Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Concept informatic de realizare a unei reţele metropolitane de colectare şi gestionare a taxelor şi impozitelor locale

În ceea ce priveşte gestiunea publică, lucrările şi operaţiunile de elaborare, execuţie şi încheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului sunt parţial informatizate, iar personalul este specializat în utilizarea tehnicii de calcul.
Centralizarea şi analizarea solicitărilor de fonduri ale tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi întocmirea documentaţiilor necesare în vederea repartizării pentru fiecare buget local a surselor de echilibrare s-au efectuat într-o totală transparenţă şi obiectivitate.
Consiliul Judeţean Teleorman, ca autoritate a administraţiei publice se preocupă permanent de identificarea unor soluţii moderne, eficiente şi economicoase în gestionarea activităţii din administraţia publică locală, acţiuni de importanţă vitală atât pentru buna funcţionare a instituţiilor publice cât şi pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite cetăţeanului.
Gestionarea informaţiilor cu privire la cetăţenii şi proprietăţile care se află pe teritoriul judeţului, pot să ofere o imagine clară atât în ceea ce priveşte veniturile din impozitele şi taxele locale (sursa cea mai importantă în ceea ce priveşte fundamentarea şi previzionarea bugetului local), cât şi alte informaţii legate de stadiul economic în care se află judeţul Teleorman, precum şi posibilităţile de dezvoltare ale acestuia. Instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean au în dotare peste 100 calculatoare.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 1. Prezentarea generală a instituţiei publice organizarea structurală si procesuală, servicii publice furnizate, prezentarea generala a subsistemelor informaţional şi decizional 1.Serviciile administraţiei publice locale la nivelul judeţului Teleorman vor avea ca bază de referinţă următoarele valori comune: ξ excelenţă în administraţia publică – profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde şi performanţe ridicate ale funcţionarilor publici; ξ transparenţă în actul administrativ şi a activităţilor tuturor structurilor administrative; ξ accesibilite pentru servicii, flexibilitate şi adaptabilitate a acestora conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor; ξ calitate superioară şi eficienţă a serviciilor personalizate oferite; ξ responsabilitate faţă de cetăţean şi comunitatea locală. 2. Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Actul de înfiinţare a Consiliului Judeţean Teleorman ca autoritate publică a fost Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3/23.04.1992, în temeiul art. 66 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. Actualul Consiliu Judeţean, rezultat în urma alegerilor locale din 6 iunie 2004, a fost legal constituit prin Hotărârea nr. 3 din 1 iulie 2004 Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman are în prezent 131 angajaţi în aparatul propriu astfel : ƒ Funcţii publice: 91, din care: o înalţi funcţionari publici : 1 o funcţii publice de conducere: 10 o funcţii publice de execuţie : 80 ƒ Personal contractual : 40 Consiliul Judeţean are un rol coordonator şi este direct ales de populaţia judeţului. Membri consiliilor judeţene aleg un Preşedinte şi doi vicepreşedinţi. La nivel local, primarii şi consilierii locali sunt aleşi prin vot direct, secret şi universal. Responsabilităţile locale includ: Aprobarea programelor de dezvoltare socială şi economică; Stabilirea taxelor şi impozitelor locale; Servicii sociale şi administrarea pieţelor; Dezvoltare urbană şi planificarea utilizării terenurilor; Protecţia mediului înconjurător

International thesis/dissertation

Facoltà: Informatică

Autore: Mariana Buican Contatta »

Composta da 24 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 109 click dal 05/01/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.