Conceptul autonomiei locale si controlul ierarhic

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

2 Război Mondial şi până în 1989, discuţiile cu privire al noţiunea de administraţie de stat au fost concentrate pe următoarele direcţii principale: a) corelaţia dintre formele fundamentale de realizare a puterii de stat şi categoriile de organe de stat; b) calificarea activităţii economice (implicit a structurilor care o realizează) în raport cu activitatea administrativă; c) raportul dintre caracterul ce activitate juridică al administraţiei de stat şi caracterul acesteia de activitate politică; d) obiectul de cercetare al dreptului administrativ, respectiv al ştiinţei administraţiei. În ceea ce priveşte noţiunea de administraţie publică, se impune precizat că în ambele accepţiuni aceasta este mmai cuprinzătoare şi nu se confundă cu ”adminstraţia de stat” întrucât conceptul de administraţie publică se referă nu numai la guvern şi ministere, respectiv la activitatea lor în domeniul aplicării legii, ci şi la activitatea respectiv la structura organizatorică prin intermediul căreia se organizează aplicarea şi se aplică legea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu principiul autonomiei locale şi al descentralizării administrative, aplicabile într-un stat de drept. Noţiunea de administraţie publică este analizată şi prin raportarea la alte noţiuni, cum ar fi: autoritatea administrativă, putere publică, serviciu public, organ administrativ. Profesorul Anibal Teodorescu foloseşte conceptul de putere publică, pe care îl defineşte a fi puterea pe care o are statul de a comanda tuturor indivizilor ce intră în compunerea populaţiei sale, unită cu aceea de a nu recunoaşte pe teritoriul său nici o altă voinţă venită din afară. Profesorul Constantin Ranincescu utilizează noţiunea de funcţie administrativă despre care apreciază că înseamnă asigurarea funcţionării continue şi regulate a serviciilor publice administrative, care constituie, în totalitatea lor, administraţia unui stat.

Anteprima della Tesi di Ileana Adriana Cojocaru

Anteprima della tesi: Conceptul autonomiei locale si controlul ierarhic, Pagina 2

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Ileana Adriana Cojocaru Contatta »

Composta da 96 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 105 click dal 01/02/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.