Skip to content

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete, Pagina 5
 9
convorbire între două persoane sau o comunicare pe care o persoană o face alteia. 
Nu interesează conţinutul convorbirii sau comunicării, după cum nu interesează 
nici dacă faptuitorul a interceptat convorbirea sau comunicarea în întregime sau în 
parte. Interceptarea trebuie să fie, însă, frauduloasă, efectuată fără drept
9
. 
În contextul armonizării legislaţiei naţionale cu cerinţele Comunităţii 
Europene, legiuitorul, în proiectul noului Cod penal, a propus incriminarea la art. 
209, în capitolul privind “crime şi delicte contra libertăţii persoanei”, a infracţiunii 
de “încălcare prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viaţă privată”. 
Astfel, Legea nr. 301/2004, în articolul 209, a acordat mai multă importanţă 
interceptării convorbirilor telefonice, precum şi captărilor de imagini şi are 
următorul conţinut în privinţa modului de săvârşire al infracţiunii: 
“(1) Încălcarea dreptului la viaţă privată al unei persoane prin folosirea oricăror 
mijloace de interceptare de la distanţă de date, informaţii, imagini sau sunete din 
interiorul locurilor menţionate în art. 208 alin. (1)
10
, fără consimţământul persoanei 
care le foloseşte sau fără permisiunea legii, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 
un an la 3 ani sau cu zile-amendă. 
 (2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu 
destinaţia de locuinţă, reşedinţă sau casă de vacanţă, aparţinând oricărei persoane, 
nu constituie infracţiune.” 
Asemenea fapte ar urma
11
 să fie mai grav sancţionate în măsura în care cel 
care obţine pe această cale sunete, imagini, documente secrete din viaţa intimă a 
persoanei le dezvăluie şi altor persoane sau le dă publicităţii fără consimţământul 
celui vizat. 
Mai grav ar trebui sancţionat acela care săvârşeşte asemenea fapte din 
dorinţa de profit, chiar şi prin şantaj, precum şi acela care avea calitatea de 
funcţionar
12
. 
Evident, în toate aceste cazuri, ar urma să se facă confiscarea înregistrării 
făcute şi a aparatelor de înregistrare sau de ascultare. 
Rămâne ca aceasta să intre în vigoare şi să se precizeze prin activitatea 
jurisprudenţială, precum şi prin literatura de specialitate şi / sau alte acte normative 
conţinutul exact al infracţiunii, cazurile incriminate şi alte aspecte care ţin de 
conţinutul şi săvârşirea infracţiunii. 
 
Codul de pocedură penală, în art. 91
1-
91
6 
prevede procedura legală a 
realizării interceptării convorbirilor telefonice, cea realizată de organele 
competente după obţinerea autorizării din partea procurorului. 
Legea 51/1991
13
 privind siguranţa naţională a României
14
 
prevede 
15
că nici o 
                         
9
 Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002, p. 122. 
10
 Locurile menţionate în art 208, alin. 1 sunt “ locuinţă, încăpere, dependinţă sau un loc împrejmuit ţinând de 
acestea”. 
11
 Eliodor Tanislav, Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal, Revista Dreptul, 
nr.8 / 2003, p.126. 
12
 După modelul spaniol. 
13
  A fost înaintată în 2003 o propunere legislativă de modificare şi completare a art.11, alin.1, lit.a din Legea 

Preview dalla tesi:

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

captare
comunicatii
convorbiri
drept
idealul
ilegal
imagini
incalcarea
interceptare
intimitate
legal
lezare
microfoane
pénal
politic
protejare
sistem de drept
sodul penal
sunete
viata privata

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi