Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Pronumele nepersonale

Lucrarea de faţă cuprinde aspecte de ordin teoretic şi vizează finalităţi practice, armonizate cu nivelul actual al cercetării şi cu exigenţele didactice specifice, fără a avea însă pretenţia că le-a epuizat. Tema avută în vedere – Pronumele nepersonale – a fost incitantă, fiind necesară o atentă selectare şi clasificare a materialului folosit. Dintre obiectivele esenţiale urmărite menţionez:
- studierea problemei de morfosintaxă din perspectivă teoretică (capitolul II), respectiv didactică (capitolul III);
- sesizarea frecvenţei folosirii pronumelor nepersonale în sistemul comunicativ-funcţional (capitolul III);
- evidenţierea noilor metode şi procedee utilizate în formarea deprinderilor de exprimare corectă, coerentă şi nuanţată (capitolul IV);
- respectarea în actul de comunicare a normelor gramaticale impuse de relaţia pronume-verb, pronume-pronume, adjectivul pronominal-determinantul său (capitolul V);
- dezvoltarea spiritului critic al vorbitorilor nativi, referitor la ce este sau nu este corect în limba literară (capitolul V);
- cultivarea, în rândul vorbitorilor de limbă română, a unei atitudini echilibrate faţă de necesitatea formării şi dezvoltării competenţei lingvistice a omului.
Pentru atingerea acestor obiective am selectat informaţiile şi argumentele cele mai pertinente şi, respectiv, mai convingătoare, am apelat la criterii valorice obiective, dar şi la opţiuni proprii, am evidenţiat efectele complexităţii şi bogăţiei tranzitive şi expresive ale limbii române.
Lucrarea de faţă demonstrează încă o dată că scopul învăţării gramaticii nu este analiza cu orice preţ, ci crearea unei baze care să permită folosirea optimă a unui sistem cu multiple posibilităţi de sinteză, adică de construire a unor mesaje lingvistice, clare, corecte şi nuanţate.

Mostra/Nascondi contenuto.
1 I. MOTIVAŢIA LUCRĂRII Încă din primele zile de şcoală, exersarea verbalizării libere a elevilor are ca fundament întrebări-cheie: cine?, ce face?, de ce?, care?, ce fel de?, caracteristice vârstei şi universului copilului. Este vârsta căutării răspunsurilor care trebuie să-l convingă pe copil de realităţile vieţii şcolare. Arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm să comunicăm. Trebuie să studiem, ca să putem folosi cunoştinţele mai eficient. Orice comunicare implică act de creaţie şi schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin semne şi coduri – cuvinte. Vocabularul activ al şcolarului mic este valorificat în diferite situaţii de comunicare propuse de învăţător. Cunoştinţele şi noţiunile de limbă sunt inserate în conţinuturile de învăţare sub titulatura Elemente de construcţie a comunicării. În registrul şcolar, intervenţiile didactice efective se subordonează acestui obiectiv general şi permanent - dezvoltarea competenţei comunicative. În atingerea obiectivului enunţat se porneşte de la urmărirea sistematică şi cu răbdare, a exprimării orale şi scrise. Am ales această temă deoarece consider că Pronumele nepersonale ocupă un loc aparte în fluenţa vorbirii şcolarilor mici. Necunoaşterea gramaticii, a regulilor de funcţionare a limbii conduce la devalorizarea limbii ca mijloc de comunicare.

International thesis/dissertation

Facoltà: Ştiinţe ale educaţiei

Autore: Gina-eugenia Richiteanu Contatta »

Composta da 109 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 392 click dal 04/04/2007.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.