, que legitima nominatur...................................................................................88 De secunda tutela, que testamentaria appellatur.......................................................................91 De tertia tutela, que Dativa nuncupatur.....................................................................................92 Qualiter virilis et qualiter feminei sexus fratres in tutela succedant.........................................95 Quid si iura possessionaria utrumque sexum concernant de tutela faciendum sit....................95 Quid sit agnatio et cognatio, vel agnatus et cognatus................................................................98 Utrum testamentaria tuitio destruat legitimam et econverso.....................................................99 Duo corollaria notanda de successione Tutoria........................................................................99 De casibus, in quibus fratres: ad tutelam non admittuntur......................................................101 Quot modis possunt excusari tutores ab onere tuitionis..........................................................102 Quod tutores fideliter tenentur gerere officium tutele..............................................................103 Qualiter tutores accusari possunt, et de pupillis furiosis.........................................................104 Quod princeps etiam extra terminos iudiciorum de tutore providere potest...........................106 Quod tutores in cunctis causis pupillorum procedere possunt................................................108 De etatibus pupillorum revidendis et litteris inde Revisionalibus............................................109 Quid littere Revisionales valeant..............................................................................................109 Quod orphani in causis contra eos tempore pupillaris etatis..................................................111 Quod pupilli in causis tempore patris eorum inchoatis respondere coguntur.........................111 Casus quidam in quo pupilli etiam illegitime etatis respondere tenentur................................112 Quod evocatores pupillorum in homagiis eorum convincuntur...............................................113 CAP. III: IL DIRITTO SUCCESSORIO NEL TRIPARTITUM......................................................114 TITULI PARTIS PRIMAE..............................................................................................................115 Qui sint et intelligantur heredes et posteritates.......................................................................115 Quare iura possessionaria serviciis conquisita ius foemineum non sequuntur.......................121 6 Econtra cur iura possessionaria pecuniis empta ius foemineum concernunt..........................122 Utrum bona nota infidelitatis condemnati utrique sexui deserviant........................................123 An bona tum pro servitiis tum pecuniis simul collata utrumque sexum sequantur..................124 De clausula donationis per defectum seminis..........................................................................125 Quod bona Donatione regia acquisita si etiam pecuniarum summa.......................................127 Quomodo cum Donatione regia per defectum seminis procedendum est................................127 Declaratio articuli decreti super bonis per defectum seminis impetratorum editi...................127 Unde proveniat proditio fraterni sanguinis..............................................................................129 Quid sit proditio fraterni sanguinis diffinitive..........................................................................129 De divisionibus bonorum paternorum et avitorum inter fratres fiendis...................................131 Quid si domus paterna lapidea vel magnis sumptibus constructa fuerit..................................133 Quod litteralia instrumenta frater natu maior conservabit......................................................135 De divisionibus bonorum per fratres acquisitorum..................................................................136 Quod si fratrum quispiam bona per se inventa pro se reservare voluerit................................136 Quod divisio bonorum inter fratres carnales non processu litis fieri debet.............................137 Quando nova divisio bonorum inter fratres condivisionales admittatur.................................138 Quod universa bona inter fratres divisa altero fratrum deficiente in alterum devolvuntur.....140 Utrum bona marito et uxori simul collata deficiente marito in uxorem devolvantur...............141 Utrum bona nota infidelitatis condemnati in fratrem adoptivum condescendant....................143 Quid de successione filiarum duorum fratrum in heredes seorsum prefectarum sit................145 Quod pater bona avita in preiudicium filiorum alienare non potest........................................145 Quid sit onus assumere, et quot modis onera assummantur....................................................146 Quid sit ius Quartalicium diffinitive.........................................................................................147 De modo solutionis iurium Quartalitiorum seu quarte puellaris.............................................147 Quod si uni filiarum quarta puellaris data fuerit, altera contendere poterit...........................147 Quomodo foemine de bonis maritorum eici possunt................................................................153 De divisione rerum mobilium mariti inter relictam et liberos ac fratres eiusdem...................155 7 De Paraffernis et rebus cum sponsa ac tempore nuptiarum sponse datis...............................155 De equis equatialibus defuncti ad quinquagenarium usque numerum....................................157 De iuribus possessionariis mariti durante coniugio uxoris comparatis..................................158 Quod mulier de bonis mariti dotem suam rehabere potest......................................................158 Quod Dotalitium uxoris pro maleficio mariti non amittitur.....................................................158 De matrimonio inter consanguineos scienter vel ignoranter contracto...................................159 TITULI PARTIS SECUNDAE........................................................................................................159 Quomodo portiones filiorum ac filiarum et fratrum excidi debent..........................................160 De estimatione iurium paternorum vel fraternorum litis inter medio decedentium.................160 Qualiter filii ante et post sententiationem patris nati in bonis paternis succedant..................161 Utrum filius post patris sententiationem natus possit redimere paterna bona........................161 Quid si pater cum filio vel omnes fratres simul sententiabuntur..............................................162 TITULI PARTIS TERTIAE............................................................................................................162 Quomodo res mobiles et immobiles rusticorum inter filios et filias dividantur.......................163 Qualiter bona rustici intestati in dominum terrestrem devolvuntur.........................................164 APPENDICE. PECULIARITA' NELL'APPLICAZIONE DEL TRIPARTITUM........................167 De consuetudinario iure regnorum Sclavonie et Transilvanie peculiari.................................167 De Scitulis Transsilvanis, quos siculos vocitamus...................................................................168 De villanorum, quos Iobagiones nuncupamus conditionibus et legibus..................................169 CAP. IV: CENNI DI DIRITTO FAMILIARE E SUCCESSORIO PRESSO LE POPOLAZIONI ROMENE.........................................................................................................................................172 Ius Valachicum: il diritto del popolo romeno...........................................................................173 Il diritto di famiglia presso i Romeni.......................................................................................175 Il diritto successorio presso i Romeni......................................................................................179 CONCLUSIONI...............................................................................................................................184 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA..................................................................................................196
Indice della tesi: Famiglia e Successioni in Ungheria tra tardo Medioevo e prima Età moderna: il Tripartitum di Istvan Werboczy (1517), Pagina 1

Indice dalla tesi:

Famiglia e Successioni in Ungheria tra tardo Medioevo e prima Età moderna: il Tripartitum di Istvan Werboczy (1517)

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Emilio Caramico
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2017-18
  Università: Università degli Studi di Milano
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Angela Maria Santangelo Cordani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 200

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

storia del diritto
ungheria
romania
diritto consuetudinario
diritto comune
diritto successorio
diritto familiare
storia del diritto comparata
istvan werboczy
storia del diritto europeo

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi