Skip to content

Securitate site-urilor de comert electronic folosind ASP.NET

Informazioni tesi

  Autore: Ioana Raluca Moldovan
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2005
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Informatică
  Corso: Comert electronic
  Relatore: Onet Adrian
  Lingua:
  Num. pagine: 39

ASP.NET a fost dezvoltat pentru a lucra asemenea editoarelor WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML, astfel mediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio.NET pe lânga un GUI pe care dezvoltatorii îl pot utiliza pentru a adăuga controale server în paginile WebForms, oferă suport integrat complet pentru depanarea aplicaţiilor Web. Tehnologia pe care platforma .NET o oferă prin ASP.NET, alături de limbajul C#, un limbaj elegant şi totodată performant, robust şi productiv, va conduce la dezvoltarea aplicaţiilor Web complexe pentru organizaţii mari, intreprinderi care vor putea interopera folosindu-se de serviciile Web. ASP.NET, prin WebForms, împrumuta stilul de programare Visual Basic folosind form-uri şi evenimente şi îl transpune pe Web oferind productivitate maximă în construirea şi securizarea aplicaţiilor Web. Mai mult, modelul abstract orientat pe obiecte al mediului ASP.NET va conduce la o dezvoltare rapidă a componentelor unei aplicaţii Web, deci la aplicaţii cu interfeţe utilizator bogate în posibilităţi de prezentare a informaţiilor.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Introducere ASP este o tehnologie creată de Microsoft pentru a uşura dezvoltarea interactivă a aplicaţiilor Web. La începuturile Internetului, era utilizată pentru a transmite pagini HTML ca răspuns la cererile HTTP ale unui browser. Aceste pagini Web includeau hyperlink-uri care permiteau utilizatorilor să navigheze cu uşurinţă de la o pagină la alta. O dată cu apariţia Internetului şi a infrastructurii World-Wide-Web născută în anii ’90, ideea şi soluţia aplicaţiilor distribuite a căpătat o altă culoare. Aplicaţiile distribuite au luat naştere în urma vizualizării clare a lumii informatice, a imposibilităţii de a avea dispozitive informatice care să ruleze aplicaţii monopost complexe, lucru care evident nu a condus decât la o centralizare a informaţiei şi a aplicaţiilor în general. Bazată pe modelul client/server, platforma WWW oferă o infrastructură viabilă şi testată ca serviciu al reţelei Internet şi promite la nivel de client o interfaţă standardizată, chiar independentă de platformă, comună pentru vizualizarea informaţiilor Web, interfaţă cunoscută sub numele de browser sau navigator Web. Modelul de realizare a aplicaţiior Web a cunoscut o întreagă evoluţie a tehnologiilor de programare la nivel de server. Putem enumera astfel: ¾ soluţia CGI (Common Gateway Interface) reprezintă o serie de script-uri executate pe serverul WWW. Acestea pot fi scrise în orice limbaj de programare (interpretat sau compilat) cu respectarea următoarelor restricţii: programul scrie datele la ieşirea standard şi generează antete care permit serverului Web să interpreteze corect ieşirea scriptului, conform specificaţiilor HTTP (de exemplu, se pot folosi limbaje precum bash, Perl, C/C++, Delphi). Neajunsul CGI-urilor îl reprezintă faptul creerii unui nou proces pe serverul Web pentru fiecare cerere şi restricţionarea task/fişier executabil. ¾ soluţia ISAPI (Internet Server API) reprezintă o alternativă CGI pe platforme Windows. Dezvoltatorii Win32 pot scrie un program care să comunice direct cu această interfaţă pentru a face orice lucru posibil cu CGI, pot folosi ISAPI pentru a obţine date din formulare şi pentru a trimite conţinut HTML la client. Codul la nivel de server poate fi scris în oricare limbaj cu suport pentru DLL-uri Windows, ca C/C++, Java, Visual Basic, rezultatul compilării fiind un fişier .dll. Faţă de CGI, ISAPI rulează în acelaşi spaţiu de adrese cu serverul HTTP, are acces la toate resursele serverului HTTP, pot fi incluse mai multe task-uri într-un .dll şi nu crează procese adiţionale pentru rezolvarea cererilor clienţilor Web. O alternativă la ISAPI este NSAPI-utilizabilă în cadrul serverului Web Netscape. ¾ soluţia PHP (1994) sau ASP (1996) marchează un salt în dezvoltarea aplicaţiilor Web. Deşi diferă din punct de vedere al sintaxei, ambele limbaje sunt interpretate, codul lor fiind stocat în fişiere externe cu extensia .php/.asp. De fapt, ASP nu oferă un limbaj nou, ci se bazează pe limbajele VBScript si JScript. Un fişier PHP/ASP poate fi combinat cu date de tip text, marcatori HTML şi comenzi script. În momentul execuţiei, în urma cererii unui client Web, fişierul este procesat, fiecare script din cadrul lui este interpretat şi rezultatul execuţiei este introdus înapoi în fişierul static HTML înainte ca rezultatul să fie trimis către browser. Mai mult, în sprijinul programatorului, limbajele pun la dispoziţia acestuia o serie de metode şi obiecte care uşurează lucrul cu cookie-uri, cu bazele de date (Oracle, MSSQL, MySQL, etc.), care preiau elegant intrările unui formular HTML şi le procesează pe server, care preiau informaţii despre utilizator (clientul Web), care trimit informaţii la utilizator, care stochează informaţii despre sesiunea unui utilizator (Session), care partajează informaţii între utilizatorii unei aplicaţii (Application) ş.a.m.d.. Mai nou, din partea PHP-ului, începând cu versiunea 4.0, acesta oferă suport pentru programarea obiectuală: încapsularea datelor, moştenirea şi

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

net
asp.net
comert electronic
e-commerce
formulare web
.net framework
securitate
securitatea site-urilor
webforms

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi