Evolutia, actualitatea si perspectiva institutiei familiei

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

11 referă la actul juridic de încheiere a căsătoriei. Domnul profesor I. P. Filipescu defineşte căsătoria ca fiind „unirea liber consimţită dintre bărbat şi femeie, încheiată în concordanţă cu dispoziţiile legale, în scopul întemeierii unei familii şi reglementată de normele imperative ale legii.” 11 În doctrina juridică, de regulă, sunt menţionate trei funcţii ale familiei: aceea de perpetuare a speciei, aceea economică şi aceea educativă. Aceste funcţii nu sunt însă proprii familiei, deşi se includ în familie. Fiecare din această funcţie poate exista independent de familie în înţelesul Codului familiei. Astfel, funcţia de perpetuare a speciei se poate realiza cu voinţa părţilor, sau împotriva voinţei lor, dar în afara căsătoriei, funcţia economică este proprie individului care, căsătorit sau nu, îşi raportează activitatea la această funcţie. Funcţia educativă se poate realiza, mai bine, mai puţin bine, sau deloc, de unul dintre părinţi, dar şi de către persoane fizice sau juridice care au în încredinţare minorul spre creştere şi educare. Recunoaştem că cele trei funcţii ale familiei au rolul lor bine stabilit în cadrul familiei, dar realizarea lor optimă ţine de acel „animus” care leagă cei doi parteneri de viaţă, fără de care, cele trei funcţii rămân simple deziderate. 11 I.P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., pg. 14.

Anteprima della Tesi di Diana Florea

Anteprima della tesi: Evolutia, actualitatea si perspectiva institutiei familiei, Pagina 8

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Diana Florea Contatta »

Composta da 92 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 507 click dal 19/02/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.