Skip to content

Scriitori Și Artisti Reprezentativi Din Secolele XIX Și XX - analiza operelor lor majore –

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
8 (...). eu n-am decât treizeci şi opt de ani si tot m-au închis, cu toate că le-am arătat actul de botez, extrasul de naştere şi actele de identitate în regulă.”1; „Camera de gardă era împodobită cu litografii (...). La intrare ochii lui Svejk se opriră asupra unui tablou (...). pe partea dreaptă, mai jos, atărna un afiş (...), texte cu fantezistele lor pilde excepţionale (...) [cu care ] voia bătrâna şi neroada Austrie să însufleţească soldaţii care nu le citeau niciodată (...) [şi] îşi răsuceau din ele şigări din tutun de pipă când nu le dădeau o folosinţă si mai potrivită, pentru a corespunde valorii şi spiritului acelor pilde excepţionale de curaj.”2; Ministerul de Război emite o serie de circulari - în care se specifică tot felul de modificări (care n-au un rol practic crucial în desfăşurarea războiului), spre exemplu suspendarea „pe timpul războiului dispoziţiilor în vigoare cu privire la administrarea ultimei miruiri a ostaşilor”3. Despre colonelul Frederik Kraus se spune că era „un idiot solemn. (...) Te prindea într-adevăr mirarea că acest sinistru dobitoc reuşise într-un timp relativ de scurt să avanseze şi să fie susţinut de oameni cu mare influenţă (...), cu toată incontestabila sa capacitate militară”4. Romanul de faţă se potriveşte astfel excelent, ca gen, speciei picarescului. Satira permite autorului să introducă, cu un minim efort, o largă varietate de tipuri sociale şi de situaţii pentru a scoate la iveală ipocrizia, vanitatea şi prostia. Personajele sun caricaturizate, iar acţiunea este adesea întreruptă şi apoi reluată fără a pierde din logică. Stilul a impus însă prezenţa unui personaj principal central interesant, blând, inventiv într-ale povestitului, spontan în episoadele de satiră inteligentă (în roman găsim o continuă si consistentă doză de ironie şi sarcasm, în special ţintuind către ipocrizia aparatului birocratic şi către absurditatea războiului ) pentru a mentine vie atenţia cititorului. 1 Idem., Cartea Întâi, capitolul III, pg. 31; 2 Idem., Cartea A Doua, capitolul I, pg. 258-259; 3 Idem., Cartea Întâi, capitolul XIII, pg. 161; 4 Idem., capitolul XI, pg. 226-227;
Anteprima della tesi: Scriitori Și Artisti Reprezentativi Din Secolele XIX Și XX - analiza operelor lor majore –, Pagina 7

Preview dalla tesi:

Scriitori Și Artisti Reprezentativi Din Secolele XIX Și XX - analiza operelor lor majore –

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Cristina Mustatea
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea din Oradea
  Facoltà: Limbă şi Literatură
  Corso: Critica literara
  Lingua:
  Num. pagine: 69

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

jaroslav hasek
literara
peripețiile bravului soldat svejk

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi