Skip to content

Analiza florei vasculare din padurea Floarea

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Analiza florei vasculare din padurea Floarea, Pagina 1
 
4
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCERE 
 
Cineva spunea că „plantele sunt adevăraţii extratereştri”. Dacă ne 
gândim mai bine, aşa şi este. Plantele sunt acelea care au populat suprafaţa 
golaşă a Terrei, invadând-o progresiv. Regăsim aceşti minunaţi „extratereştri” 
răspândiţi de la cele mai aride deşerturi şi până în ţinutul gheţurilor veşnice, 
de sub ape şi până pe culmile munţilor, încăpăţânându-se cu stoicism să 
supravieţuiască oriunde şi oricând. 
Chiar şi în zilele noastre plantele reuşesc să facă faţă „atacurilor” 
societăţii umane moderne. Totul până la o anumită limită; o limită care mai 
întâi trebuie cunoscută, apoi evitată. 
Este de datoria noastră ca biologi şi viitori biologi să încercăm să 
cunoaştem şi să protejăm lumea plantelor. Intenţia mea cu privire la această 
lucrare este aceea de a cunoaşte prin intermediul analizei florei vasculare 
diversitatea floristică din pădurea Floarea şi cerinţele plantelor care compun 
flora vasculară din pădure. 
Pădurea Floarea se întinde pe o suprafaţă de numai 50 de hectare. În 
nord, la mai puţin de 1 km se găseşte râul Prut cu lunca Prutului, o zonă 
umedă în care predomină specii de plante cu cerinţe ecologice speciale. Cea 
mai mare parte din pădure este înconjurată de pajişte, doar spre sud fiind 
învecinată de terenuri agricole. În ce măsură ecosistemele din jur influenţează 
componenta floristică, ţinând cont şi de suprafaţa relativ redusă? 
Pe de altă parte, cu mai multe decenii în urmă, pădurea Floarea făcea 
parte dintr-o pădure mult mai mare, pădurea Baranca. Izolarea de pădurea 
mamă s-a putut realiza datorită activităţilor antropice. Aceste activităţi au 
constat în tăieri necontrolate de arbori şi asanarea unor zone umede, în scopul 
măririi suprafeţelor agricole. Pădurea şi-a restrâns astfel arealul din ce în ce 
mai mult. 
Toate aceste lucruri m-au determinat să aleg pădurea Floarea ca şi 
obiect de studiu. Mi s-a părut interesant de aflat în ce măsură a fost afectată 
biodiversitatea acestui ecosistem de către restrângerea arealului. Acest lucru 

Preview dalla tesi:

Analiza florei vasculare din padurea Floarea

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Adriana Danaila
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Biologie
  Corso: Biologie-geografie
  Relatore: Zamfirescu Oana
  Lingua:
  Num. pagine: 95

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

bioforme
ecologie
flora
indici
padure
plante rare
silvostepa

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi