Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Evolutia, actualitatea si perspectiva institutiei familiei

Consideraţii generale privind instituţia familiei
Noţiunea de familie
Dreptul familiei, ramură a ştiinţei dreptului
Familia şi evoluţia sa istorică
Familia, fenomen biosocial
Caracterul istoric şi de clasă a relaţiilor de familie
Forme istorice ale vieţii de familie
Familia în antichitate
Familia în feudalism
Familia în perioada modernă
Familia în România
Scurt istoric
Familia, componentă a sistemului de drept modern
Căsătoria, baza juridică a familiei
Ocrotirea valorilor familiale de către întregul sistem de
drept
Ocrotirea familiei prin normele constituţionale
Ocrotirea familiei prin Codul familiei
Prevederi ale Codului muncii şi securităţii sociale referitoare la
relaţiile de familie
Apărarea şi garantarea unor relaţii specifice prin norme de drept penal
Alte prevederi legale ocrotitoare a relaţiilor de familie
Perspectiva instituţiei familiei
Reconsiderarea unor valori specifice prin norme de drept
românesc
Recunoaşterea unor noi forme de convieţuire prin norme de
drept – motivaţii
Concluzii şi propuneri de „lege ferenda”

Mostra/Nascondi contenuto.
4 CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI 1.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE 1.1.1 Etimologie Familia, ca nucleu social bazat pe căsătorie, a avut de-a lungul vremii sensuri diferite. Se pare că etimologia cuvântului familie este cuvântul latinesc famulus, care semnifica rob casnic în perioada de început a societăţii sclavagiste romane, şi din care s-a format familia,-ae. Cuvântul familie în limba română se păstrează din latina vulgară, limbă care era folosită de administraţia romană în relaţiile cu locuitorii vechii Dacii. Ca şi în limba latină, cuvântul familie în limba română are mai multe înţelesuri asupra cărora vom insista în paginile care urmează. 1.1.2 Noţiunea sociologică a familiei Din punct de vedere social, familia constituie nucleul primar reunit prin căsătorie, legătură de sânge şi adopţie. În zilele noastre familia este considerată o unitate sociologică şi psihologică şi se caracterizează prin raporturi de rudenie între persoanele ce o alcătuiesc. Familia oferă identitate socială, dispune de un anumit buget comun şi un sistem de convieţuire, relaţii de dependenţă afectivă, spontană, intimitate, dar şi de distanţe psihologice nuanţate, distribuţie a coparticipării şi responsabilităţii educative şi de întrajutorare.

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Diana Florea Contatta »

Composta da 92 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 507 click dal 19/02/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.