Skip to content

Izvoarele dreptului comertului international

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
Probabil că pentru acest motiv a fost necesară, în anul 67 i..e.n., lex Gabinia care oprea pe provinciali să scoată din Roma cantităţi ce depăşeau un anumit volum de monede din metal preţios. Pentru a pune frâu urcării preţurilor, Diocletian a publicat în anul 301 un edict prin care a stabilit limitele maxime până la care puteau fi vândute diferite categorii de mărfuri, iar împăraţii Valens şi Gratian au interzis negustorilor să exporte vinul şi untdelemnul. Iniţial la Roma, comerţul era considerat ca o ocupaţie josnică, umilitoare, pe care nu o practicau decât străinii, deci incompatibilă cu calitatea de membru al clasei conducătoare romane. În China, in timpul imperiului Han (anul 115 i.e.n.) se semnalează încheierea unei alianţe cu triburile usune care a contribuit în mare măsură la normalizarea relaţiilor comerciale cu occidentul. In fiecare an erau trimise peste zece solii comerciale in ţările situate la apus de Fergana, ajungând până în Partia şi mai spre apus, stabilindu-se legături regulate şi directe cu statele din Asia Centrală şi Occidentală. Din India antică au rămas documente care menţionează existenţa unor aşezări — în sudul ţării — ale negustorilor din bazinul mediteranean şi prezenţa, în repetate rânduri, unor soli ai regilor Indiei la curtea împaraţilor romani. Din operele scriitorilor antici rezultă că o cantitate uriaşă de metale preţioase ajungea în India fără a se mai întoarce vreodată în mediteraneene, dovadă incontestabilă a comerţului intens cu aceste ţări. La începuturile feudalismului, cea mai intensă dominaţie comercială a reprezentat-o strălucitul imperiu bizantin care prin aşezarea sa geografică şi puterea sa economică oferea cele mai bune condiţii pentru înflorirea comerţului internaţional. In secolul al VIII-lea împăratul Leon Izaurul emite două legi cu referire la activitatea de comerţ internaţional : Nomos Rhodion nautikos şi Nomos stratiotikos menite să apere pe negustori de consecinţele 13
Anteprima della tesi: Izvoarele dreptului comertului international, Pagina 10

Preview dalla tesi:

Izvoarele dreptului comertului international

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Simona Armeana
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Università
  Facoltà: Biotehnologii
  Relatore: Gemanu Radu
  Lingua:
  Num. pagine: 129

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi