Skip to content

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete, Pagina 6
 10
persoană nu poate face obiectul unei imixtiuni în viaţa sa particulară ori în 
corespondenţă sau comunicaţii, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale, 
daca nu săvârşeşte vreuna din faptele ce constituie, potrivit prezentei legi, o 
ameninţare la adresa siguranţei naţionale şi că mijloacele de obţinere a 
informaţiilor necesare siguranţei naţionale nu trebuie să lezeze, în nici un fel, 
drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau 
reputaţia lor, ori să îi supună la îngrădiri ilegale
16
. 
Astfel, este reglementată complet şi expres prin dispoziţiile art. 13-15 
restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi pentru apărarea 
securităţii naţionale, respectiv a siguranţei naţionale. Legea stabileşte temeiul legal 
al autorizării, scopul urmărit, procedura de solicitare şi obţinere a mandatului 
( competenţa de a solicita şi emite mandate, conţinutul şi durata actului de 
autorizare, precum şi drepturile conferite titularului şi persoanelor împuternicite a 
proceda la executarea acestuia), precum şi modul de rezolvare în situaţiile care 
impun înlăturarea unor pericole iminente pentru siguranţa naţională. 
Art.13 alin 1 din Legea nr.51/1991 dispune că: “Situaţiile prevăzute la art. 3 
constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, în cazuri justificate, cu 
respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor 
acte, în scopul culegerii de informaţii…”. 
Întrucât la data adoptării legii, Codul de procedură penală nu cuprindea instituţia 
înregistrărilor audio sau video, introdusă abia în anul 1996, prin Legea nr.141, 
trimiterea la prevederile acesteia avea în vedere respectarea normelor procedurale 
referitoare la conţinutul unor acte, în principal ale art. 91 Cod procesual penal, care 
reglementează cuprinsul şi forma procesului-verbal, ca înscris cu valoare 
probatorie. 
Modificarea şi completarea Codului de procedură penală prin Legea 
nr.141/1996 nu a schimbat regimul juridic şi natura specială a mandatului pentru 
apărarea siguranţei naţionale, chiar dacă înregistrările audio şi video au devenit 
mijloace de probă, susceptibile a fi utilizate în cadrul procesului penal. Abia prin 
această reglementare s-a instituit restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi 
pentru desfăşurarea instrucţiei penale, astfel cum era prevăzută în art.49 al 
Constituţiei, anterior revizuirii acesteia. În parte, lipsa unor interpretări care să 
tindă către confundarea celor două tipuri de autorizaţii, după distincţiile 
constituţionale, a fost cauzată şi de faptul că ambele categorii de acte erau emise de 
procurori, fără a se pune problema vreunei competenţe a judecătorului în 
domeniu
17
. 
Făcând însă referire şi la restrângerea dreptului la viaţă privată pentru 
cauzele de securitate naţională, legile speciale din domeniul combaterii corupţiei şi 
                                                                               
nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României. 
14
 Publicată în Monitorul Oficial nr.163 din 8 iulie 1991. 
15
 Legea 51/1991, art.4. 
16
 Legea 51/1991, art.16. 
17
 Laura-Codruţa Kövesi, Accesul şi supravegherea sistemelor de telecomunicaţii sau informatice. Mijloace de 
probă, Revista Dreptul, nr.7 / 2003, p.143 

Preview dalla tesi:

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

captare
comunicatii
convorbiri
drept
idealul
ilegal
imagini
incalcarea
interceptare
intimitate
legal
lezare
microfoane
pénal
politic
protejare
sistem de drept
sodul penal
sunete
viata privata

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi