Skip to content

Calusul si Calusarii

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Calusul si Calusarii, Pagina 6
 7
Deruta specialiştilor a mai fost alimentată şi de alte fapte. Primul dintre ele este acela că 
aproape tot timpul şi în toate ocaziile biserica a condamnat unele obiceiuri populare, inclusiv o 
anume categorie de colinde. Această atitudine a bisericii ni se pare firească, normală. Menirea ei, 
între altele şi cea misionară, rea de a aduce pe credincioşi „pe calea bunei credinţe”. 
Presiuni de toate felurile asupra unora dintre faptele şi fenomenele culturii tradiţionale au 
făcut nu numai biserica, ci şi oficialităţile, reprezentanţii statului, şcoala în principal. De aceeaşi 
natură sunt şi intervenţiile, unele batjocoritoare, altele explicative, de punere în cunoştinţă, 
majoritatea destul de dure, ale unora dintre cărturarii luminaţi ai neamului nostru. Am cita aici, 
printre alţii, pe Dimitrie Cantemir, pe coriferii Şcolii Ardelene - Petru Maior, Gheorghe Şincai, 
Ion Budai-Deleanu. 
Exercitându-şi prerogativele misionare, biserica, prin cărturarii ei, preoţi şi călugări, a 
încurajat, a difuzat pe toate căile o categorie de texte cu caracter religios, în concordanţă cu 
poziţia dogmatică şi canonică adaptată oficial. Între acestea se numără cântecele de stea, 
colindele religioase, Irozii sau Vifleimul. 
Problema fondului religios creştin al folclorului şi etnografiei trebuie pusă şi abordată 
dintr-o altă perspectivă. Întregul ciclu al sărbătorilor de iarnă, al Crăciunului şi al Anului Nou, cu 
paleta sa atât de bogată de manifestări, indiferent de ce natură, inclusiv cele considerate credinţe 
deşarte, preistorice, precreştine etc., întregul ciclu deci stă sub insemn unic, sub marele şi solidul 
acoperământ al religiosului în general, al creştinismului în special. Evenimentul cel mai 
important, şi singurul, în jurul căruia a fost ridicat întregul edificiu şi care domină autoritar 
întreaga alcătuire îl constituie Naşterea Domnului Nostru Isus Hristos. Sub acest simbol şi 
acoperământ atât de generos se desfăşoară întregul conglomerat de manifestări care este pătruns 
de acest spirit înalt. 
Clasificarea colindelor a făcut obiectul unor preocupări susţinute. Cel mai complex 
index tipologic de care dispune folcloristica românească stabileşte următoarele categorii 
tematice:     
 1. Colinde protocolare sau ceremoniale, cu subvariantele respective; 
 2. Colinde cosmogonice;   
  3. Colinde profesionale; 
  4. Flăcăul şi fata - iubiţi şi peţitori; 
  5. Colinde familiale; 
  6. Colinde despre curtea domnească; 
  7. Colinde edificatoare şi moralizatoare; 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Calusul si Calusarii

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Elena Negrila
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
  Corso: Etnografie
  Lingua:
  Num. pagine: 81

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

calus
calusar
etnografie
obicei preistoric
oltenia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi