Skip to content

Substanta obiectului muzical

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
Capitolul I 10 cu elementul care-l urmează. În funcţie de această încadrare, valoarea aceluiaşi element se înfăţişează drept o variabilă funcţională (în economia structural-procesuală a desfăşurării morfice a compoziţei muzicale), dar şi una expresivă, deci şi sensul degajat de acest element (intonaţie, interval, acord, contrapunct, complex timbral etc.) va fi unul determinat de suma de condiţionări pe care le va impune natura relaţiilor cu elementele vecine. Atunci e şi normal ca în procesul de evaluare a coeziunii structurii sau a coerenţei discursului muzical, să căutăm argumente mai degrabă între elemente (sunete, entităţi structurale constitutive etc.) decât în elementele în sine. Valoarea elementelor, sensul şi raţiunea lor interioară se justifică doar atunci când elementele relaţionate ating pragul evenimenţial de articulare. Oricum, remarcăm cu uşurinţă acea ostentativă evitare a obiectualităţii, care în muzică reprezintă unul din parametrii esenţiali în construirea identităţii unei opere muzicale, dar şi a opus-ului muzical în general. Chiar mai mult, starea sonoră de echilibru instabil, singura care asigură atât posibilitatea desfăşurării şi creşterii, cât şi pe cea a înaintării (ca desfăşurare) şi aprofundării (ca sens), deci şi a epuizării (ca substanţă), reprezintă mobilul de bază al gândirii muzicale. S-ar părea că muzica intră în acea falie între două stări de lucruri care marchează cele două surse genezice ale metaforei: substituirea compensatorie de ordin semantic cauzată de puţinătatea lexică a limbajului şi interdicţia (tabu-ul). Muzica ocoleşte, astfel, aceste două stări de lucruri, ignorând, practic, atât insuficienţa limbajului, cât şi interdicţia 3 , printr-o formă de compensare semantică şi, chiar mai mult, fenomenologică a rupturii între om şi realitate în tendinţa de a institui nemijlocirea esenţei obiectivizate (puse în vizibilitate, făcută să fie receptibilă) ca stare de certitudine sau, mai mult, de finitudine certificată. Uşurinţa sau chiar inconştienţa cu care muzica nu atât 3 Nu este vorba aici despre o interdicţie propriu-zisă. Avem în vedere mai degrabă acele stări de realitate care scapă posibilităţii de incastrare în limbaj, cum ar fi reproducerea prin intermediul cuvintelor a stărilor de procesualitate în evoluţia şi continua generativitate a acestora. Astfel, incapacitatea limbajului de a le desemna la modul adecvat stării lor fenomenale o putem reprezenta drept limită a acestuia, drept o stare interzisă capacităţii lui de conceptualizare.
Anteprima della tesi: Substanta obiectului muzical, Pagina 5

Preview dalla tesi:

Substanta obiectului muzical

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Oleg Garaz
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 1998
  Università: Academia de Muzica "Gh. Dima" Cluj-Napoca, Romania
  Facoltà: Muzică
  Corso: Musicology
  Relatore: - -
  Lingua:
  Num. pagine: 340

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

apofatism
arabesc sonor mobil
arhitectonic
contrapunctic
estetica muzicala
materialism mimetic
metrotectonic
muzica pura
semantica muzicala
spatialitate muzicala
temporalitate muzicala
virtualitate intuitiva

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi