Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Calitatea serviciilor publice în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Lucrarea de fata, se refera la serviciile publice locale, si in special la calitatea serviciilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca
Primele doua parti ale lucrarii dezbat pe marginea principiilor unui serviciu public de calitate, si prezinta metodele de imbunatatire a calitatii. Cea de-a treia parte, reprezinta exemplificarea practica a ceea ce inseamna o activitate prestata in interes public de catre o institutie de interes general.
Inca de la inceputul lucrarii aflam ca notiunea de serviciu public desemneaza doua lucruri : un organism care presteaza o activitate de interes public, precum si activitatea in sine.
In tara noastra, serviciul public denumeste un organism infiintat in baza legii, a carui activitatea deserveste un interes public general. Acesta este infiintat de Parlament sau de autoritatile locale, doar daca este oportun pentru o colectivitate.
Tot in prima parte a lucrarii, sunt descrise cele trei tipuri de servicii publice, si anume : organele administratiei publice, institutiile publice si regiile autonome de interes public.
In functie de atributii, serviciile publice sunt clasificate astfel : servicii de infrastructura, locuinte si transport, arta cultura si educatie, asistenta sociala si sanatate, ordine si siguranta publica, activitati economice.
Serviciile publice de calitate au la baza anumite principii descrise tot in prima parte : continuitatea, eficacitatea si eficienta, echitatea, descentralizarea, adaptabilitatea si cuantificarea.
Activitatea desfasurata de un serviciu public difera in fucntie de cei care o presteaza. Astfel, prin natura lor, prin scopul pe care il deservesc si nevoile pe care le satisfac, serviciile publice sunt prestate de : institutii publice, regii autonome, societati comerciale, asociatii si fundatii. Toate au statut juridic, si sunt infiintate fie de stat, de guvern, de autoritatile administratiei locale sau prin decizii ale consiliilor locale.
Obtinerea calitatii in serviciile publice, modificarile aduse managementului si efectele acestora asupra prestatorilor de servicii publice fac obiectul celei de-a doua parti a lucrarii.
Intrucat sfarsitul secolului XIX a divizat productivitatea de calitate, iar serviciile si bunurile s-au dezvoltat exploziv, s-a simtit nevoia infiintarii unor departamente de control in cadrul serviciilor publice. Astfel, se acorda asistenta tehnica atat in domeniul fiabilitatii cat si in domeniul calitatii. Japonezii sunt cei care elaborat strategii fără precedent pentru revoluţionarea calităţii, prin instruirea personalului de la toate nivelurile unei institutii si prin implicarea activa a acestora in activitati de imbunatatire a calitatii. Acest lucru nu era foarte usor de facut deoarece trebuiau inlaturate mai multe obstacole datorate educatiei manageriale.
Schimbarea metodelor de a conduce un serviciu public are efecte nu numai asupra managerilor cat si asupra subordonatilor, si de aceea este binevenita o ancheta ce poate stabili exact avantajele si dezavantajele unei schimbari.
La fiecare nivel ierarhic dintr-o institutie, managerii au de indeplinit obiective de calitate, si de aceea o activitate permanenta a lor este controlul calitatii. Acesta este necear deoarece lucratorii pot comite erori, uneori nocive alteori inofensive. Noul management al calitatii poate fi considerat o noua cultura ce necesita initiativa la cele mai inalte niveluri ale unei institutii
In partea a treia a lucrarii am exemplificat activitatea unui serviciu public, prin cea desfasurata in cadrul ITM Bacau. Institutia are personalitate juridica si deserveste un interes public la nivelul judetului Bacau.
Organigrama ITM Bacau, cuprinde un inspector sef, doua departamente de control conduse de inspectori sefi adjuncti precum si inspectorii ce compun corpul de control al inspectoratului.
Totodata exista si departamentul de audit intern care se ocupa cu controlul activitatii desfasurate in cadrul institutiei.
Activitatea de control se desfasoara in baza unor grafice lunare de control si periodicitati anuale ce cuprind: unităţile ce vor fi controlate şi care au fost repartizate fiecărui inspector, tipul inspecţiei şi frecvenţa controlului, precum şi fondul de timp necesar alocat fiecărei unităţi în parte. Normele si principiile privind activitatea Inspectiei Muncii sunt stipulate in regulametul de ordine interioara precum si in legea privind codul de conduita al functionarilor publici.
Atingerea calitatii in cadrul ITM se face prin atitudinea prof

Mostra/Nascondi contenuto.
4 I. SERVICIILE LOCALE SI MANAGEMENTUL Serviciile publice denumesc anumite organisme infiinţate de stat sau colectivităţile locale pentru a satisface cerinţele membrilor unei colectivităţi. Noţiunea de serviciu public este utilizată într-un dublu sens, şi anume pentru a denumi organismul prin care se realizează activitatea de satisfacere a unui interes public precum şi pentru a desemna activitatea desfăşurată de organismul prestator al serviciului. De-a lungul timpului s-au conturat mai multe teze privitoare la serviciul public. Astfel, specialiştii francezi in dreptul public consideră că serviciul public este acea activitate de interes general prestată exclusiv de persoane publice. Profesorul Leon Duguit definea serviciul public ca fiind o activitate prestată de guvernanţi si care întruneşte trei elemente: o misiune considerată obligatorie pentru stat, un număr de agenţi instruiţi pentru a îndeplini această misiune, un oarecare număr de bunuri şi fonduri afectat pentru realizarea acestei misiuni. O definiţie care are la bază doctrina franceză este cea a profesorului P. Negulescu, în opinia căruia „serviciul public este un organism administrativ creat de stat, judeţ sau comună, cu o competenţă şi puteri determinate, cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al Administraţiei publice.” 1 Până la urmă doctrinarii au acceptat ideea că serviciile publice pot fi prestate şi de firme private, dar sub controlul administraţiei. Astfel, în literatura de specialitate s-a formulat teza conform căreia statul poate organiza doua tipuri de servicii publice şi anume:unul cu titlul de monopol, în care statul nu permite particularilor sau persoanelor fizice să presteze astfel de servicii, şi altul fără titlu de monopol, situaţii în care este admisă iniţiativa privată. In ţara noastră noţiunea de serviciu public este utilizată atât în managementul public precum şi în dreptul administrativ, definirea sa cunoscând o multitudine de variante, cu nuanţări de la un autor la altul. Majoritatea autorilor au descoperit anumite trăsături specifice serviciului public: 1 Iordan Nicola, „Managementul serviciilor publice locale”, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003, p. 76

International thesis/dissertation

Facoltà: Management

Autore: Andreea Caiea Contatta »

Composta da 43 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1110 click dal 14/05/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.