Skip to content

Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989, Pagina 4
 4
ca îin anul 1980 populatia să trăiască mai rau decât cu 10-15 ani înainte şi cu mai puţine 
speranţe de mai bine.
10
  
Un impact negativ major asupra populaţiei l-a avut emiterea decretului 
770/1966 la 1 octombrie 1966. O statistică din 1990, arată că în perioada 1960-1989, în 
ţara noastră au murit aproximativ 11.000 de femei în urma avorturilor provocate.
11
 Dorind 
să conducă o Românie cu o populaţie numeroasă, Ceauşescu şi-a exprimat nemultumirea 
pentru scăderea naşerilor vii la mia de locuitori intre 1955-1966.
12
 Cu toată realitatea 
crudă, la Congresul partidului din 1984, „conducatorul iubit” a stabilit ca obiectiv creşterea 
populatiei României de la aproximativ 23 milioane până la 30 de milioane până în anul 
2000. El a adresat, îin acest sens, o chemare în faţa Consiliului Naţional al Femeilor, la 
Bucureşti, spunând: „să faceţi copii, tovaraşe femei, aceasta este datoria voastră 
patriotică”.
13
 Pe lângă interzicerea vânzării de anticoncepţionale şi aproape a tuturor 
avorturilor legale, regimul a introdus şi alte măsuri deosebit de intruzive în intimitatea 
fiecărei femei, cum ar fi de exemplu controalele ginecologice lunare obligatorii, la locul de 
muncă, pentru toate femeile salariate de vârstă productivă, pentru a se putea constata daca o 
femeie este gravidă şi pentru a o forţa să ducă sarcina la capăt.
14
 Toate aceste măsuri dure, 
care presupuneau nu numai o inimaginabilă imixtiune brutală în intimitatea femeii, dar şi 
pedepse severe pentru orice nesupunere sau încălcare a lor, au fost luate într-o vreme în 
care oamenii de rând nu puteau pur şi simplu să-şi hrănească copiii sau să le asigure o 
locuinţă adecvată. Mulţi copii mureau în spitale la scurt timp dupa ce s-au născut din cauza 
lipsei de igienă, de caldură şi de medicamente. Numeroşi alţi copii erau abandonati în 
orfelinate mizere şi supraaglomerate („magazii de copii” cum le-a numit Washington Post). 
Calitatea vieţii s-a deteriorat într-o măsură uluitoare în deceniul al 9-lea. La finele lui, 
România se situa pe ultimul sau aproape pe ultimul loc în randul ţărilor europene practic la 
toţi indicatorii: sănătate, condiţii de locuit, puritatea aerului, accesul la radio şi TV, servicii, 
educaţie, transport şi aşa mai departe. Românii trăiau un cosmar pe care li se cerea să-l 
numească „Epoca de Aur”.
15
 
 În plus, omniprezenţa Securităţii şi abilitatea ei de a controla întreaga 
populaţie prin infiltrări în diver/se moduri sau prin represiuni dure, violente sau chiar 
sângeroase, creând „un cadru macabru de zi cu zi”. Mizeria cumplită a vieţii care consuma 
                         
10
 ibidem, pag 193. 
11
 ibidem, pag 229. 
12
 Denize,Eugen, op cit., pag 15. 
13
 Deletant,Dennis, op. cit., pag 176. 
14
 Rates,Nestor, Romania: revolutia incalcita, Ed. Litera, Bucuresti, 1994, pag 22. 
15
 ibidem, pag 23. 

Preview dalla tesi:

Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Adriana Neagoe
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2002
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Relaţii internaţionale şi studii europene
  Corso: Relaţii internaţionale şi studii europene
  Relatore: Branda Alina
  Lingua:
  Num. pagine: 64

Questa tesi è disponibile nelle seguenti traduzioni:

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

avort
ceaisescu
comunism
femeia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi