Skip to content

Calusul si Calusarii

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Calusul si Calusarii, Pagina 5
 6
b) Sorcova este o formă de colindat practicată tot de copii, de cele mai multe ori de unul 
singur. Semnul distinctiv îl constituie recuzita: cândva alcătuită din ramuri de măr, păr,etc., 
acum procurată de la oraş sau confecţionată la faţa locului de părinţi, bunici sau meşteri populari. 
Este un colind performat de o singură persoană - copilul, iar beneficiarul este tot o persoană. 
Fiecare dintre cei prezenţi este sorcovit anume. 
În grupuri mici sau tot individual copiii participă şi la alte forme de colindat cum ar fi, de 
pildă, pluguleţul, steaua, colindatul propriu-zis. 
3. Colindatul propriu-zis este practicat de copiii mai măricei, de tineri, de adulţi. 
Între formele mai des întâlnite se află „umblatul” cu steaua, cu Irozii sau Vifleimul şi cu 
Vasilea ( de Anul Nou ), cu Iordănitul. Un loc particular îl ocupă aşa-zisul teatru popular cu o 
remarcabilă prezenţă în Moldova. 
Majoritatea specialiştilor separă Plugul şi Pluguşorul sau Semănatul de colindatul 
propriu-zis integrându-l într-o formă aşa-zisă categorie a „poeziei descriptive”. Este, în fond, tot 
o formă a colindatului şi trebuie tratat ca atare. Mai ales că textul cunoscut sub numele de 
Mulţămita colacului, cu care se încheie o serie de colinde în Transilvania, este, în ultimă 
instanţă, tot o prezentare a procesului de facere a acestui produs-simbol. Dacă vom cerceta cu 
atenţie vom descoperi cu uşurinţă că, în liniile sale generale, mulţămita colacului reproduce una 
dintre secvenţele constitutive ale Pluguşorului. 
Structura tematică a colindelor este adecvată formelor de colindat pe care deja le-am 
enumerat. Colindatul, în multiplele sale versiuni şi variante, este o bogăţie rar întâlnită, cu 
structuri tematice de adâncă vechime şi arhaicitate, cu o mobilitate şi o capacitate derutantă, 
adesea înşelătoare, de acomodare la modificările mentalului colectiv, ceea ce-i conferă un 
dinamism reconfortant. Colindul, unul şi acelaşi, conferă vestigii ancestrale îmbrăcate într-o 
haină modernă. Alături de aşa-zisele elemente preistorice, precreştine se află aspecte ce ţin de 
creştinism. 
Credem că, înainte de orice, trebuie să facem o precizare în legătură cu caracterul 
religios al colindatului în general, al colindului în special. 
Specialiştii au acordat toată atenţia, fixând astfel o direcţie dominantă şi unică, 
descoperirii în colinde a fondului ancestral, precreştin. De aici s-a ajuns la aşa-zisul colind laic, 
păgân, existent încă dinaintea apariţiei, adoptării şi extinderii creştinismului. S-a mers până acolo 
încât, cine parcurge cu atenţie studiile de specialitate rezervate colindului şi colindatului rămâne 
cu impresia că poporul român este un popor care nu are nimic în comun cu biserica şi 
creştinismul. Impresie absolut falsă. 

Preview dalla tesi:

Calusul si Calusarii

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Elena Negrila
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
  Corso: Etnografie
  Lingua:
  Num. pagine: 81

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

calus
calusar
etnografie
obicei preistoric
oltenia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi