Skip to content

Conceptul autonomiei locale si controlul ierarhic

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
9 în comun etc.) şi, în consecinţă, instinctiv, primul său gând, primele sale reacţii sunt îndreptate către primar sau consiliul local (eventual, departamentul său regional), dar, nu este mai puţin adevărat, atâta timp cât vorbim despre un stat care are un Parlament, un Guvern, o Constituţie, ministere etc. dorinaţle cetăţeanului faţă de primar, consiliul local, consiliul departamental, nu pot fi nelimitate. Este de la sine înţeles că acestea nu pot fi decât conforme ordinii constituţionale şi ordinii juridice a ţării, de unde circumstanţierea, cel puţin în aceste limite, şi a competenţei autorităţilor autonomiei locale. Descentralizarea, cum am mai spus, se situează exclusiv pe terenul administrativ, care este comendat de voinţa legiuitorului. Tocmai de aceea descentralizarea, ca elemente esenţial al autonomiei locale, nu poate fi concepută, cel puţin în statele unitare, fără existenţa unui contrlo din aprtea statului, denumit, tradiţional, control de tutelă, exercitat, în unele ţări (Franţa, Italia), de funcţionari sau autorităţiale administraţiei de stat, iar în altele (de exemplu Marea Britanie) de către judecători. Este de menţionat, însă, că formul controlului de tutelă idin Franţa cunduce, în final, în faţa instanţei de conencios administrativ, soluţie preluată şi de Constituţia României din 1991, în art. 122 alin. Final, cum vom arăta într-un paragraf următor. În concepţia de tip francez, după unii autori, exigenţale unităţii naţionale conduc la o interpretare restrictivăa descentralizării, fiind, în final, ”un mijloc de luptă contra puterii centrale”, pe când şi concepţia engleză, date fiind particularităţile Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, descentralizarea este înţeleasă într-un mod larg, acela de auto-administrare locală (serfgovernment). După cum spun specialiştii, în Anglia descentralizarea nu conduce la o rivalitate între stat şi colectivităţile locale, ideea de bază este buna gestiune administrativă, iar problemele de unitate naţională, practic, nu se pun (Charles Debbasch). Nu este cazul şi locul să intrăm într-o polemică, dar teza de mai sus are mai de grabă caracter declarativ şi propagandistic, decât teoretic-ştiinţific. Ştiinţa, prin definiţei, presupne ansamblul de idei, concepte etc. pentru a stăpâni esenţe, pentru a cunoaşte adevărul. Or, este de
Anteprima della tesi: Conceptul autonomiei locale si controlul ierarhic, Pagina 9

Preview dalla tesi:

Conceptul autonomiei locale si controlul ierarhic

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Ileana Adriana Cojocaru
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Drept
  Relatore: Nedelcu M
  Lingua:
  Num. pagine: 96

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

administratie
autonomiei
consiliu judetean
consiliu local
prefect
secretar

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi